onsdag, juni 29, 2005

Svensk indvandring en bomb under Danmarks välfärd

........når svensk velfærd ikke længere kan levere varen, hva så ?
Bomb i dansk välfärd
Ur Dansk Folkepartis tidning "Dansk Folkeblad":

Varför bekymra sig över vad som försiggår på andra sidan Öresund? Varför inte utan dansk inblandning låta svenskarna bestämma vad som skall ske i Sverige? Så borde det vara. Om det inte var för att den svenska invandringspolitiken är en bomb i det danska välfärdssystemet. Kriminaliteten i Sveriges större städer - däribland Malmö, är massiv, och Köpenhamn är redan blivit ett populärt ställe för Malmös invandrarungdomar.
Som en följd av EU-reglerna kan ingen hindra svenska medborgare att slå sig ned i Danmark, och från 1973 till 2001 har 753.873 utlänningar fått svenskt medborgarskap. Och därtill kommer deras barn och barnbarn.
Som medlemmar av EU kan svenska medborgare fritt söka arbete i Danmark, med svenskarna är ytterligare gynnade som en följd av nordiska avtal: således kan medborgare i de nordiska länderna utan särskild tillåtelse resa in och uppehålla sig i Danmark. De skall bara registrera sig i folkbokföringen.

En svensk medborgare behöver för att flytta till Danmark således varken arbeta, studera eller bevisa att vederbörande kan försörja sig själv, och de nordiska avtalen betyder till exempel att en svensk har rätt till barnbidrag, familjestöd och socialt bistånd. Förutsättningarna för att en miljon naturaliserade svenskar kan sätt kurs mor Danmark finns således.
För ögonblicket går utvecklingen - tack vare Dansk Folkepartis och VK-regeringens insats - dock mest i den motsatta riktningen. Årligen anmäls cirka 4.500 flyttningar till Sverige; men mycket tyder på att en del av dessa är proformaflyttningar, dvs. att de anmäles för att ge rätt till familjesammanföringar utanför de danska reglerna. Många av de personer som uppgivit sig utflyttade från Danmark anträffas ofta i den kommune, där de inte är bosatta - och integrationsministeren har överlåtit initiativet till kommunalstyrelserne, som ska ansvara for bosättningsregistreringen.
Men strömning från Sverige till Danmark kan snabbt bli en realitet - dels om Socialdemokraterna och De Radikala i Danmark kommer till makten, dels som en följd av att den svenska välfärdsstaten är under hastig nedbrytning.
I dagsläget är det 23 procent av den svenska befolkningen som inte arbetar, vilket framgår av en rapport från Handelshögskolan i Jönköping. En av orsakerna härför är givetvis den massiva invandringen till Sverige. De flesta invandrare arbetar inte, och det får välfärdsstaten att falla samman under sin egen tyngd.
Det blir alltfler på transfereringsinkomster - medan antalet som skall försörja klienterna inte blir fler. Massiva nedskärningar i de svenska socialförmånerna kommer att göra Danmark till ett attraktivt alternativ.
http://www.bgf.nu/danmark/df.html
http://www.danskfolkeparti.dk/ (bladet är PDF fil)
se också Jan Milld avdeling: "Avsvenskningen"
http://www.bgf.nu/avsvenskning/index.html
Kriminalitet eller kriminalitet icke
man skulle tro det var relativt enkelt at finde ud af om kriminaliteten er øget eller ej. Men jeg kan love for , at en så enkelt ting som at finde ud af hvor mange mord der begås om året, ikke er spor ligetil. Og så er der ikke noget der er ligetil. Det eneste der kan siges er at det er langt fler pr. 100.000 indbyggere end i Danmark. Omkring 5 gange flere.For mange statistikere er ansat i "slørings-branchen"
Slutreplik: Mårten Landahl
”När man påpekar att kejsaren är naken får man stå ut med en del ovett”
Jag påpekade i Aftonbladet 7/6 att våldsbrottsindikatorerna inte är oförändrade eller sjunkande, om man tar hänsyn till den medicinska utveckling som skett.
Och noterade att många politiker och kriminologer tror på den gamla tesen om våldsbrottslighetens oföränderlighet. Det är frågor man inte får väcka. Enligt docent Estrada & professor Sarnecki (AB 15/6) är det ”meningslöst” att diskutera sakfrågan med mig. En modell med oförändrad våldsnivå kräver en del svårsmälta antaganden. Och ju mer komplicerad en förklaring blir, desto större anledning att granska den noga........................................

http://www.aftonbladet.se/vss/debatt/story/0,2789,663557,00.html
View Guestbook Sign Guestbook
Powered by iguest.net