torsdag, maj 24, 2007

MSU-soldat 007 på Syddansk Universitet

Nu ligger det mig fjernt at insinuere at der er noget odiøst i at gå til riffel- skydning. Det er der vist mange der gør, selvom jeg ikke har kendt nogen siden jeg boede i Sverige. På Syddansk Universitet har de en nydannet forening, der kalder sig Muslimsk Studenter Union. Den er så ny og har så få medlemmer (under 100) at den ikke har mange "aktiviteter". Men blandt bederum og demonstrationer mod krænkelser, er riffelskydning ganske
fremtrædende. Forresten er Asmaa Abodol Hamids lillesøster medlem af bestyrelsen.
- Er det ikke bare lidt påfaldende at studenter, der må formodes at have alle mulige interessser, kaster sig over våbentræning, også islams almindelige image i taget i betragtning ? Er det nu helt klogt af Syddanske Muslimske Studenter at give en sådan åbning i flanken for spekulationer? Og hvem er forresten MSU soldat 007 ?

"Som en utraditionel form for sportslig hyggeaktivitet tog vi i MSU til indendørsskydning i midten af marts 2007. Arrangementet fandt sted i Højby syd for Odense, hvor medlemmer af Højby Skytteforening beredvilligt viste os rundt, fortalte om foreningens historie - bl.a. deres kamptræning med river under Anden Verdenskrig, da deres egentlige våben var inddraget af tyskerne - og naturligvis lod os prøve at skyde til måls. Flere af brødrene fik deres maskulinitet sat under hårdt pres af MSU's skarptskydende kvindelige præcisionsskytter."
Klik her for at se flere billeder fra arrangementet.
"Salaam aleikum wa rahmatullahi wa barakatuh kære MSU'ere, MSU afholder et arrangement i midt maj, og får i den forbindelse brug for DIN hjælp! Vi regner med at skulle lave mad til omkring 100 personer, så meld dig endelig på banen. Mad, kage, drikkelse – alle bidrag modtages med kyshånd. Og lad endelig beskeden gå videre, inshAllah. De bedste hilsner, Louiza aka" MSU-soldat nr. 007.


Folkevandring?
Jeg var oplægsholder på den konference om "Anerkendelse og integration", som den 21. maj blev afholdt på Odense Universitet, officielt arrangeret af "Pigernes Aktivitets-forening" i Vollsmose, og finansieret af Vollsmosesekretariatet, som på denne måde kanaliserede økonomiske midler over fra pige-aktiviteter i Vollsmose til støtte for "Muslimsk Studenter Union", som tydeligvis var den egentlige arrangør.
- Jeg forklarede om befolkningsvæksten i den muslimske verden, som omgiver Europa, at FN's befolkningsfremskrivninger forventer en vækst fra 1,075 milliarder nu til 1,899 milliarder i år 2050. Væksten i disse lande, hvoraf de færreste kan brødføde deres nuværende befolkning, svarer altså til næsten to gange befolkningen i de 25 EU-lande.
- En oplægsholder på konferencen foreslog i ramme alvor, at løse dette problem gennem folkevandringer - ligesom den gang Danmarks og Sveriges befolkningsoverskud udvandrede til Amerika. Jeg havde tre kommentarer, nemlig at udvandringen til Amerika betød, at indianerne blev udryddet, at udvandringen skete før prævention var almindelig udbredt, og at det var umuligt at løse vor tids meget større problem på samme måde.
- Jeg skulle hurtigt regne hovedregning med store tal, og kom derfor til at sige, at hvis de muslimske landes befolkningstilvækst gennem udvandring ("folkevandring") skulle fordeles på EU-landene, så skulle Danmark modtage 12 millioner nye indvandrere inden år 2050. Det var en overdrivelse, som jeg beklager. Der er "kun" tale om, at Danmark skal modtage 9,5 millioner nye indvandrere!
- Er det et problem? - I 2004 havde vi ifølge Danmarks Statistik godt 343.000 voksne indvandrere og efterkommere. Forslaget om at løse befolkningsproblemet gennem "folkevandringer" vil altså betyde, at vi yderligere skal modtage 28 gange så mange fremmede, som vi allerede har, inden år 2050.
- Forslagets ophavsmand - og en del af forsamlingen - lo hånligt ad mig, da jeg påstod, at det ikke kan lade sig gøre!
Carsten Ringsmose, Fyens Stiftstidende

Alarmisten Churchill

“Hitler’s sentence was reduced from four years to thirteen months. These months in the Landsberg fortress were however, sufficient to enable him to complete in outline Mein Kampf, a treatise on his political philosophy inscribed to the dead of the recent Putsch. When eventually he came to power, there was no book which deserved more careful study from the rulers, political and military, of the Allied Powers. All was there—the programme of German resurrection; the technique of party propaganda; the plan for combating Marxism; the concept of a National-Socialist State; the right position of Germany at the summit of the world. Here was the new Koran of faith and war: turgid, verbose, shapeless, but pregnant with its message.“ (Gathering Storm, 1948. S. 43)
Uriasposten

Logohjælp fra K til Khader
Amnesty´s omrejsende cirkus
møder du dem på gaden - le ad dem ! Særligt da hvis det er overtumpen Lars Normann Jørgensen , én af de ivrigste for at ødelægge en god idé. Han fik TV tid igen igår. Også i år har Danmark været uartigt. Er der nogen tilbage, andre end Enhedslisten og Radikale, der tager Amnesty alvorligt?
Vad har Australiens premiärminister John Howard gemensamt med USA:s president George W Bush, Sudans ledare Omar al-Bashir och Zimbabwes diktator Robert Mugabe?
Svaret är att alla fyra lyfts fram av Amnesty International som exempel – tydligen de främsta – på internationella ledare som driver en ”rädslans politik”.
Deras syfte med denna politik är enligt Amnesty Internationals generalsekreterare Irene Kahn att ”stärka sin egen makt, skapa falsk säkerhet och undgå ansvarsutkrävande”.
I Amnesty Internationals årsrapport 2007 – presenterad igår – är allting relativt.
Demokratier och diktaturer, folkvalda ledare och regimer som aldrig skulle komma på tanken att släppa ifrån sig makten annat än under vapenhot – alla får en skopa ovett av Amnesty.
Samma skopa - Samma skamvrå

Opinion eller reportage ?
”Från att till helt nyligen ha varit en politiker föga intresserad av dessa frågor, framstod han plötsligt som vår främste företrädare för miljöskatter, elcertifikat, utsläppsbegränsningar och alternativa drivmedel.” ”När han slickade i sig det närmast extatiska berömmet från utskottets demokratiske ordförande Edward Markey måste Reinfeldt ha känt en djup tacksamhet över att hans moderata föregångare inte lyckades i sitt motstånd mot det senaste decenniets politik på området.”
- Är det möjligen en ledare i Östra Småland? Nej. Är det något ur Arena eller ETC? Nej. Är det någon till dessa kretsar kopplad bloggare? Nej. Är det en miljöorganisation som står som upphovsman till texten? Nej.................................

Ledare och analys ska lätt gå att skilja åt
Uriasposten:
Når det faktuelle sammenblandes med egen holdning til samme
Klassisk sammenblanding af news og views


Politiken

så ved man det blir´til noget.......................
Premieretøj ?

ligner grangiveligt en skudsikker vest. Nu var det heldigvis bare en vandpistol....

View Guestbook Sign Guestbook
Powered by iguest.net