onsdag, marts 15, 2006

Kulturchock

Mon den dukker op på SVT Nyheter?
Holland: Immigranter skal se video med bøsser og nøgenbadning.
Fra i dag skal alle, der vil immigrere til Holland, som led i et kursus om Holland se en videofilm om livet i landet.
Videoen indeholder blandt andet en scene med to bøsser, der kysser hinanden, og en kvinde, der bader topløs. Det skal være en slags prøve på, om immigranterne er parat til at acceptere hollandsk livsstil.
Det er dog ikke alle der skal tage prøven i hollandsk livsstil. Blandt andre er EU-borgere undtaget - og faglærte arbejdere, der har et arbejde til mindst 300.000 kroner om året, slipper også.
Hvis man består prøven, er man velkommen i Holland siger integrationsministeren.
(foto 1890)
http://www.dr.dk/Nyheder/Udland/2006/03/16/045232.htm

At ha´ordet i sin magt
Jeg kom af vanvare til at overvære lidt af en "debat" mellem Pia Kjærsgaard og Marianne Jelved forleden. Med Kurt Strand som børnehavepædagog. Beskæmmende at ledere for to store partier diskuterer på så lavt et niveau. Begge ledte famlende efter det de ville udtrykke, og når de endelig fandt ordet, var det en slatten, usikker kliché, som ikke engang syntes at genere dem. Har vi de politikere vi fortjener? (Fogh og få andre her undtaget). Mere armod her:

Efter at Bendt Bendtsen afskrev Marianne Jelved som potentiel samarbejdspartner og præcist angav Jelveds »skringre og hysteriske« kritik af statsministeren som årsag, vendte Jelved tilbage med det definitive argument i dagens Danmark: »Jeg tror, at mange kvindelige vælgere vil notere sig, hvordan han karakteriserer politiske modstandere af hunkøn. Det er så banalt.«
Balsby, Groft Sagt

Muslimer vil gå til tops med klage
hvorfor ikke bare springe embedsstanden over og gå direkte til Vorherre, hhv. Allah?
http://www.jp.dk/indland/artikel:aid=3620896/

Igen, igen, igen.............
Medlemmer af lovligt parti - og intet ramaskrig rejser sig, ingen voldsom avisdebat ! Det forlyder ikke om medlemmet mister sit job:
Fackförbund utesluter Sverigedemokrat
Akademikerförbundet SSR:s styrelse har beslutat att utesluta en medlem. Skälet är att personen är aktiv inom Sverigedemokraterna.
Enligt förbundet är Sverigedemokraternas åsikter helt oförenliga med förbundets värderingar.

Medlemmen som nu utesluts är socionom och har som sådan ett särskilt ansvar gentemot personer och grupper i en utsatt situation, enligt SSR. Det går inte att förena med Sverigedemokraternas tal om att "slå vakt om alla svenskars lika värde", "nationalistiska principer" och att människor med utländsk bakgrund framställs som ett hot mot "nationalstaten".
http://tv4.se/nyheter/451048.html

Akademikerförbundet SSR har gjort följande bedömning i ärendet:
http://www.akademssr.se/portal/page?_pageid=75,95611&_dad=portal&_schema=PORTAL

Den udelukkede skriver under pseudonymet Ebba i cyberspace bla. :
»Några kanske har gissat att det är jag som uteslutits ur SSR pga mitt deltagande i Sverigedemokraterna. Man har från SSR ifrågasatt hur jag ställer mig till de mänskliga rättigheterna utan att i någon enda mening klart säga att man från deras sida själva totalt stuntar i allt vad mänskliga rättigheter heter.
- Jag borde kanske som många andra lämnat "facket" när mitt deltagande i SD upp-märksammats men jag valde i stället att hävda min rätt att stanna kvar då jag inte kunde se något som förhindrade detta. Och gör det fortfarande inte, trots att de valt att utesluta mig.
- En av anledningarna till min uteslutning var bl.a. att de hade invandrare i förbundet?? Kanske var det av hänsyn till dessa man måste kasta ut en person som ifrågsätter den massinvasion vi har till Sverige.
-Åsiktsförtryck är något mycket allvarligt och vi har bara att inse att vi idag i Sverige har ett sådant. Varken mer eller mindre. Av oss svenskar krävs att vi uppskattar den massinvasion som vi idag har till Sverige och att vi utan att tänka närmare efter ska inse att denna är så berikande för oss. Vari det berikande består har jag ännu inte lyckats förstå.
Tack alla Ni som mailat till SSR och påtalat det tarvliga i deras beslut.«

Tidningen ingen vill kännas vid
Jeg har anbefalet den før. En lille avis med nogle af KrD´ s kvaliteter, men mere hårdtslående. Idag anbefaler Hakelius den :
En sak jag funderar på ibland är vad rättroende journalister läser under täcket. Det finns ju tidningar man gärna viftar med och andra tidningar som man inte viftar med.
***************
Ändå är tidningen rätt välläst. Man märker det därför att det som står i Världen i dag ofta dyker upp någon annanstans, några dagar senare. Nu senast var det en artikelserie om missförhållanden inom polisen: brottsprovokation, lögner i domstolen, grova vapenbrott, justitiemord. Rak ren, stenhård journalistik. Justitiekanslern inledde flera granskningar. Och andra tidningar travade efter Världen i dag, oftast utan att tala om var de läste det först.

- Upplagan har i tysthet ökat med tio procent på ett år. Och jag slår vad om att större delen av de där tio procenten är rättroende men nyfikna journalister, som oroar sig för vad brevbäraren ska tro. Kanske har de bett att få tidningen hemsänd i omärkt, brunt omslagspapper.
http://www.aftonbladet.se/vss/nyheter/story/0,2789,793102,00.html

et eksempel:

Europa och islamisk terror
http://www.varldenidag.se/?aid=3173

Muhammed afvist af retten
og rigsadvokaten. Men det var ventet for adskillige måneder siden. Spørgsmålet var, om han ville tage politiske hensyn og alligevel prøve den. Det ville han ikke. Det havde vel også betydet en ny praksis, at bruge ressourcer på grundløse sager. Mon den går hjem i Rawalpindi og på Dortheavej ? Man kan tvivle. - Rigsadvokatens afgørelse indeholder dog følgende, der vist strengt taget ikke falder indefor juristens kompetenceområde:

»...Selv på denne historiske baggrund må en fremstilling af
profeten Muhammed som en voldelig person anses som en urigtig fremstilling, når det sker med en bombe som våben, der i nutidig sammenhæng kan opfattes som en hentydning til terrorisme. Denne fremstilling kan med god grund opfattes som enkrænkelse og fornærmelse af profeten, der er et forbillede for troende muslimer.«

http://www.rigsadvokaten.dk/ref.aspx?id=889
Jylladsposten er selvfølgelig tilfreds:
http://www.jp.dk/indland/artikel:aid=3619924
View Guestbook Sign Guestbook
Powered by iguest.net