fredag, februar 24, 2006

Att dö i Folkhemmet

»Det sägs att civilisationsnivån i ett land är en avspegling av hur vi behandlar våra mest utsatta gamla och sjuka. Att låta döende cancerpatienter få sluta sina dagar på det sätt som här beskrivs är ingenting mindre än en skandal«
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=572&a=524311&previousRenderType=2

Sverige af igår
fremragende pressefotos af et land og en tid som er borte:

http://www.dn.se/div/flash/os-grafik-afp/palme/index.html

Essay: Farvel til en svensk illusion
Jyllands-Posten 24. februar
Ny bog tegner et dystert billede af den svenske mønsterstat, folkehjemmet. Men svenskerne læser den tilsyneladende ikke.
Ingrid Björkman m.fl.: Exit Folkhemssverige - en samhällsmodells sönderfall,

Af NIELS LILLELUND
Multikulturalisme
I mange år var Sverige et af de mest homogene lande i verden. Indvandrere blev hurtigt assimilerede, hvad der faldt så meget lettere, fordi de hovedsageligt kom fra Finland og andre nordiske lande.Det billede ændrede sig i 1980'erne. Sverige begyndte at rasle ned ad OECD's rangstige over de rigeste lande i verden, og selv om Friedmann erkender, at en sådan statistik også skjuler mange relevante forhold, læser han den alligevel som et tegn på, at fremgangen er stoppet i Sverige, der i samme periode har virket som en magnet på udlændinge - i Malmø er godt halvdelen af alle børn under 18 år indvandrere, og de bor for en stor del isoleret, ganske som i Danmark og i andre vestlige lande.
Friedmann bruger begrebet multikulturalisme til at forklare, hvordan det kunne gå så galt. En holdning, der trives hos den intellektuelle elite og dyrkes som et overordnet, styrende princip. Eliten, siger Friedmann, betragter ikke indvandringen som et resultat af økonomisk og socialt forfald i de lande, indvandrerne kommer fra, men udelukkende som en kulturel berigelse af modtagerlandet, en kilde til mangfoldighed.
Holdningen kan, hvis man vil se den eksemplificeret på hjemlig grund, læses direkte af de svar, Klaus Rifbjerg gav her i bladet for nylig, hvor han som svar på spørgsmålet om indvandringen til Danmark retorisk spurgte, om der da findes noget smukkere end en mulat? En slags "goddag mand økseskaft"-attitude til en problemstilling, der jo netop ikke har affødt nogen mulatter, fordi de tilkommende har opbygget parallelsamfund uden forbindelse til landets oprindelige beboere.
I Sverige har angsten for det nationale givet sig lignende groteske udslag, som da en indvandringsminister i tv blev spurgt, om han var svensk og nærmest hysterisk svarede: Nej, nej!
***************
Folkehjemmets forfald
Men selv om multikulturalismen præger hele den vestlige verden, så slår dens skyggesider alligevel særligt igennem i lande som Sverige. Det skyldes den stærkt udbyggede velfærdsstat, hvis nationale forudsætninger helt overses. Velfærdsstaten bygger på den kulturelle homogenitet, der prægede Sverige (og Danmark) indtil for få år siden. Når den er væk, forsvinder også grundlaget for velfærdsstaten eller den sammenhængskraft, som det er blevet moderne at tale om.
Resultatet af denne forglemmelse er, i Friedmanns konklusion, at det svenske folkehjem er brudt sammen, og at samfundet fra at være ekstremt socialt homogent er blevet ekstremt socialt segregeret.
Det pudsige er, påpeger han, at denne forfaldshistorie blandt eliten beskrives som udvikling, undertiden endog som fremskridt.
niels.lillelund@jp.dk
Ingrid Björkman m.fl.: Exit Folkhemssverige - en samhällsmodells sönderfallCruz del Sur Torsby
http://files.upl.silentwhisper.net/upload5/Essay_exit.doc

Hvad er folkhemmet?
Jyllands-Posten 24. februar
Af NIELS LILLELUND
Folkhemmet, folkehjemmet, er navnet på den særlige svenske samfundsvision, der har sit udspring i en række sociale foranstaltninger i slutningen af 1800-tallet. Visionen blev i begyndelsen begrebsliggjort af den konservative statsteoretiker Kjellén, der med sine forestillinger om staten som en levende organisme var en stor inspiration for både politiske venner og fjender.
*********
Begrebet har i de senere år været under angreb, men nutidens socialdemokrater har taget det til sig og søgt at forny det og bringe det i overensstemmelse med den herskende menneskerettighedsideologi med introduktionen af det såkaldte Grønne Folkehjem, en økologisk samfundsvision, der med Mona Sahlins ord også handler om at tage ansvar, ikke kun for hjemmets medlemmer, men for alle mennesker på jorden.
Per Albin Hanssons berømte tale i Riksdagen i 1928 om folkehjemmet kan bl.a.
læses på www.bgf.nu/nationalism/hem.html

nytilkomne kan også læse Ulf Nilsons anmeldelse af bogen:
Det raserade folkhemmet
Sverige är kört
http://www.stonline.se/noje/kultur.php?action=visa_artikel&id=502152

Venstre er højre
og dansk kunst er konserves
Tak, Muhammed-tegnere (PBUH): I har gjort venstre til højre og højre til venstre. Og det er bedre at forandre verden end kun at fortolke den.
Hans Hauge
http://www.jp.dk/meninger/ncartikel:aid=3578054

Politiken segmentet
En rap replik fra Jens Rohde er faldet to af Politikens sensitive læserinder, Signe og Maria for brysterne. Vi er jo midt i en krise forårsaget af .........øh, globaliseringen.
"Feministisk bøsseævl" ?

så er det mere schwung over At Tænke Sig:
LYNINTERVIEW

Hr. Jens Rohde. Er det rigtigt, at De er en sjofel gadedreng, sådan som Lotte Bundsgaard siger?
»Altså nu var det jo Helle Thornfugl-Schmidt, der startede med at kalde mig et løsgående og lavtgående missil. Og det passer absolut ikke. Mit missil er langtrækkende, hvis du forstår, hvad jeg mener, høhø.
Og i øvrigt synes jeg i den grad, at de to kvinder har klædt sig selv af i denne her sag, hvilket jeg bestemt ikke har noget imod, hvis du forstår, hvad jeg mener, høhø«.
View Guestbook Sign Guestbook
Powered by iguest.net