lørdag, juli 23, 2005

Krönika: Islams politiska tragedi


foto © webmaster
Av Kai Sörlander, filosof och författare, Brönshöj
I ljuset av det islamistiska terrorhotet måste vi reflektera över våra politiska värden. Och muslimerna måste reflektera över den tragiska dynamik som är inbyggd i islams förhållande till politiken.
Båda parter ska vi - utifrån var sina positioner - erkänna sharialagens oförenlighet med förutsättningarna för en förnuftsgrundad demokrati, skriver krönikören.
Terrorattacken i London nyligen har med stor sannolikhet utförts av islamistiska terrorister. Precis som de tidigare attackerna i New York och Madrid. Och man kan förvänta sig att framtiden kommer att bjuda på liknande attacker - kanske i Danmark.
------------
Denna helt traditionella muslimska uppfattning har det svårt i dagens verklighet, på grund av det relativa maktförhållandet mellan väst och den muslimska världen.
När islam föreskriver att den muslimska lagen ska härska över världen, där berättar verkligheten om den muslimska världens svaghet.
Den är pressad av väst och speciellt av USA. Kulturellt är den pressad av de internationella mediernas uppvisande av västerländska livsformer med deras pluralism och normsänkning. Detta upplever de traditionella muslimerna som en hotfull upplösning av religionens roll som den som ger de normer varefter livet ska levas.
Politiskt är den muslimska världen pressad av krav på anslutning till internationella konventioner som det inte finns grund för i islam. Till exempel kan nämnas förklaringen om de mänskliga rättigheterna med dess krav på religionsfrihet (och rätt att byta religion), som är främmande för muslimsk lagstiftning. Och så är det inte minst den militära pressen, som särskilt amerikanerna utövar genom sin närvaro i regionen.
I ljuset av den traditionella muslimska världsuppfattningen är amerikanernas baser i Saudi-Arabien och deras försök att hjälpa till att införa demokrati i Afghanistan och i Irak djupt oroväckande. Ett uppenbart tecken på försvagningen av den muslimska världen. Och så är det givetvis Israel, där alla förödmjukelserna samlas.
Oupphörligen måste den muslimska världen finna sig i att behöva böja sig för krav och påverkan som det inte finns grund för i islam, och som därför av muslimerna måste uppfattas som förödmjukande.
För traditionella muslimer måste den muslimska världens relativa svaghet vara ett allvarligt religiöst problem. Den religion, som i sin egen självuppfattning skulle vara stark och härska över världen, är faktiskt svag. Därför ser de det som en religiös uppgift att behöva återupprätta islams gamla politiska styrka. Och för många traditionella muslimer är lösningen att man ännu starkare sluter upp om den traditionella muslimska lagen. Det är också islamisternas uppfattning.
Det är genom ett koncentrerat bibehållande av den traditionella muslimska lagen som den muslimska världen åter ska resa sig. Frågan är då om detta lösningsförslag håller. Kan man faktiskt återupprätta den muslimska världen genom att bibehålla den traditionella muslimska lagstiftningen? word doc:
http://upl.silentwhisper.net/uplfolders/upload3/islamtragedisoerland.doc
View Guestbook Sign Guestbook
Powered by iguest.net