søndag, august 21, 2005

Hullet forsvar for venstrefløjen

foto © webmaster
Af Kai Sørlander, filosof og forfatter
"Preben Wilhjelm tager i sine politiske erindringer overhovedet ikke hensyn til det, som var kernen i venstrefløjspolitikken på den tid, som diskussionen drejer sig om. Kernen var støtten til et socialistisk alternativ til markedsøkonomien.
For omkring et halvt år siden udgav Preben Wilhjelm sine politiske erindringer »Fra min tid«. Heri fortæller han om sit liv som venstrefløjspolitiker i Danmark fra 50erne og op til i dag."
-"Der tages overhovedet ikke hensyn til det, som var kernen i venstrefløjspolitikken på den tid, som diskussionen drejer sig om. Kernen var ikke støtte til totalitære diktaturer som Sovjet eller Kina. Kernen var heller ikke støtte til en voldelig revolution. Og det var slet ikke støtte til de demokratiske frihedsrettigheder og retsgarantier. Kernen var støtten til et socialistisk alternativ til markedsøkonomien. Venstrefløjen var socialistisk, og det betød, at den betragtede den kapitalistiske markedsøkonomi som fuld af modsætninger og konflikter, der varslede dens undergang. F.eks konflikten mellem dem, der ejer produktionsmidlerne, og dem, der kun har deres arbejdskraft at sælge. Sådanne konflikter skulle overvindes gennem en ophævelse af den private ejendomsret til produktionsmidlerne og en dermed sammenhængende planøkonomi, der skulle afløse anarkiet på markedet."
"Han forstår ikke, at hvis den venstrefløj, som han selv repræsenterer, havde fået demokratisk flertal, så havde den forsøgt at gennemføre et økonomisk system, som det ville have været umuligt at få til at fungere. Derfor ville det have ødelagt både demokrati og retsstat." (fungerande länk)
http://www.berlingske.dk/kronikker
View Guestbook Sign Guestbook
Powered by iguest.net