lørdag, april 22, 2006

"2030 -- then we take over"

»In Stockholm, Muslim teenagers can be seen wearing a T-shirt that says "2030 - then we take over.«
Kilden er tydeligvis Bruce Bawer i Norge. ("While Europe Slept").
Men er der nogen svensk læser der har set den, eller har et foto. Så ville jeg være glad på en mail på blicher1@yahoo.dk
Kilder :
LA Weekly , Heraldnet og Indiannapolis Star

Den offentliga lögnens Sverige:
Förneka fakta som visar på misslyckande, vägra debattera med meningsmotståndare och misstänkliggör dem som tycker annorlunda.
Carlgren skriver: "Att ständigt upprepa påståendet att Sverige har misslyckats med integrationen är inte bara en oskyldig syssla. I längden riskerar svartmålning och pessimism gynna dem som är motståndare till mångfald och öppenhet."
- I Carlgrens värld är den som bestrider hans påståenden antingen en motståndare till mångfald och öppenhet eller en nyttig idiot för sådana figurer.
- Carlgrens hållning följer ett mönster - det som Göran Persson satte från riksdagens talarstol för elva år sedan: "Jag kommer, och den regering jag tillhör kommer, med kraft i alla sammanhang brännmärka dem som utomlands talar illa om Sverige."
Mon DR gider kigge Carlgrens lyrik efter i sømmene ?
Hotfullt skryt ska dölja misslyckandet (Thomas Gür)

Sverige - i en højkonjunktur

Der var bekymrede miner, da finansminiser Pär Nuder forleden stolt præsenterede Vårspropositionen.
Uden at være økonom, kan man godt være bekymret for effekterne af den næste lavkonjunktur. Her har man noget af forklaringen på, at svenskere der arbejder i Danmark, får op mod 40 % mer i løn for samme arbejde. Og at svensk velfærd er truet - hvad man jo dagligt kan se i aviserne.

År 2005 kostade en dansk krona 1,25 svenska kronor. 1970 behövde man bara betala 70 svenska öre. Det innebär att den svenska kronans värde minskat med 45 procent under 35 år. En lågt värderad valuta kan sätta fart på exporten, men riskerar att urholka ett lands välfärd på sikt.
- Den svenska valutans utveckling kan illustreras av en jämförelse med den danska. Från början av 1970-talet och fram till mitten av 1990-talet försämrades den svenska kronans värde gentemot den danska kronan.

- Under 1990-talets senare del stärktes den svenska kronan i samband med omläggningen av penning- och finanspolitiken i Sverige. Därefter har den svenska kronan återigen tappat mark gentemot den danska kronan och andra valutor. [..]
Urholkad välfärd
Den svenska exporten har varit på frammarsch under en längre tid och sedan 1995 har den svenska handelsbalansen har uppvisat kraftigt överskott.
Den starka tillväxten i exportvolym har i sin tur gjort att den svenska BNP-tillväxten, mätt i volym, legat på en stabil nivå under de senaste åren. Däremot har inte värdeutvecklingen av det som produceras varit lika stark. Tillspetsat kan man säga att Sverige producerat allt mer varor och tjänster men inte fått betalt i motsvarande grad. På sikt har en sådan utveckling betydelse för välfärdsutvecklingen i ett land. Om exportpriserna sjunker i förhållande till importpriserna minskar också de resurser som finns att fördela till välfärdsutgifter av olika slag.

Svenska kronans värde nära halverat mot den danska

Ungdomsarbejdsløsheden
Arbetslösheten bland ungdomar i Sverige är mer än dubbelt så hög som i Danmark. Det visar statistik från EU:s statistikbyrå Eurostat. Medan andelen arbetslösa unga i Danmark minskade något förra året, så ökade den i Sverige.
2004 var 16,4 procent av svenska ungdomar i åldern 15-24 år utan arbete. I Danmark var motsvarande siffra 8,2 procent. Ny statistik från Eurostat visar att ungdomsarbetslösheten i Sverige ökade med över 5 procentenheter till 21,7 procent under 2005. Endast fem av de totalt 25 EU-länderna hade en högre arbetslöshet bland unga förra året. I Danmark, som har EU:s lägsta arbetslöshet bland ungdomar, steg motsvarande siffra med 4 tiondelar för att uppgå till 8,6 procent 2005. Ungdomsarbetslösheten är med andra ord mer än dubbelt så hög i Sverige.

Ungdomsarbetslösheten i Sverige mer än dubbelt så hög som i Danmark

WHITES will soon become a minority
in Birmingham and other major British cities, posing a "critical" challenge to social stability, Britain's race relations watchdog has warned.
Segregation warning as whites face being minority in cities

En lille mørk sky
på Danmarks økonomiske himmel, er at vores største eksportmarked er i vanskeligheder:
"Den tyske arbejdsformidling vil betale for transport til jobsamtale og danskundervisning for arbejdsløse tyskere, som vil arbejde i Danmark."
Betalt danskkursus til tyske arbejdere

Omkostninger
nu vi er ved pengene
Ni flygtninge eller flygtningefamilier i det danske asylsystem har så massive problemer, at de har fået behandling for over en million kroner per familie.
En enkelt mor med tre børn fra Sierra Leone har på 13 måneder fået hjælp for over fem millioner kroner, skriver Politiken.
Flygtningene har massive sociale og psykiske problemer, som kræver døgnanbringelser, psykologsamtaler og psykiatrisk behandling.
Kun en af de undersøgte familier har fået bevilget humanitært ophold. Seks af de udgiftstunge familier har fået afslag på asyl, og heraf er fem nu i udsendelsesfasen

Syge flygtninge koster dyrt

Angela Merkel (PBUH)
Åbent brev :Ærede borgere i England! Med gru og forfærdelse har Groft sagt bemærket, at én af jeres aviser – den kalder sig The Sun, men er et redskab for mørkets magter – har offentliggjort dybt uværdige billeder af den tyske forbundskansler Angela Merkel (fred være med hende).
- Under hendes private påskeferie i Italien har dette skammens organ sneget sig til at fotografere hende bagfra, netop da hun stående ved en swimmingpool havde afført sig sine klæder og fremstod stor, hvid og nøgen, således som naturen nu engang har skabt hende.
- Det forkastelige dagblad har ledsaget sine fotos med ordene »I’m big in the Bumdestag«, hvor ordet »bum« på lavere engelsk svarer til det vulgærdanske »røv« og det tyske »Arsch«.
Da en regeringsleder i den demokratiske verden er folkets ypperste repræsentant, og da Angela Merkel (fred være med hende) ydermere betragtes som en profet, ikke mindst af børsen i Frankfurt, har avisen The Sun med denne handling misbrugt sin ytringsfrihed og krænket 400 millioner europæiske demokraters dybeste følelser.
Ærede borgere i England! På vegne af disse 400 millioner, der snart kan blive til mange flere, idet der også findes demokrater i USA og andre steder på jordkloden, kræver vi en dybtfølt undskyldning af jer for den blasfemiske hån mod profeten Angela (fred være med hende) og anmoder jeres regering om at tage passende skridt mod avisens redaktører.
- I modsat fald vil vi klage til FNs højkommissær for indskrænkning af ytringsfriheden, Louise Arbour. Dog vil vi ikke gå så vidt som til at opfordre til boykot af engelsk bacon, for der hersker både højmod og tilgivelsesevne i vore hjerter. Desuden er det meste engelske bacon dansk.
Claes Kastholm Hansen, Groft Sagt , Berlingske ( foto The Sun via Filtrat)
Dream on
DR, SR, Politiken og alle I andre VKR folk:
Bendt Bendtsen: Vi kan slet ikke bruge de Radikale
View Guestbook Sign Guestbook
Powered by iguest.net