torsdag, maj 26, 2005

Äldra svenskar fattigast i Europa

svenske Dagens Industri:
Svenskarna har lägst förmögenhet i Europa och talet om den stigande svenska ohälsan är en grav överdrift. Det är slutsatsen i en stor studie av befolkningen 50 år och äldre i tio europeiska länder.120 forskare deltog i undersökningen som genomfördes under 2004 och är ett av Europas hittills största samhällsvetenskapliga projekt. Resultaten sammanfattas i den nya boken 50+ i Europa.
Medelinkomsten i Sverige är något högre än genomsnittet. Svenskar äldre än 50 år har i snitt en hushållsinkomst på knappt 400.000 kronor före skatt per år. Schweiz toppar inkomstligan med omkring 600.000 kronor i årlig genomsnittlig hushållsinkomst för personer över 50. Även i Danmark och Holland är medelinkomsten högre än i Sverige.
Men den höga skattenivån, kombinerat med hög prisnivå, drar ned nordbornas köpkraftsjusterade nettoinkomst. Den disponibla inkomsten är störst i Schweiz, Holland och Frankrike. Sverige, Danmark, Tyskland och Österrike bildar en mittgrupp och Medelhavsländerna hamnar i botten.Det ekonomiska välmåendet i Sverige minskar dock dramatiskt om man jämför den sparade förmögenheten i de olika länderna. Schweiz har den högsta samlade förmögenheten och Sverige den lägsta. Justerat för skillnader i köpkraft äger den genomsnittlige 50-plus-svenskens hushåll tillgångar för knappt 800.000 kronor. Motsvarande förmögenhet för ett schweiziskt hushåll är 1,8 Mkr.
http://makeashorterlink.com/?A2333162B
DN´s rubrik:
Hög livskvalitet för 50-plussare
De svenskar som passerat 50 är visserligen friskare än många av sina medsystrar och medbröder i övriga EU-länder, men fler är förtidspenisonerade. Det visar en studie av tio EU-länder som presenteras i dag.
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=148&a=419988&previousRenderType=6
raporten - en pdf moppedregn på 372 sider:
http://www.share-project.org/new_sites/SHARE-Website/Documentation/All%20chapters.pdf
View Guestbook Sign Guestbook
Powered by iguest.net