lørdag, maj 07, 2005

Muhammed og Nykteristerna

har en fælles sag: at sørge for at svensk alkohol-politik fortsat kolliderer med virekligheden, og giver levebrød til stadige flere sprit maffiosoer:
Muslimer bad för att bevara alkoholskatten
Nykterhetsrörelsen och de bosniska muslimerna driver en gemensam kampanj mot förslaget om sänkt alkoholskatt. I två av Malmös moskéer predikade imamerna om alkoholens fördärv under fredagsbönen....
---------
I sin fredagspredikan berättade Idriz Karaman att profeten Mohammed sa att "alkohol är moder till varje synd". - Om man sänker skatten blir det lättare att köpa alkohol, det blir mer drickande och mer problem i samhället, säger Idriz Karaman.
http://w1.sydsvenskan.se//Article.jsp?article=10118345
Og nu vi er ved "drogerna", så gør formindsker det ikke Sydsvenskans moraliseren, at hash salget i København, forsørger maffiosoer med mellem 1/2 og 1 miliard kroner og motiveverer dem til grov overvold som for nylig på Christiania. Overfor det farlige narkotikum, hash, skal der være "noll tolerans". Nu mangler vi bare at narkomanerne alligevel ikke får lov til rene sprøjteri Sverige:
Gratis hasch - dagen då dansk polis blundar
Köpenhamnspolisen har deklarerat nolltoleranskampanj mot droger på Christiania.Det tvärpolitiska Cannabisrådet tänker på lördagen dela ut gratis-jointar i samband med den årliga marijuanamarschen.
http://w1.sydsvenskan.se//Article.jsp?article=10118324
View Guestbook Sign Guestbook
Powered by iguest.net