mandag, august 21, 2006

Lindhs morder kan udleveres til Serbien

det ville sandelig ikke være nogen dårlig handel for Mihailovic. Han er ikke ligefrem upopulær for sin handling i Serbien. Jeg kan næppe tro at svenske myndigheder lader det ske, men man ved aldrig. Det ville illustrere Dalrymple nedenfor fortrinligt, hvis Sveriges designerede statsministers morder, vandrer frit omkring på Balkan inden han fylder 40 år :

Mijailo Mijailovic får avtjäna sitt straff för mordet på Anna Lindh i Serbien. Det beskedet kom från serbiska myndigheter på tisdagen. Men då måste en ny rättegång hållas. Maxstraff på 40 år kan utdömas.

Mihailovic kan utlämnas till Serbien
Man kan genopfriske centrale fakta om mordet her

Folkelig støtte til svensk kulturkanon
Masoud Kamali måtte jo så leve med den nederdrægtige "främlingsfientlighet" det ville være. Når så svenskerne engang i midten af dette århundrede er blevet en minoritet i eget land,* kan man jo altid lave det om og "ny-definere" svenskheden. Det vil nok blive noget i retning af alt og ingenting.

- "Det är roligt att vi har folkets stöd för en litterär kanon i skolan. Angreppen om att det skulle vara främlingsfientligt med en gemensam litteraturlista i skolan faller platt till marken."
6 av 10 för gemensam litteraturlista i skolan
*Elfverson och de andra författarna till boken "Invandring - sammanbrott eller utveckling?" fick mycket mycket kritik för sin befolkningsmässiga prognos. Här visar det sig att denna snarast var för lågt tilltagen. Svenskarna blir inte en minoritet i Sverige år 2056 - de kommer att bli det väsentligt tidigare!

Dalrymple: A land fit for criminals
anmelder en bog om et England i kriminelles vold, med et retsvæsen fra en tid hvor ingen behøvede låse deres cykel eller hoveddør. Et "globaliseret" England hvor verdensfjerne intellektuelle er fuldstændig ligeglade med, at deres vattede holdninger rammer de fattige først.
- Det kunne akkurat ligeså godt være Sverige, i mindre grad Danmark: (Voldtægtsforbrydere: "Jeg skal bare snakke med en socialtante"). En befolkning terroriseret af indvandrede vaneforbrydere og maffiøse bander , stort set ubeskyttet af deres stat. Der er håndfulde af eksempler hver dag.
- Imens diskuterer "eliten" generalprævention og "behandling" - som om ofrene ikke var ligeglade om generalpræventionen findes eller "behandling" hjælper, bare de slap for at få deres liv ødelagt.

For the last 40 years, government policy in Britain, de facto if not always de jure, has been to render the British population virtually defenseless against criminals and criminality. Almost alone of British government policies, this one has been supremely effective: no Briton nowadays goes many hours without wondering how to avoid being victimized by a criminal intent on theft, burglary, or violence.
- An unholy alliance between politicians and bureaucrats who want to keep prison costs to a minimum, and liberal intellectuals who pretend to see in crime a natural and understandable response to social injustice, which it would be a further injustice to punish, has engendered a prolonged and so far unfinished experiment in leniency that has debased the quality of life of millions of people, especially the poor.
Real crime, fake justice


Apartheid in the UK


One of Britain's most prominent ethnic minority figures today attacks the excesses of multiculturalism.
BBC newsreader George Alagiah says taking the policy too far has created segregated areas like apartheid social engineers dreamed of in South Africa.
- In the London borough of Tower Hamlets, for example - typical of so many other mixed communities - he finds a form of segregation between racial groups that in some ways resembles the hateful old apartheid system in South Africa.
- Integration? Forget it. Many migrants don't speak English, which cuts them off from the mainstream. And though schools have language lessons for adults, the local council negates the effect by offering their children classes in Bengali.
But then, such absurdities are nothing new. For years, officialdom has been obsessed with the multicultural ethos, encouraging immigrants to celebrate their own languages, cultures and traditions at the expense of Britishness.

'My fears for Apartheid UK'
Integration - forget it

Svenske (post)kommunister under spærregrænsen
ganske interessant at den indbyrdes kannibalisering på venstrefløjen, nu kan føre til at et - eller to - af Perssons støttepartier falder for den mur, de selv har stillet op omkring sig: 4 % spærregrænsen. Det virker sandelig længe siden at den stod på G.Schyman og 10 %.
- Jeg har stadig dette spareforslag til Sverige : Halvér Riksdagen til dansk størrelse - 179 medlemmer. Der er ingen grund til at betale for 349, hvoraf de fleste er totalt ukendte og helt undværlige. Og halvér spærregrænsen. Danmark har også kun 7 partier repræsenteret i parlamentet. Det er rigeligt for små lande.
- At Sverigedemokraterne figurerer med små 2 %, skal man ikke hæfte sig ved. Når DF er underrapporteret i danske opinioner, så er SD helt sikkert betydeligt mere underrapporterede. Det er ikke noget man taler højt om. DN får da også lige nævnt ordet "nazist" i artiklen.
Hvem hved - måske falder den betonsocialistiske mur i Sverige, så alle disse svenskere engang kan finde arbejde hjemme i Sverige. Selvom de da er så hjerteligt velkomne til at hjælpe os her:
10.000 svenskere pendler til Danmark. Det er en stigning på 60 pct. på bare tre år.

- Antallet vælgere der ikke har bestemt sig, eller ikke vil opgive parti, er stadig meget stort: 20 %. Jeg har stadig den hypotese at stemmeprocenten kan komme ned under 80 % for første gang i mands minde: En av tio tror de kan påverka politikerna

Vänsterpartiet under 4 procent
Väljarstödet rasar nu för vänsterledaren Lars Ohly, och hans parti riskerar att åka ur riksdagen. Samtidigt har nedgången för socialdemokraterna stoppats.
- Det är ett kraftigt och statistiskt säkert väljartapp sedan junimätningen, då partiet fick 5,9 procent. Sedan juni har partiet förlorat mer än hälften av sitt stöd bland yngre väljare under 30 år. Väljarförlusterna är också större bland män än bland kvinnor.
- Vänsterpartiet förlorar väljare till flera andra partier, men den senaste veckan verkar de främst ha gått till socialdemokraterna och "till soffan". Många väljare som uppger att de röstade på vänsterpartiet i förra valet vill nu inte ange något parti.
- Det här ändrar hela valmatematiken för partierna. Det kan få miljöpartistiska väljare att stödrösta på vänsterpartiet för att rädda det kvar i riksdagen, med följd att miljöpartiet åker ut. Det är ett mardrömsscenario för samarbetspartierna, säger Synovate Temos opinionsanalytiker.

Vänsterpartiet under 4 procent

Hvem sagde populist ?
nå, Schyman ligger på en halv procent med FI, og kommer til at financiere sine 3 luksusboliger med andet end politik.
FI
At holde kæft med tilbagevirkende kraft


er en totalitær specialitet. Normalt kalder vi det historierevision eller slet og ret: censur.
Når jeg ikke er overrasket eller oprørt, skyldes det kun at det langt fra er første gang jeg oplever noget lignende.
- Jeg skulle bruge Ulf Nilsons anmeldelse af Exit Folkhemssverige, En Samhällsmodells sönderfall" - så jeg tjekkede det jeg gemte i arkivet her på bloggen i spetember 2005, samt på linket fra Sundsvall Tidning idag et år senere.
Og hvad ser jeg: Nu mangler hele anden havldel af den "kontroversielle" anmeldelse. Den holder sandelig heller ikke i kammertonen.
- Nu kunne jeg jo godt lide at vide: Hvem har været inde og smuksere teksten ?Ja, smukseret er så meget sagt. Anmeldelsen er skåret midt over.
Ikke at jeg tror Ulf Nilson selv at har gjort det. Men borte er hele nedenstående afsnit sammenlignet med originalen. Er det muligvis Kulturredaktör Curt Bladh der har følt sig pikeret over teksten ?
Jeg har givetvis gjort Ulf Nilson opmærksom på det, velvidende at han skriver under snærende bånd.Kan nogen læser bidrage med noget, skrive gerne til blicher1@yahoo.dk

Det raserade folkhemmet - idag
Det raserade folkhemmet - gemt i 2005

Den forsvundne tekst:
1991 kom till Sverige 27.300 asylsökande. Nästa år blev antalet 83.200 (!) huvudsakligen Kosovoalbaner. 97 procent saknade asylskäl, men majoriteten fick stanna. Friggebo förklarade att " det är krig i Jugoslavien" och bomberna föll över Kosovo-albanerna.
Wedin påpekar det inte, men kriget om Kosovo var ännu åtskilliga år avlägset. Kosovarerna var ekonomiska flyktingar, ingenting annat.
Den 10 oktober 92 infördes visumtvång för Kosovo-albaner – dock skulle 40.000 som redan fanns i Sverige få uppehållstillstånd (efter farsartad, individuell utredning). Samtidigt hävdes visumtvånget för bosnierna, den överlägset största gruppen under rekordåret 1994. 9 av 10 saknade detta år asylskäl eller skyddsbehov, de fick sitt PUT (Permanent Uppehållstillstånd) av "humanitära skäl".
Det bör tilläggas
1. Att Sverige verkligen blev världsmästare: 92 till 94 fick 964 flyktingar per 100.000 svenskar stanna; närmast kom Holland med ca 307, Norge tog knappt 100;
2. Att varje PUT leder till en anhöriginvandring som blivit lika stor som den urprungliga invandringen;
3. Och att senare, socialdemokratiska regeringar inte märkbart stramat upp processen (vilket Wedin framhåller).Boken behandlar invandrarnas arbetslöshet (skyhög) och brottslighet (värre än svenskarnas, framförallt vad det gäller våldtäkter och, självfallet, hedersmord).
- Ingrid Björkman citerar en invandrare med kriminell bakgrund som blivit socialarbetare:"De ser att deras föräldrar inte får några jobb, alltså kommer de själva inte heller att få några. De tycker inte att samhället är till för dem, bara för svenskarna. Många ... är förlorare som aldrig kommer in i samhället. De blir kriminella."
" Hur ska man kunna integreras i ett land som man inte känner solidaritet med?" frågar Björkman. " Hur ska någon kunna integreras som inte vill integreras?"
- Eller är det möjligen så att invandrarna, inte minst de muslimska, vill integrera oss, svenskarna, alltså förvandla vårt samhälle i riktning mot Kurdestan eller Iran eller Kosovo? Det finns förvisso tecken i den riktningen.Islamiska organisationer, baserade i Sverige, uppmanar till missionerande och varnar – uttryckligen – unga muslimer för att låta sig assimileras eller integreras i Sverige.
- Segregationen växer, unga män tar fruar "hemifrån" ( för att inte behöva gifta sig med anspråksfulla svenska kvinnor som man allmänt kallar "horor").
- Sammanfattat har svenska myndigheter på ett skrämmande sätt misslyckats med att planera och (någorlunda) hålla under kontroll den utveckling som sen framförallt 70-talet förvandlat Sverige från ett av världens mest homogena länder till ett mer och mer präglat av splittring och motsättningar, istället för integration och disciplin, oorganiserad, om också ofta statsstödd multikulti.
Birgit Friggebo dömer ut kosovoalbaner som snattare, "kanske av tradition eller så" och Mona Sahlin dömer ut svensk kultur, "midsommar och sånt", som tönteri. 2056 kommer de etniska svenskarna, enligt författarna, inte längre att vara i majoritet i Sverige.
Personligen tror jag att vi redan gått över stupet. Sverige är kört (givetvis a l l s i n t e bara beroende på invandringen). Det finns invändningar, ibland allvarliga, mot somliga av de resonemang som förs. Ändå borde " Exit folkhemssverige" läsas av alla beslutsfattare, även i invandrarvärlden.Och varför inte i skolorna?
Ulf Nilson
View Guestbook Sign Guestbook
Powered by iguest.net