torsdag, april 27, 2006

"Det här gynnar bara rasister"

er den forventelige, bagvendte reaktion idag. Her i Sveriges med skam at melde største tabloid, Aftonbladet. Som danske journalister altid kalder Aftenposten (Norge) og indfødte kan finde på at kalde Afton-horan.
- Ja, hold op med det - også med de ti dagl. voldtægter, som vi gør det bedste for at tie ihjel. Og de 225 mia kr. netto svenskerne betaler årligt for multikulturen. Hold op med at kræve sharia - det ser ikke godt ud!
- Ikke fordi det "gavner racisterne" - men fordi det miskrediterer hyklere som AB´s Lena Mellin, der sidder så fedt på (sit eget) flæsk, som kun en svensk sosse-pamper gør.
Kan eller vil hun ikke se "racismen" i det muslimske forbunds brev?

Om Mahmoud Aldebe vill starta en klappjakt på muslimer är han helt rätt ute.
Kraven på särbehandling är praktgödsel för rasister och muslimhatare.
Rasismen pyr under den polerade svenska debattytan. I värsta fall behövs inte mycket mer än kravbrevet från ordföranden i Sveriges muslimska förbund för att det ska bli en brasa.

En present till alla rasister
-Mahmoud Aldebes brev till de politiska partierna som ställer upp i riksdagsvalet är obehagligt att läsa. Inte för att det ger uttryck för den desperation många invandrare med rätta känner. Utan för att det är osant. Han påstår att muslimer inte har samma rättigheter som infödda svenskar. Men diskriminering är förbjudet i Sverige. Han påstår att säkerhetspolisen betraktar islam som en våldsam religion och muslimer som en säkerhetsrisk. Han tror att det kommer att "tvinga unga muslimer att segregera sig". Rasisterna och islamofoberna har fått sin bästa present på länge. Tacka Mahmoud Aldebe för det.
Lena Mellin i Aftonbladet

Dialog
-"FOR et par måneder siden blev jeg inviteret til debat på en dansk højskole. Jeg skulle diskutere med imam den og den og biskop Per og Poul, og det gad jeg ikke. »Jeg diskuterer ikke med kollaboratører og landsforrædere,« sagde jeg og fik det svar tilbage, at »så vil vi heller ikke snakke med dig.« Sådan skal det være. Debat slut. Nul dialog her.
- Det synspunkt har jeg stadig og har haft i mange år. Man skal ikke fraternisere, hverken med nazister, kommunister eller islamister, og sidstnævnte er som bekendt den aktuelle udfordring.Da jeg ikke sjældent er uenig med mig selv, må jeg også medgive, at der i det danske demokrati er noget stærkt og ubønhørligt. Hvad? Det er tålmodigheden med udemokratiske og purt antidemokratiske personer. Den tålmodighed er stor, jeg deler den ikke, men har respekt for de særegne hjørner af dansk demokrati."
Ulrik Høy i Weekendavisen

Svenske muslimer kræver egne love
Der er 470.000 muslimer i Sverige, og nu begynder en repræsentant for 75.000 af dem at kræve særrettigheder som ikke er lutter småting. Her er krav om ændring af familieretten, skoleundervisningen, hindret adgang til abort, "frihed fra assimilering", regler mod kritik af islam, krav til en moské i enhver by - ja, der mangler sådan set bare en muslimsk færdselslov.
- Foreningen er også imod seksualundervisning ("den undergraver muslimers moral") og plæderer for mandens overhøjhed i ægteskabet.
Det er det første officielle krav om implementering af Sharia, jeg mindes at have set. (foreningen er støttet af staten)
Idag er det selvfølgelig utopi - men om 10-20 år er det ikke til at sidde overhørigt. Velbekomme: Her har I fremtiden, hvad enten i synes om den eller ej: Det Gamle Testamentes genkomst i let modificeret udgave.
Sverige står ved en korsvej, og der er måske allerede for sent at vælge vej.
- Jeg vil råde til at gemme en kopi af Mahmoud Aldebes flagrante angreb på Sverige og svensk retssamfund, samt alle hans talløse krav. Det kunne "forsvinde" fra nettet. SVT´s referat nedtoner indholdet:.
Læs pdf brevet - særligt side 3-7.
Her var ellers et valgkampstema , men det skal vi helt sikkert ikke vente at se komme op.
SVT: Muslimskt samfund vill ha egna lagar
Organisationen vill bl.a. att skilsmässor bland muslimer ska godkännas av en imam, vilket är en förändring av svensk familjerätt.
Video 5 min :
Trossamfundet vill ha egna regler
samme download/nersparning
Sveriges Muslimska Förbund, som representerar ca 70.000 muslimer, föreslår även i ett brev till riksdagspartierna att imamer ska få ge muslimska barn separat undervisning i islam och hemspråk i de kommunala skolorna.
Flickor och pojkar ska heller inte behöva ha simundervisning tillsammans.
-Det är imamens roll att medla så att familjen ska fortsätta att leva tillsammans. Det är det största arbetet vi har, vi vill inte ha skilsmässobarn, säger Mahmoud Aldebe, ordförande i Sveriges Muslimska Förbund, till Rapport.
Muslimskt samfund vill ha egna lagar
pdf. 7 sider brev fra Muslimernas Förbund

et par smagsprøver fra brevet til Riksdagspartierne:

Öppet brev till alla svenska politiska partier som deltar i årets val.
Hej!

"Muslimska minoriteten kritiserar den snäva definitionen av religion som ligger till grund för den svenskareligionsfrihetslagstiftningen. Det behovs särlagstiftning när det gäller godkännande av muslimska
minoriteten. Med ett sådant godkännande kan vi begära rättelse av svenska familjerätten för att anpassa den islam. Det är den som är viktigast för Sveriges muslimer. Äktenskap, skilsmässa, vård av barn,omhändertagande av minderåriga barn.
Det handlar också om att ha rätt till att ta ut ledighet vid vissa av de två stora religiösa högtiderna, att få vara ledig ett par timmar mitt på dagen på fredagar för att kunna deltaga i fredagsbönen. I sådana frågor behövs särlagstiftning som betraktas ett nödvändighet för att skydda de svenska muslimernas muslimska identitet. Möjligheterna att kunna leva helt och fullt enligt den islamiska familjelagstiftningen om man så önskar är mycket svårt i Sverige, om vi inte får status som eget minoritet."

************
Islam och skolan.
Att integrera islam i svenska skolor minskar kravet på egna privata islamiska skolor.Det innebär att man lyfter hemspråket och religionen i schemat som ett vanligt ämne, där muslimska barn får möjlighet till undervisning i homogena grupper i eget hemspråk och egen religion i de kommunalaskolorna. Imamer och hemspråkslärare borde få status som ordinarie lärare i ämnet hemspråk och religion.
På det viset skulle kravet på egna privata skolor minskar och många av de problem muslimska eleverdagligen möter i skolan enkelt kunna elimineras.
Undervisningen i skolan ska inte föras på annat språk än svenska, förutom den sedvanliga hemspråk undervisning och ökad religionsundervisning på sina egen religion.
Islamiska skolor
Att stödja etablering av islamiska grundskolor i tätbefolkade områden med många muslimer där muslimska elever får möjlighet till undervisning i homogena grupper kan förstärka elevernas kulturella och religiösa
identitet och på det viset skulle många av de problem muslimska elever dagligen möter enkelt kunna elimineras bl.a. hemspråk,

religionsundervisning, muslimsk mat frågan, gymnastik frågan och det kan vara ett konkret sätt att hjälpa flickor och pojkar från muslimska länder att delta i separata simundervisning och därmed få avgångsbetyg från skolan.
Många muslimska flickor avslutar sin gymnasieutbildning utan att kunna simma alls.
Hälsan och gymnastik
Alla kommuner borde ordna en kväll i veckan som ska vara en kvinnokväll respektive männens kväll i gym och simhallen. Hela hallen ska då vara öppen bara för kvinnor eller män medan övriga kväller är för
båda könen
. I detta fall handlar det bland annat om att unga flickor från muslimska länder ska få möjligheten att delta i simundervisning och därmed få godkänt betyg i gymnastik. Förutsättningar är att det
inte finns unga pojkar eller vuxna män i simhallen. Just närvaron av det motsatta könet hindrar visa flickor med invandrarbakgrund från att tillgodogöras sig undervisningen i simning. Bland annat etiska och
religiösa skäl gör att muslimska flickor inte får gå och bada tillsammans med unga pojkar och män.
Det är både farligt och orättvist att flickorna ofta inte lär sig simma alls. 1000-tals invandrar kvinnor kanaldrig använda simhallen och träningslokalerna. Det är synd. Motion och friskvård behöver alla, och
problemet med simundervisningen och träningen i de offentliga lokalerna är mycket stor för invandraremän och kvinnor.
************
Opinionsbildning
Att Sveriges rättssystemet är demokratiskt och icke diskriminerande måste betyda i praktiken att systemetska beskydda alla människor och folkgrupper i landet, men detta är inte alltid tillräckligt anser muslimerna.
Människor tillhörande minoritetsgrupper kan behöva särskilda rättigheter för att kunna existera på jämlikavillkor med majoritetsbefolkning. Det största problemet som muslimer står inför är majoritetsbefolknings
synsätt. Samhället gör sig ständigt skyldig till assimilerings försök av landets invandrare. Både i dagligt taloch i lärda fackdiskussioner använder samhället sig av sådana begrepp och uttryck om muslimer som ärosanna, verklighets förvrängande och laddade med negativa betonar. Man sätter gränserna mellan ”oss ”och ” dem”.
- Som medlemmar av den dominerande majoritetskulturen är man utrustad med egen kulturs hemmablindhet vilket medför att man har svårigheter att se och uppfatta hela verkligheten. Den starka ensidiga fokuseringen på problemen förstärker den allt mera utbredda uppfattningen att ” invandrarna har trängt sig i Sverige och att de belastar landets nationella resurser” och att ” det endast är de själva som är hela orsaken till den höga arbetslösheten och ekonomikrisen och inte minst orsaken till sina egna problem”.

- Man talar öppet idag om att muslimerna inte är några riktiga, fullvärdiga medlemmar av svenska samhället.Den negativa bilden av muslimerna upprätthålls och förstärks av media och inte minst av Sverigesutbildningssystem. Muslimerna uppfattar omgående de negativa betonar som används för att beskriva deras existens. Det kan inte undvikas att detta kommer att påverka deras bedömning av sig själva och slutsatsen endast bli att de är utanför samhället.
- Många muslimer upplever att de är diskriminerade speciellt i arbetslivet och bostadsområden.Det största problemet i integrationspolitiken är att andra generations barn och ungdomar inte finner sig tillrätta i vardagslivet. Detta ses vara uttryck för negativ svensk kulturpåverkan som smittat av sig på de unga.
- Det var samme Aldebe, der for nogle måneder siden havde den gode smag, at true Sverige med boykot hvis ikke regeringen greb ind overfor SD Kurirens tegnekonkurrence. Hvad den da også gjorde - med det velkendte resultat.
Muslimer hotar med bojkott


Fullständigt oacceptabelt

säger integrations- och jämställdhetsminister Jens Orback till TT.

som om det kan komme bag på nogen - men værst er åbenbart:

TT: Tror du det här spelar främlingsfientliga krafter i händerna?

- Jo, jag tycker det är väldigt problematiskt och tråkigt att människor som varit så länge i Sverige kommer med sådana här förslag som är så helt emot våra föresatser, och där vi också kämpar för kvinnors rättigheter och rätten att skilja sig, svarar Orback.

Svenska Dagbladet

Reklamebranchen
er stedet , hvor åndelige fumlegængere bliver millionærer på at servere drøvtyggede platituder. Det er ikke godt at være "indadvendt og selvfed". Vi skulle hellere gøre som Højbjerg - bøje os for trusler og knæle i støvet!
Danmark bør ikke fremstille sig som et eventyrland med havfruer, prinser, prinsesser, tinsoldater og børn, der spiser rødgrød med fløde.
Det er konklusionen i et oplæg om Danmarks image, som rådgivningsfirmaet Advice har lavet til Udenrigsministeriet.
Efter Muhammed-krisen er et pussenusse-image af Danmark nemlig til mere skade end gavn. Det siger rådgiver Jesper Højbjerg fra Advice til metroXpress:
- Det bekræfter, at vi er en indadvendt og selvfed nation, og det er ikke heldigt lige nu, hvor der bliver rejst tvivl om, hvorvidt vi forstår at opføre os som verdensborgere med respekt for andre kulturer og traditioner.

Den lille havfrue skader Danmarks image

Multiskænderisamfundet

en kronikør i Berlingske er træt af det hele : JP og Politiken, Kristendom og Islam, R og DF - men han er skam multikulturalist. Tror han da nogensinde det forsvinder? Jeg går ud fra at Newsweek stadig har et volumniøst tillæg hver uge der hedder "Race in America". Efter 200år ! Det vi nu oplever er ikke en overgang - det er en tilstand. Og han har sikkert selv stemt for den. Han får en meget træt fremtid. Hans børn også:

"Jeg er træt af, at mine børn skal overtage det her konfliktniveau.
Jeg vil gerne bo i et multireligiøst, multikulturelt, multietnisk Danmark. Jeg vil gerne bo sådan et sted, ikke alene fordi det ikke kan undgås i virkelighedens verden, men fordi jeg aktivt ønsker det, fordi det er mere farverigt, berigende og udfordrende for mig som individ og for det danske samfund som helhed."

Berlingske kronik

han har en pendant her. Hun er i det mindste lidt sjovere:

How Has Islam Enriched Your Life?View Guestbook Sign Guestbook
Powered by iguest.net