lørdag, maj 07, 2005

Skolresan 1.

I ett år har klass 9 C i Svedalaskolan jobbat för att få ihop pengar till en skolresa. De har samlat tomburkar, bakat kaffebröd och sålt, haft basarer, klippt gräs åt gamla, bland mycket annat.1) Nu är målet snart i sikte. Snart bär det iväg till London.
2)Då kommer en ny pojke, Ahmed, till klassen 3). Han måste byta skola för de har varit så taskiga mot honom i hans förra. Rektorn bestämmer att alla måste vara snälla mot Ahmed för att han har haft det så svårt 4). Klart att Ahmed ska få följa med på skolresan som alla de andra. Klasskassan räcker åt alla.
5)OK, det finns ändå en koj ledig på båten och en till spelar inte nån större roll. 6)Men nu kommer också Muhammed till klassen. De har varit stygga mot honom också i en annan skola. Klart att Muhammed också ska få följa med. 7) Man får tränga ihop sig lite bara. Någon får sova på en extramadrass. Och i stället för att gå på London Zoo får man promenera i Hyde Park. 8)Det är också trevligt, säger fröken. Det viktigaste är att vi är solidariska! Och tänk på barn i andra länder. Ni har det mycket mycket bättre än de. Barnen i Zimbabwe får minsann aldrig åka på skolresa! Nu kommer Hassan till klassen. Det är Muhammeds bror som också ska gå i klassen. Man får inte skilja på bröder, det är viktigt, säger fröken.
9)Hassan ska förstås också åka med på skolresan. Nu räcker inte kassan till London längre, så man måste skära ner lite och åka till Köpenhamn i stället.
10) Det är också trevligt säger fröken, och tänk på alla barn i Zimbabwe... Men nu börjar de elaka pojkarna Emil Ruda och Allan protestera. - Vadå, det är ju vi som har jobbat ihop pengarna! Ahmed, Muhammed och Hassan har inte gjort ett dugg! säger Emil Ruda.
11)- I min brorsas skola gör de inte så här, säger Allan. Där får bara de som varit med och jobbat vara med och resa. 12) Och de har råd att åka till London! 13) Förresten har de i förra skolan inte alls varit så elaka mot Muhammed och Hassan som de säger. Det vet jag för jag känner några som går i den skolan! De bara säger det för att de vill vara med på skolresan. 14)- Så får du inte säga, säger fröken. Det är så synd om Ahmed, Muhammed och Hassan. Alla är lika mycket värda! Klasskassan räcker åt alla, om vi bara är solidariska. Det har rektorn sagt att vi ska vara, säger fröken, som bara sneglar en aning på sin karriär. 15) Mest är hon solidarisk och jämför med barnen i Zimbabwe.
Allan blir lite arg. Nu slår han till Ahmed så att Ahmed får näsblod. Det var inte snällt gjort. Emil tar upp sin slangbella och säger att man borde skjuta suddgummin på Muhammed. 16)Nu blir fröken verkligen upprörd. Hon och lärarna i tre andra klasser bestämmer att varje gång någon gör något så styggt som Allan och Emil så ska man hänga upp plakat i alla skolorna med bilder på dem och där ska det också stå om alla elaka saker som de har gjort förut.
17)En del lärare tycker att Allan och Emil inte ska få gå kvar i skolan alls. Det slutar med att Emil får det, men han får inte vara med i schackklubben för det står i reglerna att alla måste vara snälla mot varandra. Emil kan förstås inte räkna med några vidare betyg, särskilt inte i social kompetens, så i gymnasiet kommer han knappast in.
18)Märkligt nog verkar inte Allan och Emil bli så mycket vänligare stämda mot Ahmed, Hassan och Muhammed fast fröken satte upp plakaten. De går där med sina slangbellor och verkar arga. Ännu argare blir de när Hassan, Muhammed och Ahmed slänger stenar på dem och fröken inte tycks märka det. 19)Lena och Anna tycker inte om bråk. De tycker egentligen inte att Ahmed, Muhammed och Hassan ska få resa med som alla andra. Men det vill de inte säga högt för då får de nog dåliga betyg och inte vill de finnas på plakaten. Men nästa termin tänker de byta till en annan skola.
20)Nu kommer Leyla till klassen. Hon ska också åka med på resan, självklart, tycker rektorn (och fröken). Men då måste hennes pappa också vara med och se till att inget farligt händer med Leyla. - Det är deras kultur, vi måste respektera den, det har rektorn sagt, säger fröken.
21)Rektorn bestämmer att Leylas pappa ska åka med och att pengarna ska tas ut klasskassan. Nu räcker inte pengarna ens till Köpenhamn längre. - Vi tar våra tält och har lägerskola nere vid Svedalasjön i stället, säger fröken. Det är också trevligt och tänk på barnen i ..... 22)Själv åker rektorn på konferens i Helsingfors med 14 andra rektorer. 23) Där pratar rektorn om hur snäll han har varit som har infört så generösa regler om klasskassan och att alla andra borde göra likadant. Konstigt nog verkar inte de andra rektorerna nappa på den idén. 24)—
— Sens moral: Många människor är genuint snälla och delar med sig av sitt överflöd, särskilt om de uppfattar att den som tar emot har blivit illa behandlad. Men när de som ska ha blir för många så att det är tydligt att det nu blir mindre åt alla, minskar viljan att dela med sig. Det finns också en folklig uppfattning om att den som arbetat ihop en viss resurs också ska disponera över det mesta av den. Man kan inte kommendera fram solidaritet.Försök att undertrycka protester kommer att medföra stor risk för att protesten så småningom tar sig våldsamma uttryck.
----------------------
1) Analogi för befolkningens samlade arbete som resulterar i BNP/år

2) Analogi för användandet av denna produktion för välfärdsändamål.
3) Analogi för flyktingmottagande. Ahmeds förra klass = Ahmeds hemland.
4) Analogi för de sju riksdagspartiernas samt medias samfällda syn på asylpolitiken.
5) Analogi för den svenska befolkningens traditionellt solidariska grundinställning.
6) Analogi för att acceptansen är stor så länge nivån för en resurskrävande verksamhet är låg.
7) Analogi för en ökad asylinströmning.
8) Analogi för framtvingande av nedskärningar i välfärdssystemen.9) Analogi för principen om familjeåterförening.
10) Analogi för framtvingande av ytterligare nedskärningar.
11) Analogi för kritiska opinionsyttringar i befolkningen och ökade röstsiffror för t ex Sverigedemokraterna
12) Analogi för länder med mer restriktiv asylpolitik, t ex våra grannländer Finland och Danmark
13) Analogi för att Finland och Danmark ligger före Sverige på OECD:s s k välståndslista.
14) Analogi för asylsökande med falska uppgifter. Se t ex Migrationsverkets Argus-rapport,
15) Analogi för det s k etablissemanget bestående av politiker och media
16) Analogi för våldsyttringar från svenskar mot invandrare (motsatta förhållandet tas inte upp här)
17) Analogi för de fyra stockholmstidningarnas gemensamma s k uthängande av personer med enligt tidningarna nazistsympatier, plus några som kom med av bara farten, i november 1999
18) Analogi för social stigmatisering; sämre möjligheter till anställning, karriär, för uteblivande av fackligt stöd vid konflikt med arbetsgivaren, etc.
19) Analogi för att invandrares våld mot svenskar knappast omnämns
20) Analogi för svenskars val att inte protestera högt, men att flytta från invandrartäta områden, sätta sina barn i friskolor etc.
21) Analogi för det svenska samhällets anpassning till och ekonomiska stöd åt bevarande av invandrares ursprungskulturer
22) Analogi för ytterligare nedskärningar
23) Analogi för Göran Perssons deltagande i EU-toppmötet i Tammerfors år 2000, tillsammans med de övriga 14 EU-ländernas regeringschefer
24) Analogi för att de övriga EU-länderna knappast tar Sveriges asylpolitik som modell. Flera länder har tvärtom infört starkt skärpta regler efter Tammerfors-mötet.
Skrivet av Räknenissen första gången den 16 december 1999
View Guestbook Sign Guestbook
Powered by iguest.net