lørdag, maj 12, 2007

"Svenskar för alltid"

få fat på svenske jernbaners "Kupé" fra 5 maj. En utrolig historie om en koloni svenskere gennem 700 år ved Dnjepr i Urkaine, næsten nede ved Sortehavet. På flere måder en interessant historie. Disse fjerne , eksotiske svenskere har en "svensk indentitet" og fy-ordet "udlænding" anvendes:
(klik foto og læs)

"Jeg är svenska och kommer att forsätta vara det" säger Gustav Annas.
Till Sverige är de dock inte välkomna. Under några¨år efter Sovjetunionens sammanbrott och Ukrainas självständighet 1991 var det lite lättare för dem att få uppehållstillstånd i sitt gamla hemland, men i mitten av 90-talet drog Migrationsverket ner ridån. Nu betraktas svenskbyborna som vilka utlänningar som helst - det faktum att de lyckats behålla sin religion, sitt språk och sin svenska identitet i 700 år spelar ingen roll.


Irshad Manji: Skandinaviske trusler

Threats from Norway
(foto© Snaphanen)
Controversial Canadian journalist and filmmaker Irshad Manji says that many of the death threats she receives stem from Scandinavia.
Irshad Manji travels the world trying to re-ignite a tradition of critical, independent thinking in Islam.
Speaking at Nordic Media Days in Bergen, Manji, a Muslim herself, spoke of the challenges in communication with the Muslim world.
"Jihad is an increasing phenomenon also in the West. I get more death threats from Western Europe than from the Arab world. Many of them in fact are from Scandinavia and Norway," Manji said.
"Western journalists are too careful. They feel ignorant and do not dare to ask the critical questions. Western ignorance is a form of racism in the worst sense, and fundamentalism gets off too lightly," Manji said.

Aftenposten No

Fra Journalisthøjskolen
hvis ikke den er blevet et universitet i mellemtiden:
Budskabet klinger af fortidens ekstrem-nationalisme, sidst set i 2005 da det nationalistiske parti Rodina stillede op til valget i Rusland med slogan som ’La’ os rense Moskva for affald’ og henviste til mørk glødede indvandrer.
Politiken

En lille skulderklap fra Silvia
nu Wiehe og de svenske skriverkarle synes færdige for dennegang:
Silvia: Danskar är mer flexibla än vi

"Pojkarna mer tveksamma till invandrare"
jamen, så er det jo der at propagandaen skal sættes ind. Mon ikke det skyldes dårlige erfaringer ? Jeg kender en nu voksen, der var dreng på Nørrebro for ikke længe siden. Da han var blevet overfaldet af muslimer - ikke indvandrere - seks gange, begyndte han faktisk at synes dårligt om dem. Og det har holdt sig op i alderen. Så det er så spørgsmålet hvad man kan propagandere væk. Svenske myndigheder er jo også "kede af volden" - ikke på ofrenes vegne, men fordi den "øger racisme og fremmedfjendtlighhed". De er oppe imod virkeligheden. De vil tabe, men det er ikke noget der falder en samfundsingeniør ind. At tænke sig..............
Sundsvalls Tidning

Berättelser från den politiska terrorns vardag, del 1
Gästskribent: Hans-Olof Andersson
- Det finns ju politiska hänsyn att ta…Kriminalkommissarien framför mig fortsatte meningen med nåt helt annat, ivrig att låta samtalet löpa vidare. Men han hade, helt lugnt och medvetet, berättat för mig varför jag inte kunde förvänta mig någon normal polisutredning.
Jag hade kommit till Lunds polishus för att berätta vad jag varit med om när sverigedemokraternas utbildningsmöte i Eslövs medborgarhus, den 15 oktober 2006, överfölls. Ungefär ett halvt år efteråt orkade faktiskt polisen höra några stycken av de cirka hundra politiker som var där. [..]
- Det är som sagt inte polisen som bestämmer i Sverige, polisen är bara ett redskap för makthavarna. Dess arbete styrs med “prioriteringar”. I ett samhälle så översköljt av brott som Sverige, så är det väldigt lätt för makthavarna att maskera sin likgiltighet för vissa brott, genom att hänvisa till att det alltid finns något annat som man måste prioritera istället. Jag har alltid blivit exemplariskt bemött vid mina många kontakter med polisen. Anmälningarna har tagits upp med nitisk tjänstemannaflit. Alla har varit trevliga.
Men inga skyldiga har någonsin kunnat gripas.
- Jag ska senare, om sdbloggs redaktion önskar publicera mer, berätta mer om vad som kan hända när man är sverigedemokrat. Men jag skulle redan nu vilja säga vad slutsatsen av alltihopa är:

Det enda som händer när man utsätts för sådant här, är att rädslan försvinner och man blir starkare. Men det är under en förutsättning: Att man inte lever i några falska illusioner när det hela börjar. Smärtan uppstår inte av själva trakasserierna, utan när de eventuella illusioner man haft går i kras.
Jag menar då de illusioner många lever i: Att Sverige skulle vara en demokrati. Det är det inte. Det är ett land där den politiska oppositionen förföljts, i massiv omfattning, i årtionden. Och det fortsätter varje dag.
SD blogg
Blodmangel på grund af voldsforbrydelser
– Det har varit stora operationer och organtransplantationer, som har krävt mycket blod. Tyvärr har det varit många olyckor och våldsbrott ute i samhället. Kniv- och skottskador kräver väldigt mycket blod för att personen ska överleva, säger hon.
Blodbrist råder på svenska sjukhus
View Guestbook Sign Guestbook
Powered by iguest.net