onsdag, maj 16, 2007

Kholghi: De sunni-radikale og de shia-radikale

Farshad Kholgi i Metro Express - "Nasers Ark". Jeg ser i Ekstra Bladet at vor tids Emily Brontë - Hanne Vibeke Holst - også vil ombord. Så er vi vist fuldtallige: (klik billede)
Borte, borte, tit, tit................................
Hvis man ikke længere kan mobilisere politisk interesse for Malmøs groteske problemer, kan man i al fald interessere sig for politikernes psykologi. Byen har fået en torpedo under vandlinjen, og politikerne kagler i alle retninger, som høns der har fået besøg af en ræv.
Tragedier kalder ikke altid på tårer. Nogle gange må man i nødværge gribe til rå latter:

Problemen göms undan
I den nya versionen av Malmös kommunala handlingsplan ”Välfärd för alla” som ska klubbas om några veckor har problembakgrunden kring invånare med utländsk bakgrund strukits. Lars Åberg är starkt kritisk mot det nya dokumentet.
Försvinner samhällets bekymmer om de göms undan eller formuleras annorlunda? Moderaterna har hoppat av samarbetet kring Malmös kommunala handlingsplan ”Välfärd för alla” (VFA) sedan vänsterpartiet pressat socialdemokraterna att stryka delar av problembeskrivningen. Därmed brister illusionen om malmöitisk samsyn. Partierna är varken överens om hur svårigheterna ska benämnas eller hur de ska lösas. [...]
- Ilmar Reepalu (s), brev till kommunstyrelsen 2003: ”Hoten om vidgade klassklyftor, ökat utanförskap, öppna motsättningar och kanske våldsamheter mellan olika grupper kan inte nog tas på allvar.” [..]
”Vi kan inte ha ett dokument där det står att problemen i Malmö beror på att det har flyttat hit invandrare”, säger vänsterns kommunalråd Anneli Philipson.

Det är dock ett faktum att enbart de arbetsmarknadspolitiska insatserna i de här fyra stadsdelarna det senaste decenniet har kostat minst 3,3 miljarder. Via den statliga Storstadssatsningen gick 500 miljoner hit, men för att tala med Inger Nilsson, stadsdirektör och ordförande i styrgruppen för VFA, ”kan vi väl vara överens om att resultatet inte blev så att man gjorde några jubelvolter precis”.
[...]
I stället framhålls att Malmö har ”en gynnsam befolkningsstruktur och står väl rustat att möta framtidens efterfrågan på arbetskraft”. Ett avsnitt som betonar mänskliga rättigheter, demokrati och jämställdhet har ersatts med ”kampen mot främlingsfientlighet och rasism”.
Frågan är vad medborgare, politiker och tjänstemän har för nytta av en handlingsplan som inte längre vill identifiera identifierbara missförhållanden.[...]

Sydsvenskan

Antalet ärenden bara ökar på Migrationsverket
Följande inlägg kommer från Birgitta Elfström, mångårig medarbetare och beslutsfattare på Migrationsverket. Det publiceras som det är, tillsammans med "bildbevis". Kommentarer överflödiga...
Det framgår tydligt av statistiken på öppna asylärenden att den bara ökar och ökar!

"Det känns nästan hopplöst för mig som beslutsfattare att dagligen utreda och föredra beslut då ärendebalansen ständigt ökar och personalstyrkan är mer eller mindre oförändrad. Då jag går in i vårt "balansrum" blir jag mörkrädd. Titta så många lådor med asylärenden som ligger och väntar på att få ett offentligt biträde eller att bli kallad till utredning!
Dessa lådor är vad som finns på enhet "balansgruppen" i Göteborg där jag arbetar. Sen har vi en "nygrupp" och en grupp som bara beslutar i Irakärenden. Lägg därtill att det finns asylenheter på många andra platser i landet."
Birgitta Elfström, beslutsfattare, Migrationsverket


Will the Internet Slay Islam?
Wolfgang Bruno

Nabohjælp
En dansk gejstlig, der ikke viger tilbage for utraditionelle initiativer, er Københavns domprovst Anders Gadegaard, der ønsker, at kirken aktivt skal bidrage til opførelsen af en stormoské i hovedstaden. Det har naturligt fremkaldt modstand, og Gadegaards forslag er både blevet kaldt kristusforagtende og islamiseringsfremkaldende, hvad man jo umiddelbart skulle synes var en forståelig indvending set fra kristen side. Jesus har jo ikke helt samme plads i islam som i kristendommen, og et eller andet sted i Det Nye Testamente står der jo noget om at gøre alle folkeslag til mine disciple.
- Det kræver derfor næsten overmenneskelige bortfortolknings­evner at bringe støtte til opførelse af en moské i overensstemmelse med det budskab. Men spørgsmålet er, om den slags indvendinger ikke er med til at undervurdere domprovstens snedige taktik. Han ser nemlig slet ikke spørgsmålet i en kristen eller missionsk sammenhæng, men som udtryk for »godt naboskab« og »respekt for sine medmennesker«. Som han siger: »evangeliet er gennemstrømmet af sympati for mindretalsgrupper«, og fortsætter man den tankerække, kunne man jo også forestille sig, at Jesus, der jo levede før Muhammed, hvis han havde kendt til muslimer, måske også selv ville have anbefalet, at de blev støttet som mindretal, så de kunne vokse sig større.
- Der er faktisk ikke grænser for, hvad man kunne tænke sig, hvis man anser kristne for en gruppe mere eller mindre lallende idioter, hvis opgave slet ikke er at forkynde det kristne budskab, men at støtte alle mulige minoriteter. Én ting er i hvert fald sikker: Hvis Deres Groft sagt var muslim, ville han sige nej tak til enhver form for almisse fra et andet trossamfund, der ville trænge sig på med sin velmente hjælp. Man kan da heldigvis selv - men måske er det netop domprovstens pointe at prøve at afsløre, at det ikke er tilfældet?Ditlev Tamm, Groft Sagt

via Monokultur
View Guestbook Sign Guestbook
Powered by iguest.net