tirsdag, maj 02, 2006

Kritikløsheden

ALT er fantastisk !
det er noget af det værste ved radio og TV idag - der findes næsten ingen kvalificeret
nedrakning af noget. Tjulahopsasa - alt er lige "fedt". Man kan sige meget pænt om det rare og venlige menneske Jørgen Mylius. Men han har aldrig sagt: Denne plade er noget lort.
P2 havde på et tidspunkt et program hvor 4 højtkvalificerede musikere sammenlignede 5 indspilninger af det samme, klassiske værk. DET var interessant.
Mylius gik et par klasser over mig i gymnasiet på Østre Borgerdyd. Han blev smidt ud. Det blev Bent Fabricius Bjerre også. Og jeg med. Vi er en lille ekslusiv klub af umuliusser. Mylius kom til P 3 og introducerede rock musikken i Danmark.
En dag i 1967 hørte jeg på en elendig transistor radio Mylle sige : "Her er ny ny sanger fra England. Han er mægtig populær." Og så kom -
hør bare, download - (klik "free") og alt var forandret. Aldrig har en Fender Stratocaster swinget så smukt. Jeg hørte ham også i koncert. Måske derfor jeg har tinnitus endnu.
Men for Mylius kunne det ligeså godt ha været Johnny Reimar eller Lille Palle.
TV2 er filosoffer, GNAGS er sjove og C.V.Jørgensen er et geni.
Tjulahopsasa - sikken musik. Huh hej hvor det går.
Jørgen Mylius skelner stadig ikke mellem skidt og kanel. Man skal være god ved alle. DR heller ikke - bortset fra Smagsdommerne på DR 2 - de tør sige at lort er lort. Og det er det meste jo.
Tjulahopsasa - vi er alle idioter uden videre øren eller hjerne. Vi hører Lykkegårds og Gårdboes privaterier og følerier og glædes og beroliges af banaliteternes genkendelse.
"Åh, Gudskelov, kändisserne er jo lige så mislykkede som jeg selv er. De er også skilte og og på lykkepiller, alkoholiserede, impotente med umulige teenagere. Hvilket skæbnesfællesskab, hvilken salig forståelse. Lad os være mislykkede og ulykkelige SAMMEN. Hos Lykkegaard med den drævende accent."
- Men ikke meget længere. DAB kommer og redder os fra P 1. P 3 er dumpet for 30 år siden. Den klassiske musik er langt bedre fra Tyskland og Sverige. Hos DR hører man to takter af en fladtrådt symfoni man har hørt 299 gange før. Gerne Brahms 2. eller 4. eller Pathétique. Beethoven eller Sjostakovic´sene strygekvartetter - sent om natten måske. Rued Langgaard - alt for besynderligt. Kunne skade lyttertallet. Må vi be´om "Tågen Letter". Hans Georg Lenz tilhører en forgangen , højpandet tid. Væk med ham ! Vi vil finde vores (u)lykke i den små, nære ting, ikke distraheres.
-Vi vil tækkes,stryges med hårene, ikke udfordres. Highlights til enhver tid. Vores liv er oplyst af lutter kvalitet, et regulært "Happy Meal". Plummer, en effektiv mand, løbetræner og har en vellykket familie. Han har os lige på kornet, tror han.

Skam få den der tænker ilde derom.

Fis hjem !

desværre nok et forfængeligt ønske. Riksdagen har vedtaget ved lov i 1998, at landet ikke ønsker at overleve som nationalstat. De kan nå at fortryde endnu - men det er s e n t. Meget sent.

"Ordföranden i Islamiska förbundet i Stockholm, Mahmoud Aldebe, har skrivit ett brev till alla riksdagspartier. Islamiska förbundet vill få svar från partierna hur de ställer sig till en rad krav som förbundet för fram.Kraven gäller bland annat att förbundet vill införa muslimsk lagstiftning – sharia – parallellt med svensk lagstiftning i en rad frågor. Jag hoppas innerligt att svensk lag ska gälla i vårt land, och att våra politiker är tillräckligt starka att stå emot den här sortens fundamentalistiska särintressen.

Jag är själv född i ett muslimskt land och min familj kom som flyktingar till Sverige för 25 år sedan. Men för mig är religion en privatsak, inte något som ska upphöjas till allmän lag.Fördomarna mot islam är stora i Sverige. Men många muslimer saknar en vilja att ställa upp på de värderingar som det svenska samhället bygger på.

Muslimsk sharialagstiftning bryter mot principen att alla människor är lika inför lagen och upphöjer mannens ställning över kvinnans. Enligt muslimsk lag, såsom den är skriven och praktiseras i exempelvis Sudan och Iran, så måste kvinnan få mannens tillstånd att resa utomlands, söner får ärva dubbelt så mycket som döttrar och det är straffbart att konvertera från islam.

Om det svenska samhället ställer upp på sådant så finns ingen anledning att tusentals flyktingar från Mellanöstern stannar i vårt land - då kan de lika gärna åka tillbaka eftersom det inte är någon skillnad i demokratin Sverige jämfört med diktaturen Iran eller Sudan."

Håll imamerna borta från svenska skolor

SVT i aften kl. 20
bør huskes. Specielt som man forudser SAP og VP,MP søge at sikre sig valgsejren gennem indvandrerne:
TISDAG: I andra delen av vår reportageserie om islam och integration granskar vi de muslimska riksförbunden och särskilt Sveriges Muslimska Råd, med högkvarter i en av landets mest kända moskéer, Södermoskén i Stockholm. Det är en organisation vars tongivande företrädare förespråkat sharialagar för muslimer i Sverige. Och som visar sig ha ett tätt samarbete med socialdemokratins kristna grupp Broderskapsrörelsen. Röstfiske hos en odemokratisk rörelse, tycker kritikerna.
S anklagas för muslimskt röstfiske
Om Södermalmsmoskéen - Nordens største moské

Jan Milld interviewer Åke Wedin
mens der et nyt nummer af SVIC på trapperne, og vi venter på flere danske anmeldelser af den opsigtsvækkende bog, opdager jeg først nu et interview med en af forfatterne. Wedin er ikke populær for at bringe sandheden til torvs . De fleste søgninger på ham stempler ham som racist. Da mit eget eksemplar desværre er udlånt, bringer jeg et foto af en anden interessant bog. Ikke ganske let at få fat i. Forsøg eventuelt her.
Vägen bort från Folkhemmet
Boken Exit Folkhemssverige - En samhällsmodells sönderfall är skriven av Ingrid Björkman, Jan Elfverson, Jonathan Friedman och Åke Wedin. Den handlar om den invandrings-, flykting- och integrationspolitik som bedrivits i Sverige under de senaste decennierna.
SVIC har intervjuat en av författarna, Åke Wedin:
Åke Wedin är nu, liksom de övriga författarna till ”Exit Folkhemssverige”, i 70-årsåldern. Bakom sig har han ett liv som aktiv socialdemokrat. På 1960-talet deltog han i solidaritetsarbete med Spanien, var kurir till den spanska motståndsrörelsen och blev en gång arresterad av Francos polis. Senare har han deltagit i solidaritetsarbete med Nicaragua och som spanskspråkig har han rest mycket i Latinamerika.
- Under fem år chefade Åke Wedin för Arbetarrörelsens Arkiv i Stockholm. Han är docent i historia. Kort om de övriga författarna till boken:
• Ingrid Björkman. Docent i litteraturvetenskap.
• Jan Elfverson. Civilekonom och filosofie licentiat i statsvetenskap.
• Jonathan Friedman. Professor i socialantropologi vid Lund universitet.
Alla har tidigare skrivit, eller medverkat i, ett stort antal böcker.
*************
SVIC: - Varför skrev ni Exit Folkhemssverige?
- För att ta fram fakta och medverka till en invandringsdebatt som är saklig och konstruktiv. Vi har arbetat vetenskapligt, och klart redovisat vilket underlag vi har för det vi presenterar.
SVIC: - Hur kan bokens innehåll sammanfattas?
- Den ger en bild hur det gått till att vi blivit världens mest generösa land vad asyl och skyddsbehov beträffar.
Åke tillägger, med viss sarkasm:
- Eller, rättare sagt, mestgenerösa mot den stora majoritet som saknar asylrätt eller skyddsbehov men ändå får stanna. Just detta är ett tema i boken: hur den förda politiken är på en gång kostsam och orättvis - kort sagt ineffektiv.
- Vi analyserar de stora bakvägar in i landet som politikerna hållit öppna - rätten att söka asyl när man redan befinner sig här och möjligheten att ”vänta sig in”. Och följderna av det.
- Vi ställer frågan. som vi inte kan besvara, hur detta uppenbara vansinne fått fortsätta i ett och ett halvt decennium.
”Exit folkhemmet” handlar också om demokrati:
- Ett synnerligen allvarligt problem för demokratin är att all diskussion om och kritik av flyktingpolitiken i praktiken är förbjuden. Ett kapitel i boken ägnas helt åt detta med - väl belagda - exempel på åsiktsförbud och på yrkesförbudpå grund av åsikter. Trots allt officiellt tal om att ”vi behöver en öppen debatt” har området sedan längevarit tabu.
Boken är, säger Åke, ett försök att ”rätta till dessa missförhållanden”.
Han betonar att det inte handlar om ”löst tyckande”, utan om ”resultatet av vetenskaplig forskning”.
SVIC: - Hur har mottagandet av boken blivit?
- Det har ju inte blivit någon kioskvältare, men mot bakgrund av vad jag just sagt är det vad man kunnat vänta sig. Ingen av de stora drakarna har recenserat boken.
Men helt har ni inte tigits ihjäl?
- Nej, Expressenjournalisten Ulf Nilson har lovordat boken i en artikel i Sundsvalls Tidning och vi har fått positiva recensioner i Ölandsbladet och Jyllands- Posten.
- Men framförallt är det mun-mot-mun-metoden som gett resultat. Kunskap om vår bok har spritts av privatpersoner på nätet och vi skall heller inte glömma Seeligs databas. Där söker alla bokhandlare uppgifter om var böcker finns att rekvirera.
SVIC: - I titeln har ni begreppet “Folkhemmet”. Vad lägger du in i det begreppet?
- Folkhemstanken innebär att samhället skall garantera folkhemmets medlemmar inte bara socialvälfärd och trygghet utan där finns också föreställningen om medlemmarnas lika värde och lika rätt till inflytande. Folkhemstankeninnefattar t o m föreställningen att varje samhällsmedlem har ansvar för samhällsbygget ochdärför förväntas på olikasätt aktivt delta i det.
SVIC: - På vad sätt hotas nu Folkhemmet? Berordet bara på invandringen?
- Folkhemmet undergrävs av dålig hushållning med gemensamma medel. Den svenska välfärden ligger inte längre i världstoppen. - Folkhemmets tanke på vidsynt solidaritet mellan medborgarna har ersatts av närsynt individualism. Likaledes är de ökande socialaklyftorna ett tecken på den svenska samhällsmodellens sönderfall.
- Politikernas tal om att ”det går bra för Sverige” stämmer illa med alla nedskärningar och statens oavbrutna upplåning. Och med statsskuldens konstanta ökning.
- Därmed är det redan sagt att inte alla dessa missförhållanden beror på invandringen.Den är snarare en belastning på toppen avallt det andra. Vi är inte längre ”ett rikt land”, som kan tilllåta sig vilka ytterligare kostnader som helst.
Åke Wedin vill citera sin och de andra författarnas annons för boken - en annons som blivit refuserad av pressen:

Det är väl ändå nåt underligt med ett land, som för ett par decennier sedan låg i toppen på världens välståndsliga men nu har så ont om pengar att välfärden ständigt måste skäras ned. Än underligare är förstås att landet samtidigt haft råd att ge uppehållstillstånd åt alltfler asylsökande, människor som till 80 procent saknat asylskäl eller skyddsbehov. Underligast är ändå, att all kritik kallas främlingsfientlig och tystas ner. Samtliga riksdagspartier vägrar att diskutera.
Landet är Sverige. Fyra forskare har vetenskapligt undersökt hur det har kunnat bli så här - och hur det kan få lov att fortsätta – och redovisar nu sina resultat i en bok. Boken Exit Folkhemssverige. En samhällsmodells sönderfall - är utgiven på Torsbyförlaget Cruz del Sur och det enklaste sättet att skaffa sig ett exemplar är att sätta in 190 kr på PlusGiro nummer 62 5612-7 (Åke Wedin).

SVIC: - Kan man säga att er bok är en summering av invandringspolitiken sedan 1980-talet?
- Ja. En del tentakler i framställningen sträcker sig i själva verket ännulängre bakåt i tiden.
SVIC: - Vad karaktäriserar sammanfattningsvis, skulle du säga, den förda invandringspolitiken?
- Den dåliga måluppfyllelsen. Sverige har åtagit sig att ta emot och ansvara för dem, som har asylskäl eller skyddsbehov, flyktingar per definition. För undantagsfall lade man på marginalen till en kategori, ’humanitära skäl’. Den har inte blivit perifer som tänktutan totalt dominerande. Bara en femtedel av uppehållstillstånden har alltså i själva verket gått till detslags flyktingar de egentligen är avsedda för.

- Alltsedan 1992 har 80% av dem som fått stanna saknat asylskäl eller skyddsbehov, till större delen rena bedragare. De har tillåtits ta upp plats för människor som haft giltiga skäl men saknat pengar för att betala människosmugglareoch en resa hit.
SVIC: - Uppenbart är attden förda politiken inte tillvaratar svenska intressen. Många undrar därför hur det kommer sig att en sådan politikkunnat föras i partipolitisk enighet!
– Den politik som förs gynnar inte svenska intressen, men den är väl inte heller tillför det. Värre är att den gynnar bedragare på bekostnad av verkligt behövande. - En annan aspekt: Sverige drabbas av en enorm kostnad, av vilken fyra femtedelar skulle undvikas, om de regler Genèvekonventionen och Sverige i tillägg till dem satt upp.
- Jag kan inte förklara hur det kommer sig att inget av riksdagspartierna vill - eller velat - göra något åt detta meningslösa slöseri.Med urusel måluppfyllelse. - De tar på sig ett stort ansvar, ett ansvar som troligen inte kommer att kunna utkrävas förrän det hunnit bli ointressant. När det redan gått åt skogen.
- Det allra märkligaste är att inget parti insett att krav på att stoppa missbruket av asylrätten skullege ett enormt väljarstöd i höstens val.
SVIC: - På vad sätt bör kursen i invandringspolitikennu ändras?
- Missbruket måste stoppas. Vi kan inte fortsätta att driva ett system till förmån för en majoritet avbedragare. Alla bakvägar måste stängas. Asyl måste sökas vid ankomsten tillSverige för att ansökan skall behandlas, och bidrag utbetalas.
- Så undviks den dokumentlöshet som en statlig utredning (Sou 2004:132) kallar “ett enormt resursslöseri, när svenska myndigheter måste avsätta stora delar av sina tillgängliga resurser till att reda ut något, som självklart borde vara en förutsättning för att få sitt asylärende prövat, nämligen att man styrker vem man är”.
- De som inte tar nej för ett svar utan går under jorden efter avslag i prövning och överklagande skall betraktas som det de är - illegalainvandrare och lagtrotsare.De skall inte efter ett antal år under jorden få lov attstanna, därför att de ”rotatsig” i landet.

SVIC - Sverige i Centrum pdf 8.8 MB

Og så siger de.......
Systembolaget har et større udvalg i øl og vin. Et lille pluk fra det lokale supermarked. (foto © webmaster)De gode og de onde

Søren Krarup i Information bla.:

-"Børnene vantrivedes Det var 31. marts. Folketingets integrationsudvalg var på besigtigelsestur til nogle af de asylcentre, Røde Kors driver - Kongelunden, Lynge og Sandholm. I Lynge overværede vi undervisningen af børnene fra asylcentret i Sandholmlejren, og vi var rundt i klasserne og tale med børnene. Søde, rare unger, men tydeligvis også børn, som vantrivedes, fordi de i snart mange år havde levet i den foreløbighed eller utryghed, som kom af, at deres forældre nægtede af rette sig efter de danske myndigheders afvisning af asyl og rejse hjem. Forældrene blev i Danmark. Forældrene blev i Sandholmlejren, som jo kun er beregnet til kortvarigt ophold, mens sagerne afgøres. Forældrene saboterede de danske myndigheders afgørelse og lod børnene betale prisen i form af denne åbenlyse usikkerhed og fortvivlelse.Jeg blev moralsk indigneret.

- I Lynge rejste jeg sagen i form af spørgsmål til lærerne om forholdet. De måtte jo ikke svare ligesom enkelte i udvalget mente, at jeg slet ikke måtte spørge, og da vi kom tilbage til Christiansborg, begyndte nogle af disse udvalgsmedlemmer at kritisere forholdene i almindelighed.
Kyniske forældre

Denne kritik, der kunne bruges af TV 2 og DR til et angreb på regeringen, blussede snart voldsomt op, og når jeg nu gjorde opmærksom på, at det hele var forældrenes skyld, de kyniske forældre, som brugte deres børn i et pressionsforsøg imod vores asylsystem og lovgivning, så var det mig, der blev kaldt kynisk. Og ond, naturligvis. TV 2 filmede de nedtrykte forældre i nærbillede, og da jeg sagde ja til at besøge Sandholmlejren for at tale med nogle forældre, mens disse forgræmmede ansigter blev filmet igen og igen, så blev min store, store ondskab udråbt over hele landet, og den evige Georg Metz kunne fastslå, at jeg var et ondt menneske.Åh, at være den gode, som kan vise sin godhed ved at stemple andre som onde.
Generøs asyllovgivning

Men det hele handler faktisk om, at jeg har anket over den børnemishandling, som finder sted i forbindelse med asylcentrene. Jeg har blot rettet kritikken mod de skyldige. Jeg har udtrykt min indignation over forældrenes skamløse og skammelige brug af deres børn i pressionsforsøget mod den danske stat.

Ja, vi har en asyllovgivning. Den er generøs og fair. Den tager godt imod asylansøgere og giver dem husly, mad og sikkerhed, mens deres sager undersøges. Sidste instans i asylsystemet, Flygtningenævnet, er et domstolslignende organ under ledelse af en dommer, som arbejder grundigt og seriøst. Og når Flygtningenævnet afsiger sin kendelse om afvisning af en asylansøgning, så skal de afviste rejse hjem.Men de vil ikke. De blæser på vores lovgivning. Skamløst og kynisk øver de pression imod den omhyggelige og generøse danske stat og bruger deres børn som kanonføde i pressionsforsøget.

Dette oprørte mig. Dette protesterede jeg imod. Bl.a. i en artikel i Jyllands-Posten om "De kyniske Forældre." Men hvis man ikke deltager i den politiske korrektheds angreb på regeringen, så er man ond, og dette har jeg da været i offentligheden i den seneste tid.

Reklamer - nej tak !

står der på min hoveddør. Alligevel møver en elendig pamplet ved navn Søndagsavisen sig ind på mig. Hver uge. Pseudojournalistik pakket ind i annoncer - ikke engang velegnet til lokumspapir. Og snart trænger Trads Tidende sig på, som om to uinteressante gratis"aviser" ikke var nok. Jeg sømmer min brevkasse til.
Propagandaen har også tændt Møller af :
Myten om den intelligente og ærlige socialist & den uintelligente forførende borgerlige
Socialister er intelligente og ærlige, men mangler skærmtække. Borgerlige er uintelligente, men forfører vælgerne med billige argumenter. Tre klassiske eksempler…
Bush vs Kerry, nov. 2004 / Fogh vs Lykketoft, feb. 2005 / Berlusconi vs Prodi, april 2006
Søndagsavisen lægger i seneste nummer op til en duel mellem socialdemokraternes Henrik Sass Larsen og Venstres Jens Rohde. Her lidt fra
Kamphanerne (af Mette Guldager, Rikke Danielsen og Jens Aagaard):
Urias

Peter Vattud
ups! - Tudvad - hedder en filosof , der også er medlem af damebladsmuslimen, den overordentligt spirituelle Sherin Khankans "Kritiske muslimer". DR er vel public service, så vi får denne skrapsindighed serveret via P 2:
Vor tids Wotan?
Hør hele udsendelsen
I 'Ringen' optræder overguden Wotan, og ham har statsminister Anders Fogh Rasmussen noget til fælles med - hvad det er, og hvad statsministeren kunne lære af Ringen - kan du også komme til at høre, for vi har nemlig talt med filosoffen og forfatteren Peter Tudvad.
også via UriasHvad skal valget handle om ?
Et svensk socialdmokrati som tilsyneladende kun har ét punkt tilbage på deres dagsorden: at beholde magten - skifter nu tidligere tiders ”vård, skola, omsorg” ud med det endnu luftigere de unga, de äldre och oljan”. Et det værd at ulejlige folk til stemmeurnerne for?

View Guestbook Sign Guestbook
Powered by iguest.net