mandag, juli 04, 2005

Sverige visar vägen

Sverige viser vej: Selv om vi ikke længere hører så meget om det, så ligger Sverige stadig langt foran Danmark på mange samfundsområder. Inden for retsplejen, f.eks., har vore progressive naboer drevet det så vidt, at de næsten undgår at idømme folk fængselsstraf ud fra den grundholdning, at det er samfundets skyld.
Hermed nærmer Sverige sig med stormskridt det ideal, der også forfægtes på danske juridiske fakulteter, men som desværre saboteres af et genstridigt folketingsflertal. I Danmark må vi kunne tage ved lære af en voldtægtsdom, der netop er afsagt af Södertälje Tingsrätt over fire mænd på 19 og 20, som gennem en periode på ti måneder i 2002 og 2003 regelmæssigt forgreb sig på en 13-årig pige. Tre af mændene fik to-tre måneders fængsel, mens den fjerde fik en betinget dom samt samfundstjeneste. Men dertil kommer, at mændene tilsammen skal betale pigen 435.000 kr. i skadeserstatning. Og selv om det er svenske kroner, er det alligevel en dyr pris for ti måneders fornøjelser. Omregnet til danske forhold svarer det til ca.. 400 kameler.
Lars Hedegaard
(Groft Sagt, Berlingske)
har du en tankegang der trænger til korrektion ?
Välkommen till GetEducated!
GetEducated är Sveriges första onlineplats som fritt tillhandahåller och uppdaterar läromaterial mot rasism och diskriminering riktat mot högstadieskolor, gymnasium och vuxenutbildningar.
Vår strävan är att via vårt läromaterial få så många som möjligt intresserade och engagerade – såväl elever som lärare och föräldrar – i frågor som berör sociala orättvisor såsom rasism, diskriminering och främlingsfientlighet.
Genom handledning, instruktion och utbildning hoppas vi att kunna hjälpa elever, lärare och föräldrar att bli mer toleranta och "klokare" för att sedan bekämpa virus såsom fördomar, rasism och diskriminering.
Vårt onlineförråd av idéer och en stadigt ökande samling av texter, teman, artiklar, spel och tävlingar kommer att ligga till grund för en roligare, intressantare och mer berikande utbildning som dessutom stödjer ett arbete mot ett jämlikare och mer demokratiskt samhälle.
Hjärtligt välkommen till GetEducated!

http://www.geteducated.se/template
Kommer införandet av en röd dag på nationaldagen att motverka främlingsfientliga eller rasistiska tendenser?
Delvis
11%
Ja
28%
Nej, tvärtom
62%
Antal röster: 47
View Guestbook Sign Guestbook
Powered by iguest.net