torsdag, februar 23, 2006

Den danske smitte

Klart at 500.000 svenske muslimer* giver politikerne dårlige nerver, men pynteligt eller lovende for fremtiden er det ikke. Man kan fastslå at ikke bare ytringsfriheden, men også den politiske handlefrihed i landet, herefter er begrænset i forhold til tidligere:
(*tallet kendes ikke præcist)

Freivalds avvärjde svensk Muhammedkris
-I ett snabbinkallat partiledarmöte hade hon fått samtliga partier att avstyra fp-ledaren Lars Leijonborgs propå om ett svenskt stöduttalande för Danmark i den upptrappade krisen.
Enligt Laila Freivalds tänkte Sverigedemokraterna publicera en stor mängd egna Muhammedbilder – bilder som kunde skapa både våldsdåd och köpbojkotter mot Sverige.
Den uppgiften hemlighöll samtliga partiledare. Men efter mötet bytte Leijonborg fot och uttalade att ”vi vill ha bästa möjliga relation med den muslimska världen.”
När arton muslimska ambassadörer inledde mötet med Laila Freivalds blev samtalet något av ett mångkulturellt seminarium. Alla lade fram sin syn på krisen. Det fanns inte skäl för någon ambassadör att rapportera hem om att Sverige drabbats av en dansk smitta.
http://sydsvenskan.se/sverige/article143890.ece
"De danske Sinofober"
Ak, ja. Havde det bare været 450.000 kinesere SR-regringen inviterede, så var der måske være kommet lidt Orchard Road eller Kowloon over Nørrebro:

(foto © webmaster -
"Prostituerede, kønsopererede mænd, Bugis Street, Singapore, 1973)

I går beskrev vi den store annonce, som imam Ahmed Akkari havde indrykket i Politiken på vegne af et hemmelighedsfuldt selskab, der kalder sig Det europiæske udvalg til forsvaret af menneskehedens forbillede.Ja, sådan står der faktisk, og det er ikke den eneste sprogfejl.
Mere mystisk og ildevarslende er følgende formulering:

'Sinofobi er et naturligt socialt fænomen,
og frygten hos det danske samfund er berettiget...'- - -'

Sinofobi'? Det betydet noget i retning af 'frygt for kinesere'.Og det er ved Gud og Allah ikke noget naturligt socialt fænomen at være bange for Kinas mænd og kvinder.
Nu må denne Akkari styre sig! Det er slemt nok, at han har skaffet Danmark halvanden milliard muslimer på nakken, nu vil han åbenbart også have os i krig med Kina.Eller også kan han bare ikke stave til xenofobi, der betyder fremmedfrygt...
(Ekstrabladet)
Dixit
Mottagningsstatistik
Den nya tillfälliga lagen om ny prövning av uppehållstillstånd gäller från den 15 november 2005 till den 31 mars 2006 enligt ett riksdagsbeslut. Den tillfälliga lagen berör fler asylsökande än dem som levt gömda. Den största gruppen som berörs är troligen asylsökande som tidigare fått beslut om avvisning, men som inte har kunnat återföras till sina hemländer.
För 2006 finns det ett behov av en tredubbling av antalet introduktionsplatser sammanlagt. De fördelas uppskattningsvis enligt följande (siffror per den 26 januari 2006):

18 500 personer kommer troligtvis att få uppehållstillstånd p.g.a. den tillfälliga lagen. En del av dem får uppehållstillstånd på 12 månader och det innebär inga skillnader i fråga om ersättningsförordningen.
Den normala prövningen av asylsökandes ärenden fortgår som vanligt och antas resultera i 3 100 uppehållstillstånd.
När det gäller kvotflyktingar beräknar Migrationsverket att det rör sig om 1 700 personer som ska bosätta sig i kommunerna under året.
Integrationsverket uppskattar att antalet anhöriga till flyktingar som omfattas av ersättningsförordningen blir ca 3 000
personer.

I övrigt är:
64 procent är män och 36 procent är kvinnor.
cirka 6 000 är under 18 år.

http://makeashorterlink.com/?R543251BC

"Del jer efter anskuelser"

fagfolk siger at de store omnibusaviser "skiller sig politisk mere ud fra hinanden end tidligere".
Og det er vist ikke engang löwn..............


http://arkaisk.blogspot.com
View Guestbook Sign Guestbook
Powered by iguest.net