fredag, august 05, 2005

"Landsförräddare" ?

vi lämnar här den rumsrena zone:
Det er forkert, Lars Hedegaard

Af Peter Kierkegaard, Strandparkallé 13, Horsens
I KRONIKKEN "Musicalen Mullaherne bliver
aldrig skrevet" i JP 2/8 om integration af muslimer siger historikeren Lars Hedegaard mange rigtige ting, men én ting er bevisligt forkert: "Desværre nægter vore regeringer, uanset om de sidder i London eller i København, at lytte til andre end de såkaldte eksperter, der har taget fejl i hver eneste forudsigelse, de er kommet med de sidste 30 år ..." (min kursivering).

Det er forkert. Ikke alle eksperter har taget fejl. I et fremragende interview i Jyllands-Posten allerede 29/8 1999, siger Danmarks førende demografiske forsker, professor Poul Chr. Mathiessen*: »Aldrig tidligere har en indvandring ... betydet så historiske og revolutionerende skred i befolkningens sammensætning. Den aktuelle indvandring vil ændre Danmark for altid. Nationen er afgørende ved at skifte karakter. I løbet af få årtier vil danskerne ophøre med at være en ensartet befolkning med rødder i samme religion, kultur, sprog, traditioner og værdinormer.«

Professor Mathiessen siger videre: »... spørgsmålet om den danske befolkningsudvikling hen imod en ændret sammensætning er fundamental og af afgørende historisk betydning for os alle.« »Jeg mener ikke, at danskerne har fået sandheden at vide.«
Men det er rigtigt, at professor Mathiessen talte for døve øren. Politikerne har i hvert fald stadig ikke lukket dem op. De bærer på et meget tungt ansvar. Lars Hedegaard siger, at »det er dumt. Det er en forbrydelse.« Stærke ord - men havde han kaldt det landsforrædere, ville jeg ikke have undret mig."

Intervviju med Ole Hyltoft
Dengang og nu
(Weekendavisen)Interview.

At gøre Danmark til et skønt land med en åndrig, musisk, sund og oplyst befolkning, det var Julius Bomholts projekt, og det er også mit, siger forfatteren Ole Hyltoft.
Kronik:
Minder fra min tid ved fronten
Af Henrik Buus Jensen, cand.oecon., Randers

Man kan kun håbe, at nogle fra Folketingets multikulturelle fanklub selv en dag havner i situationer svarende til dem, der her er beskrevet, for hvis Marianne Jelved f.eks. blev frarøvet sin håndtaske af en flok vilde arabere, ville hun måske komme på bedre tanker mht. den skadelige og vanvittigt kostbare udlændingepolitik, hun og hendes parti fortsat er tilhængere af, skriver dagens kronikør.

"I dag så jeg hellere end gerne, at samtlige landets arabere pakkede sydfrugterne og rejste tilbage, hvor de kom fra - og dét selv om jeg altså som nævnt også har haft gode oplevelser med arabere, ligesom jeg fuldt ud er klar over, at det er urimeligt at skære alle over én kam. Men alligevel er jeg altså begyndt at tænke sådan. Jeg er dog også i stigende grad begyndt at vende min vrede mod de uduelige og uansvarlige landspolitikere, der først tillod en massiv arabisk indvandring, og siden ikke fattede, at det kræver en jætteindsats at få så mange mennesker med så fremmedartet en kultur indpasset i det danske samfund."

alla 3 i Word:

http://upl.silentwhisper.net/uplfolders/upload0/Deterforkertlarshedgaard.doc

*krönikan Peter Kierkegaard hänviser til
Jyllandsposten, 29/8-1999. Multi-Danmark.
Multi-Danmark
Danmark bliver aldrig det samme land igen

"Aldrig tidligere har en indvandring som den nuværende betydet så historiske og revolutionerende skred i befolkningens sammensætning, siger Danmarks førende befolkningsforsker, Poul Chr. Mathiessen. Den aktuelle indvandring vil ændre Danmark for altid.
"

http://www.uriasposten.net/files/JP-290899-MultiDanmark-Mathiessen.htm se också:

Professor advarede i 1999 - SR-regeringen forstod (forstår) ikke alvorenEn Peter Kierkegaard går i dagens Jyllandsposten i rette med en Lars Hedegaard-kronik, dog kun for at citere fra demografi-professoren Poul Chr. Mathiessen, og de spådomme om indvandringens konsekvenser han gav i Jyllandsposten for seks år siden. Selvom han klart fik ret, så må man sige at det jo i 1999 ikke ligefrem var svært at se skriften på væggen. Langt mere interessant er reaktionerne på Mathiessens ytringer. Min favorit er denne:
“Jeg synes, at professoren maler Fanden på væggen ved at fokusere på den halve million, der vil være her fra de mindre udviklede lande om tyve år. Man kan ikke skære indvandrerne over en kam. Det afhænger af, hvordan de bliver integreret. Jeg har svært ved at forstå hans frygt.” [Lissa Mathiasen, socialdemokrat, formand for Folketingets Retsudvalg]

http://www.uriasposten.net

View Guestbook Sign Guestbook
Powered by iguest.net