fredag, november 11, 2005

Berufsverbotet fortsætter i Sverige


"Transport utesluter Sverigedemokrater"
Transportarbetarförbundet vill inte ha med några Sverigedemokrater i förbundet. Den som är aktiv i Sverigedemokraterna kommer att uteslutas ur Transport, uppger SR:s Ekoredaktion.
Det är första gången ett fackförbund går så långt för att ta avstånd från Sverigedemokraterna. Enligt Transports vice ordf. Clas Linder bedriver de en med förbundet oförenlig verksamhet. Frågan blev aktuell i höstas när en medlem i Transport kandiderade för Sverigedemokraterna i valet till kyrkofullmäktige. Transport har inlett en uteslutningsprocess mot medlemmen.
Fattade ett principbeslut
Fackförbundet har fattat ett principbeslut som innebär att alla personer som öppet försvarar Sverigedemokraternas åsikter vare sig får bli medlemmar eller vara kvar i Transport.
-I våra stadgar står det tydligt att om man är medlem i en organisation eller stödjer en organisation som bedriver en med förbundet oförenlig verksamhet är man uteslutningsbar. Vi har kommit fram till att Sverigedemokraterna är en sådan organisation, säger Transports förste vice ordförande Clas Linder till Ekot.
"Många känner obehag"
I sitt beslut skriver styrelsen att Transport tror på likabehandling av människor oavsett etnisk religion, eller hudfärg. Clas Linder säger att många medlemmar med annan etnisk bakgrund än den svenska känner obehag över att vara med i samma förening som Sverigedemokraterna, som tydligt förespråkar svenskarnas särställning. Sverigedemokraternas ordförande Jimmie Åkesson framför i en intervju av Ekot åsikten att Transport bryter mot de mänskliga rättigheterna."
http://svt.se/svt/jsp/Crosslink.jsp?d=22620&a=485355&lid=puff_485311&lpos=lasMer

Bevingede ord

Att plåga kvinnor är inget specifikt 'kurdiskt' eller 'utländskt' problem, det är i allra högsta grad en svensk tradition. Liza Marklund (www.aftonbladet.se 040616)

Almanackan är det bästa exemplet på strukturell diskriminering eftersom den tar hänsyn till evangelisklutherska helger och inte till några andra religiösa helger. Margareta Wadstein (Kalla Fakta 030417)

Vi har valt debattbojkott därför att vi inte tycker som de. SSU:s Cecilia Eklund (Sveriges Radio Blekinge P4)

Vi kommer aldrig att bli svenska, inte på trehundra generationer. Osman Özkanat (Sveriges Radio, paneldebatt 020406)

Alla människor föds som muslimer. Sedan görs de till olika religiösa eller politiska personer. Imam Abd al Haqq Kielan (aftonbladet.se 011016)

Missnöjda barn bör få byta ut sina föräldrar även om barnen inte är misskötta. Liberalen Alex Ljungvall (Sydsvenskan 010728)

När det ska avskedas så ska svenskar alltså avskedas först. Kulturskribent Tommy Bengtsson (Aftonbladet 001228)

Det är en förlegad uppfattning att mamman är unik för barnet.Lars Hjalmet (Aftonbladet 001019)

Det går inte att jämföra, de kämpade ju för frihet och rättvisa. Rapport 000129Gudrun Schyman ger sin syn på varför det är onödigt att även hålla en konferens om kommunismens förbrytelser.

Kuba visar att en annan är värld är möjlig. En värld där rättvisa förhållanden råder. Från boken "Kuba - en annan värld är möjlig" Jag hoppas verkligen att jag kan få komma till Kuba. Jag skulle väldigt gärna vilja träffa Castro. [.] Jag är inte alldeles säker på att bilden som förmedlas av Kuba är alldeles sann.Före detta jämställdhetsminister Margareta Winberg (Dagen Nyheter 030311)

Jag tycker inte om undersökningen. Vi vill betona likheterna mellan svenskar och invandrare.Raouf Ressaissi på Integrationsverket (Aftonbladet 030819) Ovanstående motivering användes för att avfärda en undersökning från Väg- och trafikinstitutet som visade att invandrare från Afrika och Mellanöstern är inblandade i minst fyra gånger så många bilolyckor som svenskar.

Jag genombävas av ängslan och skräck när jag ser Allsång på Skansen. Allsång är inte så oskyldigt som det verkar. Allsång är för djävligt! Torgny Lindgren (Norrköpings Tidningar 030407)

Språk plockar fram kulturell xenofobi. Staffan Heimersson (Aftonbladet 011203)

Gellert Tamas i Weekendavisen - anmeldt af Klaus Rothstein. Tamas har den fikse idé, at Lasermanden John Ausonius forbrydelser for en stor del skyldtes at "främligsfientlige" Ny Demokrati sad i riksdagen dengang. (Han skød 11 indvandrere). Tamas bakkes op af SVT, kan man roligt sige. Hans bog bliver til film og TV-serie. Nu er I advaret. Han er en varm fortaler for "debattens økologi". Derfor får han godt med medie-tid. Hans idé om ytringsfrihed er, at den kun gælder de der mener det "rigtige". Som ham selv, for eksempel. Tiltalende.

»Danskerne kritiserer altid svenskerne for ikke at debattere problemer med indvandring, og det er korrekt, at svenskerne er mere bevidste og politisk korrekte. I Danmark taler vi i min omgangskreds ikke om politiske begivenheder, men i Sverige gør vi det hele tiden. Den politiske bevidsthed er et helt andet sted i Danmark - ellers så er den her slet ikke. Danskerne har den her form for hyggeracisme, hvor det f.eks. er tilladt at sige neger. Det er umuligt i Sverige. Det drejer sig ikke kun om racismespørgsmål, men også om sexisme. Svenskerne er meget bevidste om, at fordomme er ufine. En sexistisk reklame som Tips og Lottos »Der er så meget, kvinder ikke forstår...« kunne ikke finde sted i Sverige. Svenskerne er skolet i politisk korrekthed, så man ikke viser sine holdninger offentligt. Det er arven fra socialdemokraterne, velfærdssamfundet, folkeskolen og det faktum, at Sverige i modsætning til Danmark har store minoritetsgrupper som finnerne og samerne. Danmark har grønlænderne, som man ikke tager ansvar for. Svensk tv sender nyheder på finsk, sydsamisk og nordsamisk, så hvorfor sender DR ikke nyheder på grønlandsk?«

Tamas, pk-ideolog
http://www.algonet.se/~milld/ms02/v21.html

Altid læsværdige Skytte har et lidt andet syn på Tamas´idealer:

INGEN SVÄR I SOSSARNAS KYRKA

"Evangelium enligt (s) -När socialdemokraterna på 60-, 70- och 80-talet byggde "det starka samhället" var det viktigt för dem att steg för steg minska den traditionella religionens och kyrkans roll. Men i dess ställe fick vi en ny - om man så vill - kyrka och religion: den allt mera allsmäktiga socialdemokratin. I stället för Gud fick vi Partiet, i stället för paradiset fick vi välfärdssamhället, i stället för predikstolen fick vi statstelevisionen.Gamla värderingar om ont och gott ersattes av begreppet "rättvisa". Dogmen om den obefläckade avlelsen transformerades till dogmen om den obefläckade partihistorien. Johannes Döparen blev August Palm och den heliga treenigheten blev Branting, Per Albin och Erlander."

Göran Skytte 2003 i Svenska Dagbladet

View Guestbook Sign Guestbook
Powered by iguest.net