fredag, maj 13, 2005

Laddade ord

I samband med Skattebetalarnas manifestation mot fastighetsskatten i Stocholm den 10 maj 2005 hade en av föreningens medlemmar- en invandrarkvinna - förfärdigat några plakat. En sak är ju att vilja ta bort eller sänka skatter, men var ska pengarna tas? Plakaten antydde områden där utgiftsminskningar skulle kunna göras.
Det visade sig att föreningens funktionärer alls inte ville veta av dessa plakat i manifestationen.
En förklaring löd att de innehöll "laddade ord".


Læs Sverigedemokraternes nye 33 punkt program, der mest ligner et sidste øjebliks "damage control" - red hvad reddes kan:
Politik är att kunna
Massinvandringen och det mångkulturella projektet har inneburit djupgående förändringar av det svenska samhället - mest av negativ art. Ändå finns ingen opposition i riksdagen mot den förda politiken, alla sju riksdagspartierna är överens om inriktningen. Den opposition i frågan som finns, den finns än så länge utanför riksdagen och den representeras av Sverigedemokraterna.
http://www.algonet.se/~milld/sd/33.htmlView Guestbook Sign Guestbook
Powered by iguest.net