fredag, august 11, 2006

Hvad man IKKE kan sige i Sverige

...hvad man kan sige, kan enhver der orker at tygge sig gennem en svensk avis jo læse. Det er ikke engagerende og får én til at tænke på , om journalistik i Sverige mon er ét stort offentligt beskæftigelsesprojekt.Centern kandidaten Petterson var nr. 1 på listen i Landskrona. Dagen efter dette interview, var han ude af politik. Så var han inde igen, og nu er han ude én gang til, givetvis efter diktat fra centralt hold. Verdensborger Olofsson, monne ?

— Det kommer en förklaring till allt, men tidigast om två-tre dagar, säger han till Landskrona Posten.Ingemar Petterssons uttalande om brottsmisstänkta invandrare har kritiserats av såväl partiledningen i Skåne som på riksplanet. Sannolikt är det också påtryckningar därifrån som lett till att han nu för gott (?) lämnar sin kandidatur till kommunfullmäktige.

Ingemar Pettersson anser att den svenska invandrings- och flyktingpolitiken lagt grunden för den svåra kriminaliteten i Landskronas centrum. Som botemedel vill han att kommunen verkar för att polisstationen är bemannad dygnet runt. Han föreslår också att polisen rutinmässigt patrullerar till fots och att utlänningar som begår allvarliga brott utvisas direkt.
— Det är inte ens en rättegång. Det är bara en spark i ändan och ut med dem, säger han och syftar bland annat på förövarna till sommarens mord i Landskrona.
— Om man har kommit hit så ska man tamejfan lära sig att veta hut, var man än bor i Sverige, fortsätter Ingemar Pettersson.
Därför anser Ingemar Pettersson att de utländska medborgarna i de ungdomsgäng som härjar i centrum ska utvisas.
— De som spelar dingel inne i Landskrona kommun, de ska ha en chans. Sedan ska de inte ha fler, fastslår han
.

Vil du i verden (Sverige) frem, så hykl eller find dig et ærligt arbejde og hold kæft. Imens hærges Landskrona videre af ubekymrede kriminelle bander.
Centerpartisten som går emot partilinjen


Deadline : No, it´s not about islam

den tidligere Radikale folketingskandidat og Minhaj ul-Quran medlem Mona Sheikh, der har fået et phd. stipendiat til at forske i en sygdom, der ikke kan være hende ukendt. -Deadline lod hende udlægge teksten: Hvorfor bliver muslimer radikale ? og det var sandt for dyden ikke nogen Enzensbergersk analyse vi hørte.
Hendes svar kunne sammenfattes således: "de er fremmedgjorte" "vi skal bygge moskéer" "DF retorik er skadelig" "fler penge til integration " "Bush skal lade være at invadere Afghanistan" "
vi skal favne mulismer så de får en vi-følelse" .
Sådanne platityder kan man altså gøre en akademisk levevej på nu om stunder. Sheik ligner en radikal vinder, der kan imødese en fremtid uden arbejdsløshed som fortolker af vor tids pest.

- Kurt Strand var blid og medlevende som en hundehvalp og sufflerede på det nysseligste. Hvad blir det næste ? Her lidt om Sheikh fra dengang hun måtte opgive en Radikal politikerkarriere:
Deadline min 4:00
Minhaj-folkene har de seneste dage haft travlt med at vaske hænder. De går ikke ind for den slags ting og da slet ikke i Danmark. Det kommer helt bag på Mona Sheikh, at hendes organisation skulle støtte håndsafhuggelse og stening. Den velbegavede og højtuddannede kvinde vil altså have os til at tro, at hun ikke ved, at hendes egen øverste chef Tahir ul-Qadri var den pakistanske regerings juridiske konsulent ved Pakistans Føderale Sharia Domstol, da samme domstol den 20. juni 1982 gav regeringen ret i, at stening til døde fortsat skulle være fast og uforanderlig straf for ægteskabsbrud. Britiske Minhaj ul-Quran-tilhængere er så stolte over ul-Qadris indsats, at de har gengivet hele begivenhedsforløbet på Manchester-afdelingens hjemmeside.
- Som Ekstra Bladet kunne rapportere i går, har Mona Sheikh og Babar Baig har også helt glemt, at de inden for det seneste år har været meget aktive i en indsamling til fordel for en Revolutionsfond, hvis formål er at støtte en islamisk revolution i Pakistan. Som om det var mere fundamentalisme, der var brug for.
Koranskolen på Christiansborg

Islamofascister

The Council on Amercian-Islamic relations er bekymrede over Bush ordvalg. Det bliver et ord der kommer til at blive svært udryddeligt. Måske kan EU´s nye ordliste over"neutralt sprogbrug" forsinke det noget på vore kanter.

CAIR via Hodja

Aina needs you
hvor dybt kan Götblad synke ? Skal hun også til at omtale sig selv som "svennehora", for at tækkes klankulturer som ikke regner statsmagten for noget? Til det yderste pinagtig selv-dhimmificering.

En polisbil med slangordet för polis, "aina", ska locka förortskidsen till poliskåren.- Polisen vill ta tillbaka ordet och avdramatisera det. När de använder ett ord som miljonprogramsungarna använder skapar det en närhet, säger Zanyar Adami, chefredaktör för tidningen Gringo.
Aina är turkisk slang. Aina är en förkortning av det turkiska slangordet "aynasiz" som betyder "utan spegel". Ordet syftar på polisen med betydelsen att de inte har någon skam i kroppen, att de inte vågar se sig själva i spegeln.
Källa: Zanyar Adami, Gringo
Metro Stockholm


"Polisens makt kan begränsas"
måske ikke lige hvad Sverige behøver. En i forvejen 15.ooo mand undertallig politistyrke ( i fh. til EU gennemsnittet 2003) skal kæmpe mod nordeuropas værste kriminalitet.
Hvis Masoud Kamalis fremfærd ikke kan overbevise svenskerne om at stemme Socialdemokraterne ud i meget lang tid, så er der intet der kan.


Patrullerande polisers befogenheter att stoppa personer på gatan ska minska. Inom fem år ska svenska myndigheter återspegla hur Sverige ser ut etniskt.
Den 17 augusti överlämnas den redan omdebatterade "Utredningen om makt, integration och strukturell diskriminering" till integrationsminister Jens Orback. Utredningen leds av Masoud Kamali, professor i socialt arbete vid Uppsala universitet och Mitthögskolan [..]

För att bryta dagens situation, där personer med bakgrund i utomeuropeiska länder är underrepresenterade, kommer utredaren att föreslå att de statliga myndigheterna inför positiv särbehandling. Personer med minst en förälder från Afrika, Asien eller Latinamerika ska gynnas.Policyn ska skrivas in i myndigheternas regleringsbrev och det etniska personalläget ska varje år rapporteras till regeringen.
- Utredaren vill även slopa den formulering i skollagen som talar om att skolan vilar på en värdegrund som förvaltas av kristen tradition och västerländsk humanism.
Gemensamt för de två dussin punkter som dokumentet innehåller är att de vänder på politiken, från att ställa krav på "invandrarna" till att det är samhället som måste förändras.
Svenska Dagbladet

"Feminismen er gået i stå i Danmark"
som Drude Dahlerup i Stockholm uafladeligt påpeger, men hun har jo job interesse i sagen ligesom Schyman, der mister sit fede ben i RD, hvis ikke FI kommer ind.
En svensk journalist i København tordner mod prostitutionen. Spørgsmålet er, om den ikke langt er at foretrække fremfor den hverdag svenske kvinder har. Nu senest en skånsk 18 årig kvinde der - som det også fremgår af Sydsvenskan - blev tvunget til et femdobbelt blow job. Mod sin vilje, skal jeg nok tilføje. Sydsvenskans Lund sektion har en artikelserie om den angst byens kvinder lever i.
Hvad bør man foretrække - den danske prostitution eller de katastrofale svenske voldtætgstal ? Moralisten Ericsson er ikke i tvivl : (klik f. helbillede)
Også en slags valgkamp

SD- Kurirenshjemmeside er jævnligt nede. Formentlig på grund af IT angreb.


"En vis Morten Løkkegaard"

kalder sin faible for luftige konspirationsteorier for " journalistisk nysgerrighed". (Egon Clausen var også fascineret af den varme luft på DR fornylig). Uriasposten følger Løkkegaard til dørs:
Løkkegaards pinlige retræte
I sidste uge (1. august) kunne man i MetroXpress læse, hvorledes Morten Løkkegaard reelt godtog David Ray Griffins teorier. Løkkegaard – TV Avisens tidligere ankermand – mente ligefrem, Griffins bog bekræftede, »at Pentagon ikke blev ramt af et fly«. Griffin er manden, der i ramme alvor påstår, at Bush-administrationen planlagde og udførte terrorangrebene 11. september 2001. Jeg fik mig derfor et mindre chok. Samme reaktion gav Peter Kurrild-Klitgaard udtryk for i Groft sagt (8. august), og det er mig derfor uforståeligt, at Løkkegaard nu bagefter (10. august) trækker i land – og reducerer det hele til et spørgsmål om journalistisk nysgerrighed.
Uriasposten

Tredobbelte bekvemmelighedsflygtninge
Carsten Ringsmose i Fyens Stiftstidende:

Den aktuelle situation demonstrerer, at en meget stor del af de palæstinensere fra Libanon, der har politisk asyl her i landet, er "bekvemmelighedsflygtninge" i mindst tredobbelt forstand.
For at opnå politisk asyl skal man være personligt forfulgt. Søger man asyl på grund af et fattigt, dårligt fungerende hjemland, er man bekvemmelighedsflygtning, fordi man af modvilje overfor den opgave at forbedre forholdene i hjemlandet, uansvarligt og asocialt søger udenlands.
- Mange af de herboende palæstinensere fra Libanon rejste ulovligt til landet, søgte asyl og fik afslag fra flygtningenævnet, hvorefter de med støtte fra naive danskere formåede et politisk flertal til alligevel at give dem permanent ophold gennem en (ulovlig) særlov. De naive, politiske aktivister var sikkert ikke klar over, at de derved kom til at deltage i en bevidst "genbosættelses-aktion" arrangeret af PLO, som på denne måde ønskede at slippe af med en stor gruppe angiveligt asociale og kriminelle elementer, som ifølge PLO's opfattelse ikke var ønskede i en kommende palæstinensisk stat.
- Det er tidligere dokumenteret, at mange af de 460, der fik asyl gennem "palæstinenserloven", fejrede deres nye status med et besøg i hjemlandet. Nogle var endda hjemme for at blive gift, mens deres "asylsag" blev behandlet. De var altså "bekvemmelighedsflygtninge", en kendsgerning, som blev fastslået af flygtningenævnet (et domstolslignende organ), der nægtede dem asyl.
- Det var "bekvemmeligt" for PLO at slippe af med en befolkningsgruppe, som man hævdede end "ikke kunne integreres" (!) i Libanon.Udstyret med permanent dansk opholdstilladelse, pas og dansk socialhjælp (idet under 20 % af kvinderne og kun godt 30 % af mændene har arbejde) kunne man - som det netop er blevet demonstreret - mere eller mindre permanent bosætte sig hos familien i Libanon.
- Når Danmark må evakuere 5600 palæstinensere med dansk pas fra Libanon (og forberede evakuering af endnu flere), er der selvsagt ikke blot tale om folk, der er hjemme på ferie, men om den praksis, at mange "herboende" asylanter simpelthen bor i Libanon i lange perioder.
Derved demonstrerer de ufrivilligt rigtigheden af det forslag, som ofte diskuteres: at det er bedre - og billigere - at hjælpe folk i nærområdet. Når det er billigere, skyldes det, at det danske prisniveau er meget højere end i fattige lande. Det udnytter en stor del af disse flygtninge meget bekvemt, idet de modtager sociale ydelser svarende til det høje danske prisniveau, men i lange perioder lever hos deres familier i Libanon, hvor kost og andre livsfornødenheder er meget billigere.
- Det er jo særdeles "bekvemt" - men er det ikke også asocialt og usolidarisk? Var det ikke mere rimeligt at hjælpe nogle flere end at lade nogle "heldige" profitere af forskellene i prisniveau?
Kan det mon undre nogen, at disse bekvemmeligt anlagte mennesker fremsatte voldsomme klager og var stærkt utilfredse med den kostbare, offentligt finansierede, danske evakueringsindsats?
Carsten Ringsmose, cand rer. soc.

MONA FAHD
kalder 4/8 Palæstina for "sit land", men hvad laver hun så i Danmark? Spørgsmål trænger sig på. Det er pudsigt, at en stor del af de herboende med fremmed baggrund næsten aldrig betegner Danmark som deres land.
Integration

The transatlantic air plot and the problem of British Islam.
by Stephen Schwartz, Weekly Standard
BRITISH AUTHORITIES have been slow to acknowledge openly the Pakistani-Muslim background of the suspects arrested in the mass terror conspiracy that brought chaos to British and American airports Thursday. At first, official sources in the United Kingdom would confirm only that they were working with "the South Asian community" on the case; then it was disclosed that the Pakistani government was involved in the investigation.
This reticence in naming the focus of so significant a terrorism inquiry is a symptom of the larger problems of Islam in Britain, and of "Euro-Islam" more generally. Put plainly, Pakistani Sunnis in Britain--more than a million strong--are the most radical Muslims in Europe. British Islam is dominated by Pakistan-born clerics. It is saturated with extremist preaching, media, and charity efforts which support the recruitment of terrorists.[..]

Yet notwithstanding the courage of Tony Blair, the British government appears paralyzed in dealing with this radical influence over British-Asian Muslims. Instead of confronting Pakistani-born extremist imams on British territory, the Brits organized a roadshow in their Muslim communities under the rubric of "the radical middle way"--an extraordinarily inept promotional conceit--in which young Muslims are called to renounce extremism.
The British and other media are referring to the arrested suspects in the airline conspiracy--as they did when bombs exploded in the London Underground last year--as "homegrown." If history is any guide, politicians will soon wring their hands and ask why people brought up in the West turned so violently against it. Leftists and isolationists will blame the war against terror for terror.

Don´t LET up

Det är alltjämt bara en tidsfråga till nästa gång.
Kopplingen till händelseutvecklingen i Mellanöstern tas av många för given. Men samtidigt är sambanden komplicerade eftersom de rörelser som står bakom terrorismen inte strävar efter fred och försoning någonstans i världen. Bombernas budskap är i stället hat och förintelse.
En isande bekräftelse

20 af de arresterede
Alle de 24 arresterte skal ha vært britiske statsborgere. Flere av dem med pakistansk og muslimsk opprinnelse.
Jeg kjenner fem av de arresterte veldig godt. De er respektable, unge muslimske menn, sier Imtiaz Qadir, en talsmann for Waltham Forest Islamic Association, som ifølge AP mener det kommer til å bli opprørsstemning i foreningen når arrestasjonene ble kjent.
Hodja via VG, The Sun og Telegraph

View Guestbook Sign Guestbook
Powered by iguest.net