onsdag, oktober 04, 2006

For 50 mio. kroner frustration

bare i Stockholm første halvår af 2006. Nu er terroristen og pyromanen offeret. Meget empatisk professor:

Siffror från räddningstjänsten i Stockholms län visar att det hittills i år har registrerats 30 skolbränder. Det ska jämföras med 24 skolbränder under hela förra året. Och 27 under hela 2004.
- De anlagda bränderna är, liksom skolskjutningarna i USA, ett uttryck för frustration och ett socialt utanförskap, menar Håkan Hydén, professor i rättssociologi i Lund.- Skolan är den yttersta symbolen för det etablerade samhället. De här bränderna är en signal om att något är allvarligt fel i samhället. Klyftorna och därmed spänningarna mellan olika grupper ökar
Fler skolor vill ha kameror
Bara i år har värden för minst 50 miljoner kronor gått upp i rök på åtta skolor i Stockholms stad

Dagens replik

kolporteret fra Vollsmose af den avis, der hjemme går under navnet "Aftonhoran". Klart at det bare var rengøringsmidler lillebror havde derhjemme:
- "Danskarna uppträder mot oss precis som israelerna gjorde i Libanon. De vill inte ha oss här. Jag kan inte förstå varför."

Pølse, gemyt - och terrorismMere tålmodighed
patience
c.1225, "quality of being patient in suffering," from O.Fr. pacience, from L. patientia "patience, endurance," from patientem (nom. patiens), prp. of pati "to suffer, endure," from PIE base *pei- "to damage, injure, hurt" (see passion).

Fagbladet Sygeplejersken : Religion versus hygiejne (th. fra den engelske efterårskollektion) via Minut

Kammertonens pris
er hård i den politiske skønhedskonkurrence. Mauricio Rojas - den eneste ledende Riksdagsmand der har været i nærheden af en ærlig beskrivelse af Sveriges massive problemer, må afgå på grund af "sin tone". Skyggeboksningen kan fortsætte:

Mauricio Rojas har länge fått intern kritik för att hans utspel gått utanför partiets politik. Debattartiklar om kulturförklaringar till brottslighet och krav på fler utvisade brottslingar har provocerat många.
- Det ska vara tufft för den minoritet som inte sköter sig, sade Mauricio Rojas till Rapport i våras.
Kritik från invandrarföreningar
Efter valet har Rojas blivit ett diskussionsämne hos flera av partiets invandrarföreningar. Kritikerna menar att hans utspel gjorde det svårt att nå fram till stora invandrargrupper i val-rörelsen.
Rojas avgick
En prøve på Rojas (for) åbenhjertige problembeskrivelse
og forleden skrev han at Sverigedemokraterne ikke er fremmedfjendtlige eller højreekstreme...Så kan det være nok !

Somaliske ægteskaber stabile igen

En dramatisk harmoni er indtruffet:
Her er en oplysning, som vi alle kan glæde os over i disse konfliktfyldte og vrede tider: opstramningen i familiesammenføringsreglerne fra 2001 har betydet, at somaliernes ægteskaber er blevet langt mere lykkelige og stabile.

Antallet af somaliske skilsmisser var jo en overgang i nærheden af 80 procent, hørte man, og den slags er jo altid en ulykke, dels for familien, dels for skatteyderne, der må træde til som forsørger i form af to lejligheder, ekstra overførselsindkomster, fripladser, børnebidrag, evt. udgifter til en ny ægtefælle fra hjemlandet mv. Se her, hvordan den ulykkelige udvikling er vendt:

Ulla Nørtoft Thomsen

»Europa er det nye Afghanistan«

meget vigtigt interview af Bent Blüdnikow. Burde være pligtlæsning for enhver europæisk parlamentariker:
Lorenzo Vidino er en ung amerikansk terrorforsker, der ikke lægger fingrene imellem, når han beskriver det svage Europa. I sin nye bog »Al-Qaeda i Europa« beskriver han kontinentet som »det nye Afghanistan«.
Af Bent Blüdnikow
Interview
Lorenzo Vidino er italiener af fødsel, men arbejder nu som terrorekspert i USA med Europa som speciale. Hans bog »Al-Qaeda i Europa« sætter fokus på terrornetværket på vort kontinent og han er ikke mild i sin vurdering:
»Europa er blevet et fristed for terrorister. I løbet af de sidste 8-10 år er terrorceller her i Europa kommet til at spille en stadig større rolle for hele terrornetværkets mekanisme. Jeg mener, at man kan tale om Europa som et nyt Afghanistan, et sted som al-Qaeda har valgt som hovedcenter for direkte terroraktioner, fordi Europa er så svagt til at bekæmpe terrorismen og fundamentalismen.«
Siden september 2001 har der ifølge europæisk politi været planer om godt 40 terroranslag mod Europa. Langt de fleste er blevet afværget. Dog er tre blevet bragt til udførelse, nemlig bomberne i Madrid og London og terrordrabet på den hollandske filminstruktør van Gogh.
- Vidino er en af de mest vidende terroreksperter i USA og han har været indkaldt som ekspertvidne hos amerikanske regeringsudvalg. Hans nye bog »Al-Qaeda i Europa« beskriver i detaljer de mange terrorceller, der har opereret i Europa og de mange anslag, hvoraf de fleste som sagt er blevet afværget.
Har krigen mod terror har været en succes?
»Ja til en vis grad. Der har f.eks. ikke været et alvorligt angreb i USA, hvilket bla. skyldes en ændring af amerikansk lovgivning, så man kunne gribe ind over for terrorceller. Også i Europa er kampen gået relativt godt.«
Det er jo ikke ligefrem det budskab man får, når man følger medierne?
»Nej, men det er jo fordi medierne leder efter fejl og mangler og helt misser det overordnede resultat. De har dels ikke fat i kampens resultater og de leder med lys og lygte efter fejl hos os selv. Mediefolk synes ikke at forstå, at kampen om terroren også er en politisk kamp og de sluger en hvilken som helst kritik, der ofte er politisk begrundet, vendt mod Bush- eller Blair-regeringen.« [..]
Det nye Afghanistan
Vidinos ærinde er først og fremmest at advare Europa. Det er ved at gå galt og han nævner tre grunde til dette forhold: For det første har Europa ført en slap indvandringspolitik, der har gjort det muligt for notoriske terrorister at slå sig ned og forblive. For det andet er der en øget tilslutning til islamisk fundamentalisme fra en ikke ubetydelig del af Europas hastigt voksende muslimske befolkning. Og for det tredje har magtesløsheden hos de europæiske myndigheder og den svage lovgivning svækket kampen. Samtidig har en helt utilstrækkelig forståelse af problemets omfang sat os i defensiven. [..]
»Det er meget vigtigt at få en åben og fri debat og få de vigtige opinionsdannende miljøer til at forstå, at nu må debatten være åben. At de ikke er racister eller mod minoriteter, fordi de kritiserer de fanatiske tendenser i muslimske miljøer og den antidemokratiske propaganda, der udgår fra imamer og muslimske medier.«
Er det bedre i USA?
»Der er en mere vellykket integration i USA og en større accept af amerikanske værdier. Der er i USA en mere åben og ærlig debat, som europæerne kan lære af. Jeg var i Sverige for et par dage siden, for at tale om min bog, og jeg havde oplevelsen af et ufrit land, hvor man ikke vovede at tale om tingene. Da jeg nævnte islam, havde jeg fornemmelse af at blive udråbt som racist.«

Blüdnikow interviewer Lorenzo Vidino

Farvel til et skvat

der så sent som i forgange uger gentog sine lamme undskyldninger i Deadline. EB side 2:
(foto © snaphanen)

Bestyrelsen for Københavns Teatre har skiftet byens teaterdirektører ud. Bl.a. erstattes Per Pallesen på Nørrebros Teater af Kitte Wagner, hvilket han er ærgerlig over. Teater X (Aveny) skal ledes af Mette Hvid Davidsen og Ditte Marie Bjerg.På Betty Nansen Teatret blev direktørerne Henrik Hartmann og Peter Langdal fyret. De blev så chokerede, at de gik helt i sort.–
–Det lyder ellers som en lys idé, at Betty Nansen nu skal styres af Ulrika Josephsson med assistance af Nordens førende teaterdramatiker Lars Norén. Det er noget andet end den tamme Henrik Hartmann, som i marts var så skvattet, at han af skræk for muslimske protester forbød den norsk-pakistanske stand up’er Shabana Rehman at optræde på teatret med kritik af islamisk kvindeundertrykkelse, hvilket hun ellers var inviteret til. Teaterdirektører uden begreb om ytringsfrihed har vi ikke brug for.


Valgfusk - igen, igen
også i år. Utroligt det tolereres, når huller ganske nemt kan lukkes:

- »Jag som trodde att Social-demokraterna gjorde anspråk på att vara ett demokratiskt parti, där en förutsättning för medlemskap är att man bekänner sig till demokrati och har förstått grundläggande förutsättningar i sammanhanget.
Nåväl, i årets val kunde SvD (den 20/9 -06) återigen rapportera om ett misstänkt valfusk, återigen med socialdemokrater inblandade:
"...moderaten Joakim Eriksson, berättar för Aftonbladet att han på valdagen fick ett tips om oegentligheter vid röstningen i Hageby centrum i Norrköping. - Jag åkte dit och såg hur en kvinnlig socialdemokratisk valarbetare lämnade över ett igenklistrat kuvert till en man, säger Eriksson till tidningen. Enligt honom satt en annan socialdemokrat bredvid och bladade in valsedlar i kuvert och klistrade igen dem. Enligt vallagen får bara den som röstar stoppa in valsedlarna i kuverten

Valsystem (2), Millds blog

Hvem gavner indvandringen ?
David Gress om amerikanske paralleller på Punditokraterne der også har en grundig analyse af Sultens Slavehærs marcher igår, der sætter Zentropas naive annonce i annoncepamfletten DATO noget i relief (billede nedenfor)

»Masseindvandringen til USA [har] éntydigt gavnet indvandrerne; de har det langt bedre, end hvor de kom fra. Den har derimod virket løntrykkende for den indfødte befolkning, især for dem uden videregående uddannelse. For de latinamerikanske lande har udvandringen til USA virket som en sikkerhedsventil, da de lande ikke selv er i stand til at skaffe arbejde til alle. Samtidig virker indvandrernes hjemsendelser af penge som et tiltrængt tilskud.
- Bare fordi USA er bedre i stand til at få indvandrere i arbejde, betyder det altså ikke, at indvandrere er en nettogevinst for samfundsøkonomien. Om de bliver det, afhænger af deres menneskelige kapital, altså evner og uddannelse. Jo flere indvandrere med høj menneskelig kapital, jo mere produktive er de og jo mere vil de tilføre økonomien.
- Forskningen i indvandringens økonomi er nået langt ud over den naive liberalismes krav om åbne grænser og tro på, at al indvandring er af det gode, for den beviser blot, at arbejdskraft strømmer dertil, hvor den er efterspurgt, og det gavner alle. En liberalisme, der også er naiv i og med, at den ganske overser historie og kultur, som dog er faktorer, der i høj grad påvirker den sociale kapital.«
Indvandring:hvem vinder og hvem taber?


View Guestbook Sign Guestbook
Powered by iguest.net