mandag, december 04, 2006

Facket agerar åsiktspolisi Sverige er der som man vil vide "berufsverbot" (yrkesförbjud). (Foto Jan Milld og John Järvenpää, © Snaphanen)

- En ny trend kan skönjas inom de svenska fackförbunden. Åsikter är idag skäl för uteslutning ur vissa fack, som samtidigt försvarar medlemmar som begått kriminella handlingar på jobbet.
- En ny trend kan skönjas inom de svenska fackförbunden. Det blir allt vanligare att medlemmar med misshagliga åsikter förvägras verka inom respektive förbund eller så utesluts de. Längst har Transport gått, som utesluter medlemmar för att de är med i partier som förbundet ogillar. Bl a har fem Sverigedemokrater hittills uteslutits med motiveringen att de inte verkar för förbundets värderingar. [..]

- 1965 uttalade dåvarande statsministern Tage Erlander (s) följande med anledning av raskravaller i USA: "Vi svenskar lever ju i en så oändligt mycket lyckligare lottad situation. Vårt lands befolkning är homogen, inte bara i fråga om rasen, utan också i många andra avseenden."Skulle Erlander, om han idag var med i vissa fackförbund, uteslutas?
og selvfølgelig : Tillägg: Denna artikel har under hösten sänts till ett flertal tidningar, inklusive SSR-tidningen Akademikern. Alla har refuserat den och därmed gett sitt tysta medgivande till fackets policy.
JJ är författare till årets mest nedtystade bok med titeln Politisk korrekthet (2006). Inledningen kan laddas ned gratis på www.resonproduktion.com
Sourze.se

Då blir jag förbannad
Men visst blir du arg ofta och visst är du ganska så känslig?
- Det ska mycket till för att reta upp eller såra mig. Det vet du, som har gjort flera misslyckade försök till det. Den som vill såra mig tar i mycket mer än om det gällt någon annan. Som en av de där danska tidningarna just skrev:
"Jan Guillou och Henning Mankell är så olidligt politiskt korrekta att de snarast måste betraktas som gammelstalinistiska psykopater." Då blir jag förbannad.
"Det ska mycket till för att reta upp mig"

Hej hej, Förorts-Sverige!

Tjulahopsasa !:

"Det sociala engagemang som så ofta anklagas för politisk korrekthet känns plötsligt så efterlängtat. Kanske banar hon väg för en ny socialrealistisk barnlitteratur där författaren inte skriver läsaren något på näsan." DN

»Det er en dum regering, vi har, men danskerne er faktisk ok«

det skamløst politiserende tågehorn, Jytte Klausen læser danske aviser på nettet og ved lige hvad vi skal gøre: Skifte regering, lukke munden på de slemme DF ére, sløjfe folkekirken, uddele flere statsborgerskaber og være glade for "det islamiske ungdomsoprør". Som amatørpolitiker når hun ikke Bæk Simonsen til sokkeholderne, og USA være mulighedernes land siden, hun kan blive professor der. Et godt råd : Bliv der!

»Taler man med muslimer i Sverige, er der stor anerkendelse af, at deres integration bliver fremmet politisk med uddannelse, muligheder og job. Men den almindelige svensker opleves meget indvandrerfjendtlig, mens danskere på det personlige plan opleves mere åbne og nemmere at komme i kontakt med.«
Derfor lytter Jytte Klausen, der har boet de seneste 25 år i USA, også til tonen i den danske indvandrerdebat med lige dele mishag og undren. Hun giver Dansk Folkeparti hovedansvaret for tonen og betegner den som grim og fjendtlig. Den tegner billedet af et sammenstød mellem befolkningsgrupper, hvor man på den ene side har indvandrere, der hader danskere, og på den anden side danskere, der hader indvandrere.
»Det er jo slet ikke tilfældet, og dermed giver man et forkert billede af, hvad problemerne er,« siger Jytte Klausen, der hver aften læser de store, danske aviser på nettet. A4:
Dansk integration er en overset succes se også Jytte Klausen dementerer sig selv eller Irshad Manshi´s TV uppercut der ville have givet de fleste mén i meget lang tid: Apologet Klausen slagtet for åben skærm

Forskerne er berøringsangste

ISLAMKRITISK FORSKNING: De forskere, der fejer enhver sammenhæng mellem islam og terror af bordet, har ikke taget deres forpligtigelse over for samfundet og de skatteborgere, der sikrer dem deres stillinger, alvorligt
Af Lene Kattrup

Siden regeringen har fået vedtaget, at der på finansloven er afsat 10 millioner kroner til en forskning, der skal forsøge at kaste lys over islamismen som baggrund og grobund for terrorisme, har mange forskere kritiseret dette. Kristeligt Dagblad

Byrådet befinder sig i middelalderen

af Lene Kattrup

Odense Byråd vedtog af fastholde kønsopdelt svømning for muslimer, stod der i sidste uge i avisen. Jørgen Volmer skriver i sin beskrivelse af debatten i byrådssalen, at Alex Ahrendtsen fik maskerne til at falde. Ja, det er åbenbart rigtigt, men han fik ikke sine kollegaers manglende udsyn væk, således at de evnede at se klart i denne sag. De ser stadig ikke, at de går mændenes ærinde, at de tjener islamisternes sag. De formørkede mænds sag. [..]
- Måske skulle disse kvinder i Odense have lov til at forsøge det samme og opleve, at mænd faktisk godt kan opføre sig civiliseret. Det er jo det, de muslimske kvinder skulle opleve, denne frihed. I stedet for oplever de i Odense en bundethed, en forstokkethed og fastlåshed til gamle middelalderlige islamistiske forestillinger om, at kvinder skal dække deres kroppe til for ikke at friste mænd, og at vi skal have kønsapartheid.[..]
- Vores byråd i Odense med undtagelse af én sand demokrat har åbenbart ikke principielt noget imod at indføre regler med religiøse begrundelser, uanset de kedelige frihedsbegrænsende konsekvenser for kvinder og børn. Hvor vil byrådet stoppe? Måtte de blive oplyst og besinde sig på det moderne samfund og den tid, vi lever i. (Fyens Stiftstidende, 1 december)

Politiken og politikken

fortættet fyraftensmøde arrangeret af Sappho: (foto © Snaphanen/Sappho)

“Erik Holstein kunne ikke skrive under på, at muslimer bliver stigmatiseret, eller forfulgt. Snarere det modsatte. Således fandt han, at Politiken giver muslimer positiv særbehandling. På den avis kan man godt skrive kritisk om færingernes behandling af homoseksuelle, men ikke når det drejer sig om muslimers tilsvarende opførsel. Derved er Politiken med til at fremme en journalistik, hvor det ikke er holdningernes substans, der interesserer, men hvem der fremsætter dem.[..]
Holstein stillede spørgsmålet, om man ikke hermed havde forladt journalistikken til fordel for den rene politisering. Han påtalte i den forbindelse mediernes brug af eksperter, som han fandt, at hans kolleger stillede sig totalt ukritiske over for. Det gjaldt bl.a. de to religionsforskere Jørgen Bæk Simonsen og Tim Jensen, der altid bliver spurgt, når journalister skal indhente en ekspertudtalelse om islam og muslimer.”

Mediernes muslimer

Kast sløret !

"At nogle voksne kvinder ønsker at bære slør er deres egen sag. Men i de offentlige institutioner skal alle være underlagt de samme verdslige love og ikke være underlagt den ene eller den anden religions dogmer og forskrifter.I ti år bar jeg slør - for mig var det sløret eller døden. Så jeg ved, hvad jeg taler om." Chadortt Djavan i Information
Djavann i Kvinder for Frihed: Torsdag den 14. december kl. 20 i PH Cafeen, Halmtorvet 9A på Vesterbro. Bus eller tog til Hovedbanegården. Entre kr. 75. Dørene er åbne fra 19.30 .
Tilmelding til

info@kvinderforfrihed.dk

View Guestbook Sign Guestbook
Powered by iguest.net