tirsdag, marts 21, 2006

"Sverige har världens mest avvikande folk"

Noget skal de over 500 statslige styrelser jo lave, så nu fortæller Integrationsverket igen svenskerne at det er dem der er afvigende og bør ændre sig og tilpase sig deres globaliserede ( i.e. Balkaniserede) land.
»I ett litet bredare internationellt perspektiv tycks det inte vara invandrarna som är så annorlunda, utan snarare Sverige.«

Svenskarnas åsikter ligger längst bort från de genomsnittliga värderingarna i världens länder. Det visar en undersökning som gjorts på uppdrag av Integrationsverket och som presenteras i dag.
Undersökningen - som består av material från ett 80-tal länder - visar att religionen inte spelar någon större roll i Sverige. Samma sak gäller familjen i traditionell mening. Åsikter som särskiljer oss från de flesta andra länder. Svensken avvisar också tydligt idén om starka ledare, och tror på öppenhet, frihet och demokrati som inga andra. I ett litet bredare internationellt perspektiv tycks det inte vara invandrarna som är så annorlunda, utan snarare Sverige, skriver Integrationsverkets generaldirektör Andreas Carlgren.
"Sverige har världens mest avvikande folk"
rapporten: Vilka är annorlunda? pdf. 77 sider.


Det er bare globaliseringen...
man vænner sig til det når man ikke længere er "afvigende":
Hot, spott, slag och sparkar. En av tre som arbetar inom vården har någon gång utsatts för hot eller våld. Därför ska Arbetsmiljöverket nu granska de flesta av landets akutmottagningar.
Akuten på universitetssjukhuset Mas är en tuff arbetsplats. Allt från skällsord till direkta dödshot hör till vardagen för personalen. Särskilt under nattpassen, då antalet berusade och narkotikapåverkade patienter är som störst. Även fysiskt våld förekommer, om än inte i samma utsträckning.

– Sedan händer det också att personalen ser att patienterna har olika vapen på sig när de kommer in, säger Yvonne Kristensson, avdelningschef på Mas akutmottagning.
Dödshot vardag för vårdpersonal

Profetens rejsehold
Så er der konference i Bahrain i morgen. Abdul Petersen ville gerne være kommet med en frisk retssag mod JP. I Danmark behandler man (endnu) ikke sager, der er uden chance for at føre til domfældelse.
Det vidste enhver lægmand allerede for flere måneder siden, men Petersen håbede til det sidste. Nu må han se om han kan forklare mødedeltagerne lidt sekulær jura.
grafik: http://www.polemiken.net


Sådan skal det lyde:
Utrikesministern var märkbart irriterad när hon sedan tog mikrofonen.
- Skälet till att jag begär mitt entledigande är att jag i rådande läge bedömer att det är omöjligt för mig att bedriva ett seriöst arbete. Det är till skada för mig, för regeringen och för UD.
Hvad den Muhammed dog ikke kan udrette. Naturligvis er hun blevet bedt om at fordufte inden valgkampen kommer for godt i gang. Det er anden gang hun må afgå på bare 5 år. Der skal nok være en god ambassadørpost i Paraguay til hende.
Dumpades av Persson
Därför avgick Laila Freivalds

Dert ser ud til at Freiwalds allerede d. 15 februar pralede med sine cencur-bedrifter i et forsøg på at mildne de arabiske sjæle. Denne notists viser at Freiwalds lyver og har løjet hele tiden:
Abu Baker Al-Qirbi, the Minister of Foreign and Expatriate Affairs, received on Tuesday a letter from the Swedish Foreign Minister Laila Freivalds, related to the insulting cartoons of Prophet Mohammed (PBUH), Saba news reported. The Swedish minister expressed her disapproval and sadness at the republication of the cartoons on a right-wing extremist group's website, adding that the Swedish government had closed the site.
Swedes Write to Yemen after closing Website Showing Cartoons
View Guestbook Sign Guestbook
Powered by iguest.net