tirsdag, marts 14, 2006

Intellektuelle - og forkælede pattebørn

Jeg troede eller en intellektuel var karakteriseret ved fantasi og indbildningskraft, tilsat mod og hæderlighed, men en god del af de danske har åbenbart så lidt af begge dele, at de ville være nødt til at leve under 2 diktaturer som Kohout, for at fatte hvad det drejer sig om.
Alt er således ved det gamle: Avantgarden er derrière garden, og de "intellektuelle" er de største og fejgeste forræddere af frihed, personificerede ved deres foretrukne parti, De Radikale. Nu som før i tiden.
Demokratiets fæstning
Jyllands-Posten 14. marts 2006, international
I tvisten om Muhammed-tegningerne er Danmark en fæstning, som forsvarer de værdier, uden hvilke intet ægte demokrati kan eksistere, skriver den tjekkiske forfatter Pavel Kohout. Han erindrer sin generations oplevelse af frihedens kapitulation over for vold i 1938.
Af PAVEL KOHOUT, forfatter, Tjekkiet
Danskerne hører til de folk, der var blandt de første, der kastede middelalderen fra sig, opgav erobringstogter og fremstod som et førende monarki i opfattelsen af borger- og menneskerettigheder. Danmark blev hurtigt en foregangsstat med hensyn til opbygning af grundlaget for europæisk integration. Det er derfor et af de skrigende paradokser i historien, at dette oplyste kongeriges flag netop nu bliver brændt i den muslimske verden.

Dette kongerige, der gav menneskeheden eventyrenes konge, H.C. Andersen, må se sine ambassader blive erklæret for djævlens residenser af de angribende, som uoverskueligt for dem selvfølgelig repræsenterer hele den vestlige civilisation.
***********
Ytringsfrihed uden begrænsninger

Som et menneske, der har overlevet to diktaturer - og på egen krop oplevet, at de netop begynder med udfordring af ens egen kritiske sans og ånd - betragter jeg den absolutte ytringsfrihed uden begrænsninger af nogen art som demokratiets vigtigste bærekraft.
Og det på trods af, at endog to Nobelpristagere sætter spørgsmålstegn ved dette med den ellers korrekte påstand, at vores verden ikke er helt uden skyld i den islamiske verdens vrede. En højtstående aktør i EU lover endda bod! Hvilken bod tænker han på? Et forbud?
- Men ytringsfriheden, selv i en afskyelig boulevardpresses form, som for mange er lige så uudholdelig som karikaturer af profeten, er jo den største, og fra tid til anden endog den eneste sikring af, at vores samfund ikke endnu en gang ender under et åg af chauvinisme, religion, racisme eller endnu værre under åg af kommende diktatorer bevæbnet med teknologi, som man ikke kan flygte fra.
- De allerdummeste indslag fra frie medier, som man offentligt kan korrigere og kritisere i et åbent samfund, som det sker netop nu, er mere acceptable end censur og selvcensur, som altid og allevegne baner vejen for tyranner.

*********
Den danske stat er heller ikke denne gang sæde for råddenskab - men under alle omstændigheder, hvem er skyldig eller uskyldig, og om man kan lide det eller ej - Danmark er i denne tvist en fæstning, som forsvarer de værdier, uden hvilke intet ægte demokrati kan eksistere.

Og i hele menneskehedens interesse og på dennes vegne må man ikke give køb på disse værdier. Vi skal se denne udfordring i øjnene og stå imod den fanatiserede hob, der presser de usikre europæere mod næste version af risikable beroligelser ved at give efter for presset. Også de, som hos os respekterer eller er tilhængere af islam, skulle entydigt stemme for demokratiet, for friheden - og dermed for danskerne!
Pavel Kohout om tegningestrid: Vi er alle danskere
http://www.fyens.dk/article/606511

JP- verdens modigste avis
Ikke så få svenskere har jeg hørt efterlyse en svensk Jyllandsposten. Bare de dog ville skrive mere i den eksisterende (bare skriv på svensk!)
MUSLIMSK DIALOG : I Danmark hölls i fredags en dialog med företrädare för moderata muslimer. Det framfördes ett par muslimska krav för att öka förståelse för islam :
För det första skulle imamer granska alla skolböcker i förväg så att inga dumheter smög sig in i texterna, för det andra krävdes det att Danmark Radio skulle sända positiva islamprogram och så krävdes det förstås en ursäkt från hela danska folket; under hela mötet var det inte en enda röst som hördes till försvar för de dödshotade/fatwade konstnärerna.
Hela denna debatt refereras i Jyllands-Posten, världens modigaste tidning.
Det är helt uppenbart, ett modernt västerländskt samhälle kan inte leva samman med islamiska värderingar från anno dazumal; yttrandefriheten kastas tillbaka flera hundra år. Det är som om Montesqieu, Voltaire, Rosseau, Chydenius och den omfattande debatten under den svenska frihetstiden, franska revolutionen etc, aldrig förekommit.
- Den som inte respekterar sin egen religion, den kristna, måste nu acceptera andras fördomar. När ny ärkebiskop i Sverige ska väljas tycks den stora frågan inte vara om han tror på Gud eller inte utan om han vill viga homosexuella - vad skulle en imam svara på en sådan fråga?
Inskränkningen i yttrandefriheten enligt islamiska önskemål är dessutom redan införd : fruktan är dess namn.

http://kurtlundgren.webblogg.se/140306055405_islamdialog__helt_omjligt_mening.html
View Guestbook Sign Guestbook
Powered by iguest.net