torsdag, august 18, 2005

Vetenskap eller politik ?

Alle som vil vide noget om kriminalitet i Sverige, må gennem BRÅ´s side (Brottsförabyggande Rådet). Inden man når til sagens kerne ,er der dynger af formaninger om hvordan den skal læses, og der er tilmed en lille politiserende skoletime, så man ikke forlader siden med "det forkerte indtryk". Fortielser, halve sandheder, undvigende formuleringer, ubesvarede spørgsmål og skolemester-attityder. - Dét er den statslige kriminalstatistik.
Denne ikke uvæsentlige gruppe er f.eks udeladt: "Sverigefödda personer med utlandsfödda föräldrar". Og hvor er voldtægt, som i DK i 2002 var 67 -75 % indvandrede på hhv. landsplan og i København ? I Sverige ,der har over dobbelt så mange med udenlandske rødder, påstår BRÅ at deres andel er 40 % ! (Men her tæller de rigtignok også kun "udenlandsk fødte" med- the rest is silence).
80 % af de fremstillede i københavns dommervagt, har udenlandsk baggrund. Hvad ville BRÅ få det tilsvarende Stockholmske tal til ?
"Brottsförnekande Rådet" er et ganske udmærket øgenavn. Regeringens forlængede arm og cover-up organ.
Intet under seriøse forskere som Leif.G.W.Persson siger op og ikke vil spændes for den karet.
Hur många av dem som begår brott är invandrare?
Svar
Det är ett välkänt faktum att personer som flyr eller flyttar till en annan del av världen möts av svårigheter och löper större risker att hamna i problem av olika slag, inklusive att dras in i kriminalitet. Det finns ingen färsk statistik om invandrare och brott. BRÅ håller dock på med en studie som beräknas bli klar någon gång under 2005. Invandrare begår inte till antalet fler brott än svenskar. Enligt en äldre studie begick invandrare drygt 14 procent av samtliga anmälda brott i slutet av 1980-talet. Svenskar begick således närmare 86 procent av alla brott. Invandrare utgjorde närmare 9 procent av befolkningen när studien utfördes. Det betyder att invandrare således var generellt sett överrepresenterade i brottsstatistiken. I studien från 1980-talet definieras invandrare som ”personer som är födda i annat land och folkbokförda i Sverige”. Svenskar definieras som personer som är födda och folkbokförda i Sverige och vars båda föräldrar är födda i Sverige.
Hur stor andel av dem som sitter i fängelse är invandrare?
Svar
Det finns ingen statistik över hur många av dem som sitter i fängelse som är invandrare. Däremot finns statistik på hur många som är utländska medborgare. Åren 2002-2003 var andelen intagna med utländskt medborgarskap drygt 27 procent.
Hur vanligt är det med främlingsfientlighet, rasism och homofobi bland ungdomar?
Svar
BRÅ har mätt 10 000 elevers attityder till muslimer, judar och homosexuella. En klar majoritet av eleverna (72 procent) är generellt sett övervägande positivt inställda till dessa minoriteter, men det finns en grupp av starkt intoleranta personer. I genomsnitt när det gäller alla frågor i undersökningen kan närmare 5 procent av eleverna betecknas som intoleranta. Delar man upp det på olika minoriteter är till exempel 8 procent intoleranta mot muslimer, 6 procent mot judar och 7 procent mot homosexuella. När det gäller attityder till homosexuella är flickor betydligt oftare positivt inställda än pojkar. Nio av tio flickor ger uttryck för en positiv inställning, mot sex av tio pojkar.
I undersökningen ställdes även frågor om attityder till invandring. När det gäller invandring uppger en minoritet, cirka 12 procent, av eleverna att de är emot att Sverige bör fortsätta ta emot flyktingar. Cirka 10 procent anger att de tycker att invandrare som kommit från länder utanför Europa ska återvända.
Vad karaktäriserar de ungdomar som är mest intoleranta mot minoriteter?* Svar
BRÅ har mätt 10 000 elevers attityder till muslimer, judar och homosexuella. Undersökningen visar att det finns en mindre grupp elever som kan betecknas som starkt intoleranta mot de olika minoriteterna och även som klart invandrarfientligt inställda. Den mest intoleranta gruppen kännetecknas bland annat av att den till övervägande del består av pojkar och att individerna i den oftare än andra har föräldrar med arbetaryrken, problem i skolan, brottsbelastade kamrater, en manschauvinistisk attityd och upplever en högre grad av utanförskap i samhället. En majoritet av de mest intoleranta eleverna uttrycker också sympati för extremnationalistiska partier.
http://www.bra.se/extra/pod/?action=pod_show&id=45&module_instance=15

*Det förnekade hatet – Antisemitism bland muslimer och araber i Sverige. Författare:Mikael Tossavainen. Utgivare: Svenska Kommittén Mot Antisemitism http://www.skma.se/pdf/dfh_v2.pdf
Våldtäkt & sexköpslag
I Sverige er de anmeldte sex-overgreb steget 40 pct. efter forbuddet mod købe-sex
Af Asger Juhl og Rene SimmelI
Malmø er hver femte kvinde bange for at gå ud efter mørkets frembrud.I Stockholm har der alene i juni og juli været 41 voldtægter.I hele Sverige er der -målt i forhold til indbyggertal -tre gange så stor en risiko for at blive voldtaget som i Danmark. I Malmø og Stockholm er risikoen fem gange større end i København.
I de seneste år er antallet af anmeldte voldtægter i Sverige steget med mere end 40 procent.I Danmark falder tallet.Alligevel risikerer vi, at virkeligheden kommer til at se ud som på den anden side af Øresund, hvis vi adopterer den svenske lovgivning fra 1999, som har forbudt prostitution. Det mener sexolog Joan Ørting:-
Naturligvis er det oplagt at pege på, at der kan være en sammenhæng. Det kan under ingen omstændigheder afvises, siger sexolog Joan Ørting.Siden 1999 har prostitution været forbudt i Sverige, og kunderne er kriminelle. -
Det kan få folk til at opføre sig som vilde. Det kan ikke udelukkes, at nogle af voldtægtsforbryderne tidligere har haft deres besøg hos en luder hver 14. dag og fået opfyldt et eller andet ønske. Og det kan de så ikke mere, hvilket kan give en ekstrem reaktion. Onani er ikke altid nok, siger Joan Ørting.
Lav lysthuse
- Men prostitution er vel ikke noget, man skal fremhæve som noget positivt?- Nej, ikke som det foregår nu. Men et forbud er ikke vejen frem. -Svenskerne diskuterer slet ikke en eventuel sammenhæng mellem prostitutionsforbuddet og stigningen i voldtægter, men har heller ikke nogen anden forklaring på den eksplosive vækst.
I Danmark faldt antallet af anmeldte voldtægter fra 2002 til 2003 fra 500 til 472. En udvikling, der er forsat. De seneste tal på politiets hjemmeside er fra første kvartal i år, hvor der på landsplan blev anmeldt 105 voldtægter. Tallet fra første kvartal sidste år var 130 og for fjerde kvartal 117.
--------
Nej til svenske tilstande
Den svenske minister Mona Sahlin har sagt, at en kritisk evaluering af den svenske lovgivning på prostitutions-området 'ikke kan komme på tale'.
Men andre lande forsker i Sverige, som har verdens strammeste lovgivning på området.
I Norge har en arbejdsgruppe for regeringen udarbejdet rapporten 'Købesex i Sverige og Holland'. Det fik i foråret den norske justitsminister Odd Einar Dørum til at konkludere:'Vi må forhindre, at kvinder er til salg, men vi løser ikke sociale problemer gennem straffeloven.'Efter den svenske lov i 1999 ventede man en domino-effekt, hvor flere lande ville følge efter. Men det norske nej har stoppet denne udvikling.
- Kriminaliseringen i Sverige synes at ramme de svageste prostituerede hårdest. Vi skal først og fremmest koncentrere os om at finde og strafforfølge dem, der står bag og tjener på denne handel, siger Odd Einar Dørum
http://ekstrabladet.dk/visartikel.iasp?pageID=306995
Läkare hotas på jobbet
Sju av tio läkare hamnar en eller flera gånger per år i konflikt med en patient i samband med sjukskrivning.
Sören Carlsson, verksamhetschef på Södersjukhusets akutmottagning, visar beslagtagna vapen.

En tredjedel av läkarna på vårdcentraler känner sig hotade åtminstone någon gång per år, visar en enkätundersökning som Karolinska institutet gjort tillsammans med Försäkringskassan och landstingen i Stockholms och Östergötlands län.

http://www.city.se/ArticlePages/200508/17/20050817152700_273/20050817152700_273.dbp.asp
Hot och rädsla vardag för jourläkare
Av Claus Granath Senast uppdaterad 19 augusti 2005 10:04
Många jour- och distriktsläkare i Region Skåne känner rädsla, obehag och hot på jobbet. I Malmö svarar 39 procent av läkarna att de utsatts för våld en eller flera gånger. Lika stor andel att de hotats.

http://sydsvenskan.se/skane/article116159.ece
Opulente bidrag.....
til de rigtige meninger. Dertil en direkte pressestøtte på over 1/2 milliard, der nok skal lægge en dæmper på de værste kritikere i dagspressen. Sådan uniformere man informationen. Et eksempel her:
Ur Carlos Rojas´ kolumn i Metro den 3/8 -05:
"JAG SKREV BARA EN ANSÖKAN
Varje år får ungdomar i Sverige miljarder kronor för att starta och driva olika projekt. Det är en fin demokratisk grej som bygger på att alla behöver lite pengar för att sätta i gång nånting. Du kanske behöver tiotusen spänn för att starta ett ungdomsdisko. Eller kanske hundratusen för att starta en organisation som hjälper unga som har problem hemma. Det går att fixa och det är inte svårt alls.När jag var arton fick jag 225 000 kronor för att starta ett projekt för unga som ville jobba med journalistik. Tvåhundratjufemtusen spänn! (ca.1997)
Ur kommentar på Flashback:
"Läste om tidningen Gringoi dagens DN [3 augusti 2005] och slogs av att det ställs en journalistiskt synnerligen relevant fråga som aldrig besvaras i artikeln - nämligen varifrån får Gringo sina pengar? Vem betalar för deras 'stora lokaler på Östermalm'?
Eftersom frågan inte besvaras i DN, så letade jag lite på webben själv."

---------------------
"Men även om det går bra är det omöjligt att inte undra hur de klarar sig. I synnerhet när man besöker deras redaktion. De sitter inte i någon källarskrubb, utan när DN träffar tidningen breder de åtta anställda ut sig i stora lokaler på Östermalm i Stockholm.
Från Metro får de inga pengar. Tvärtom ska Gringo betala Metro för utrymmet.
Hmm, vem kan det vara som är så brinnande intresserad av Gringos invandrarkompetens att de är beredda att betala de föreläsningsavgifter som i slutändan möjliggör "stora lokaler på Östermalm"?
Svar:"Gringo samarbetar med SKTF, HTF, Läkarförbundet, Kommunal, Handels, Seko, ST, Metall, Byggnads, Industrifacket, TCO och LO " http://www.gringo.se/fraga.asp
Så som vanligt sitter alla i varandras knä: Facket, staten, kommunerna, Gringo, UFM."
En annan tidning med ambitionen att motverka fördomar är
"Sverige i CENTRUM".
Denna verkar dock under radikalt
annorlunda förutsättningar än Gringo.
hele historien: http://www.bgf.nu/ak05/v33.html
Gringo er en avis der tar "blatternes parti" (perkere) - i et "ungdommeligt sprog", og ofte gør grin med svenske skikke og sæder.
http://www.gringo.se/gringo.asp
View Guestbook Sign Guestbook
Powered by iguest.net