lørdag, februar 17, 2007

Løgumkloster Kirke

Cistercienserkloster, kirke og refugium bygget fra 1100 til 1300 tallet.
Foto © Snaphanen, klik !


Mångkulturåret
en rigtig politiker- skrivebordsidé og et gedigent flop , men dets sørgelige rester er nået over Atlanten til et noget større publikum: (foto © Snaphanen )


Our Swedish correspondent LN tipped me to this postage stamp, which currently has the value SEK 5.50, the Swedish equivalent of our first class postage. As you can see, it depicts the idyllic multicultural landscape that every Nordic heart yearns for.
LN sent his own acerbic caption for the stamp:
A multicultural picnic at a Swedish summer lake — an example of insidious state-initiated manipulation of public opinion.
The Multicultural Paradise

Möten med multikulturen

Det er altid interessant at komme ind under mediernes sigtelinje og redigering, ikke mindst de svenskes. Da jeg nylig var i Sønderjylland , hørte jeg om lokale unge , der enten havde opgivet at gå i byen, eller kørte op til 8o kilometer for at gå i ud uden at blive chikaneret voldeligt af indvandrere.

"Det er meget værre end I tror", sagde én. Standardrecepten synes at være : indvandrere befamler hæmningsløst pigerne, deres drenge protesterer og ender op ilde tilredt af en massiv overmagt. Iblandt tilsat en voldtægt pigerne terroriseres fra at anmelde. "Vi hader dem" er det der går igen. Ikke nogen lys fremtidsudsigt for Jelveds fata morgana - integrationen.

Jeg håber at lave et interview med én af dem. Det er unge der ikke skriver i avisen om det de udsættes for, måske ikke engang taler med forældre om det.

På Flashback forum kan man læse disse hverdagberettelser. Jeg har givetvis ikke læst alle 74 sider, men nok til at vide at nogle af historierne er både vigtige og interessante. Her øjnes konturerne af en regulær tragedie:

Flashback - møde med multikulturen

"Den hemmelige krig" - klip for klip

Hvis det er TV dokumentarens fremtid, som DR synes at mene, så foretrækker jeg en fremtid uden dokumentarfilm. Den manipulative form er ikke bare en fornærmelse mod genren og emnet, den er ikke mindst en fornærmelse mod seernes begavelse og, under normale forhold, en oppositions. Men det er ikke en normal opposition Danmark har, det er en desorienteret og splittet opposition, der ikke aner hvornår den skal bide til bolle, og hvornår den skal lade være.
På paletten af virkemidler er ifølge Erik Valeur bl.a.:
Flag på soldaterskulder - vises igen og igen. Vi ved ikke hvem soldaten er, hvor han befinder sig, eller hvornår. Formålet er at forbinde danske soldater til alt, hvad vi ser.
Fly der lander og letter - formålet er primært at forbinde Kandahar-lejeren, hvor de danske soldater var, til Guantanamo-basen på Cuba, der bruges som symbolet på USA's overtrædelse af Geneve-konventionerne. Det er et stort problem for Guldbrandsens historie, at ingen af de 34 afghanere, som danske soldater bevisligt tog til fange, endte på Guantanamo.
Fanger der ydmyges, får hætter over hovedet, knæler i støvet - skal linke til mishandling og tortur.
Stillbillede af Jægerkorpsets tidligere chef Frank Lissner og statsminister Anders Fogh Rasmussen, hvor de smiler lidt fjoget, bruges igen og igen. Fortæller seerne, at de to griner og skjuler sandheden.
Anders Fogh Rasmussen i Folketinget - vises talrige gange. Det er skurkens benægtelse af sandheden - krydsklippes med scener, som tilsyneladende dokumenterer noget afslørende.
Mørke billeder kontra lyse billeder. De "skyldige" vises i mørke, rystede, tågede, kornede billeder. Kritikerne, som er filmens helte, optræder i lyse, rolige billeder, naturlige kameravinkler og hyggelige omgivelser. Det taler til seerens mellemgulv: Når billederne er mørke ved du, at du er i skurkeområdet. I de lyse billeder sidder du over for en, som du hygger dig med.
Kameravinkel skråt nede fra - bruges kun én gang, i interview med forsvarsminister Søren Gade - får enhver til at ligne et skurkagtigt magtmenneske.
Lynzoom ud og ind på ansigter - bruges på nogle af filmens "skurke", Anders Fogh Rasmussen og Søren Gade.
Slow - bruges på andre af filmens skurke, forsvarschef Jesper Helsø og Forsvarskommandoens tidligere pressechef, H.C. Mathiesen.
Dramatisk/ildevarslende musik - skal understrege pointer ved at påvirke seerens mellemgulv.
Klip for Klip
.................:

Turist tip
...Go to Denmark instead. In the Cartoon Jihad Denmark's conservative government stood up for civilization. The cartoonists themselves may still be in hiding, for all I know, but the Danes set an example for all of Europe and the world. We should Buy Danish, visit Denmark, and show our appreciation concretely.
- Next door, Sweden has long gotten away with taking puffing itself up for its "peaceful" policies, while selling heavy armaments like jet planes and artillery to all comers. To Liberals around the world the Swedes have sold themselves as a "progressive" and peace-loving socialist nation that still works. In fact, they have done the least of all the Nordic nations to resist jihadi immigration and agitation. Sweden is the most PC-obsessed country in the world, where free speech is only a dim memory. I say, go to Denmark, and skip Sweden for a while. Go to Finland or Alaska, which has more beautiful sights.

Should Americans boycott Austria?

Prisen for at vidne

Kronvidnet i terrorsagen fra Vollsmose er gået under jorden.
Han og hans familie bliver forfulgt af kredsen omkring de sigtede i terrorsagen.
Ifølge TV2-Nyhederne kl. 19 17. februar 2007.
TV2-Nyhederne vil bringe mere om kronvidnet imorgen klokken 19. via hodja


"Man skulle måske spørge befolkningen" ?
Fuldstændig utilstedeligt forslag fra Flygtningeombudskvinden:
"Enstaka krigsförbrytare och mördare"
Irakier söker sig till Sverige för att många redan har släktingar i Sverige, men också för att många i Irak "vet" att Sverige har en generös asylpolitik, berättar flyktingarna. Sverige är det land i Europa där det är lättast för irakier att få asyl och där irakier som får uppehållstillstånd får hjälp att flytta sina övriga familjemedlemmar från Irak till Sverige.
Enligt flyktingarna finns det i dag i Irak resebyråer som man kan vända sig till för flykten till Sverige. Allt man behöver är pengar och några passfoton. Resan från Bagdad till Arlanda tar ibland endast tre dagar. Att komma till just Sverige är så lätt, för den som har pengar, att många irakiska flyktingar undrar själva om den svenska staten inte känner till allt men väljer av humanitära skäl att inte hindra irakiska flyktingar att nå Sverige.
Det står att läsa i en kolumntext i Upsala Nya Tidning idag. Vidare skriver kolumnisten:Jag tror att den svenska staten har denna kunskap, och att Sverige trots, medvetenheten om att enstaka krigsförbrytare och mördare kan få asyl på falska grunder, har valt att ha en generös asylpolitik.
- Jag har inga andra kommentarer än: om priset för Sverige att föra en "generös asylpolitik" är att staten då ska se mellan fingrarna med falska identiteter och enstaka krigsförbrytare och mördare så borde nog svenska folket tillfrågas om de tycker att det är okej.
Merit Wagner blog

Rikke Hvilshøj:
"For de samme udgifter kan vi hjælpe langt flere i nærområdet. For nogle år siden gjorde vi op, at det, vi kan hjælpe en enkelt flygtning for i Danmark, det kan vi hjælpe 100 for i nærområdet. Med andre ord, hvis Danmark skulle tage imod f.eks. et tusind irakiske flygtninge, så ville vi for det samme beløb kunne hjælpe 100.000 i nærområdet."
"- Sverige har modtaget adskillige tusind irakiske flygtninge. Hvorfor bør Danmark ikke gøre lige sådan?"
"Fordi det ikke er løsningen. Vi kan hjælpe mange flere i nærområdet.Vi skal også sikre, at Danmark kan rumme den integrationsopgave, der følger i hælene."
'Danmark arbejder for tvangshjemsendelse'

View Guestbook Sign Guestbook
Powered by iguest.net