lørdag, maj 26, 2007

"Sex våldtäkter i Skåne under lördagsdygnet "

fortæller Ekstrabladet og Sydsvenskan. Det kan godt være man har fået lidt hård hud på sjælen, men med 12 anmeldte, svenske voldtægter i døgnet ( 4.200 : 352), må det nødvendigvis forekomme, at halvdelen finder sted i Skåne. Hvor indtraf dagens andre seks anmeldte? En skete i al fald i Västmanland.
Hvis nogen tror, jeg vil gnide salt i såret på svenske universitets-feminister, har de da fuldkommen ret. De flyder dog nok ovenpå endda.

'Danmark tar emot för få flyktingar'
Jeg spørger mig hvad det vedkommer Stefan Jonsson. Med den udvikling der er i flygtningeproducenrende stater, med en befolkningsfordobling de næste 40 år, får vi alligevel før eller senere valget : forsvar jeg eller gå under. Vi kan ligeså godt lukke fuldstændigt nu som siden. Og det kan aldrig vedrøre Jonsson, der alligevel smutter fra Stockholm og Sverige den dag det bliver for broget.
Danmark tar emot alldeles för få flyktingar, särskilt med tanke på att man aktivt deltar i kriget i Irak. Många svenska politiker och journalister har sett med bekymring på invandrardebatten i Danmark som man menar har fått rasistiska inslag.
-Debatten i Sverige är fullständigt fri, menade Stefan Jonsson och kritiserade Danmark för att ha rasism representerad i Folketinget via Dansk Folkeparti.
- Invandrare till Danmark påtvingas tester, kontrakt och förhör innan de får medborgarskap. Det är ett tecken på att ni inte accepterar invandrarna som de är, hävdade Stefan Jonsson.
Debatten i Nordiska ministerrådets lokaler i Köpenhamn handlade också om de nordiska samhällena där Erik Meier Carlsen menade att våra homogena samhällen har varit en nyckel till framgång och välfärd. Stefan Jonsson hävdade motsatsen - att det mångkulturella samhällena skapat utveckling.
Debatt i Nordiska ministerrådets lokaler i Köpenhamn

RU: "Antalsneutrale ægteskaber"
tak som byder. Jeg snupper Jelved, Gerner og Vestager. Og "lille, yndige Simon" til dessert:
Radikal Ungdom vil have officiel godkendelse af polygame forhold
Det skal være muligt at få registreret et ægteskab mellem mere end to personer hos det offentlige, mener Marianne Jelveds ungdomsorganisation.

Asser Gregersen, retsordfører for Radikal Ungdom

Luksus-statsborgere
De som har dubbelt medborgarskap har valt det själv. Det har frivilligt valt att vara medborgare i sitt forna hemland och i Sverige. Många är f.d. asylsökande som säger sig ha flytt från sina hemländer på grund av förtryck, förföljelse m.m. och har fått en fristad i Sverige. Ändå väljer de att behålla sitt medborskap i det landet, och att återvända dit. Frivilligt, som sagt.
Jag har skrivit om det flera gånger tidigare (bland annat här och här) men upprepar igen, efter att ha sett ett inslag i Aktuellt, att om man har valt att ha dubbelt medborgarskap så har man också accepterat de regler och lagar som man då omfattas av. När f.d. flyktingar och asylsökande väljer att återvända till de länder de en gång har flytt ifrån, som t.ex. de iranier som inslaget i Aktuellt handlade om, då vet de mycket väl vad som gäller.
Alla får noggrann information om vad ett dubbelt medborgarskap innebär och att om man reser tillbaka till hemlandet så är det medborgarskapet i hemlandet som gäller, som s.a.s. tar över. Alla vet det! Otroligt nog kräver ändå människor som med öppna ögon reser tillbaka och har dubbla medborgarskap att Sverige ska satsa stora resurser på hjälpa dem när de hamnar i svårigheter i hemlandet. Exiliranier som reser till Iran och där råkar illa ut, men som knappast kan påstå sig vara okunniga om vad som gäller, ställer nu sådana krav på Sverige.
Varje individ måste ta sitt eget ansvar, också den som har dubbelt medborgarskap

Påtvungent frisind
eksotisk, statslig sex for børnehavebørn:
“A three-year-old doesn’t have to learn queer theory, a four-year-old shouldn’t have to be force-fed lectures on gay sex by some sex freak from the Teachers’ Union. Children are supposed to play and discover their roles entirely on their own. Children are defenseless and shouldn’t be exposed to indoctrination, neither regarding sex nor politics.. (…) One wonders whether parents are aware of the abuses against preschool children that that Teachers’ Union’s magazine Pedagogiska magasinet is encouraging.”
Fjordman på GoV:Sharia-Supporters and Transvestites of the World Unite!

Midt i en isme-tid *
Jeg ser der står i Information at jeg er "liberal". Det vidste jeg ikke. Jeg har aldrig været forlovet med nogen ideologi , men jeg er da blevet kaldt "ny-fascist" og "tilhænger af Nürnberg-lovene i Sverige", fordi jeg har modsat mig koloniseringen fra det vi tidligere, med større respekt for sandheden, kaldte "de underudviklede lande". Herhjemme har jeg bare mistet venner. Det lever jeg fint med, man får nye som er bedre orienterede.
Jeg har både stemt VS og R, da jeg havde alderen og horisonten til det. Jeg har forresten ikke længe, hørt nogen men lommen fuld af så mange ismer, som Peter Norsk forleden (se nedenfor). Jeg klarer mig uden.
(*titlen på Peter P Rohdes erindringer 1970, og den var ikke venligt ment.)

Next stop: flerkoneri
Hver dag bringer nye krav om samfundets omdannelse, og efter at have vundet slaget om tørklæderne, bederummene, badeforhængene og halalkødet har Muhammeds følgesvende allerede slået den næste hegnspæl i den bløde danske muld: retten til flerkoneri. Og forude venter resten af Koranens smørrebrødsseddel: retten til offentlig piskning, amputationer, henrettelse af konvertitter og stening af kvinder kulminerende med retten til slaveri.
- Enkelte gammeltroende, som endnu ikke har fattet storheden i det muhammedanske projekt, bliver imidlertid ved med at brokke sig. Det gælder ikke overraskende formanden for Folketingets retsudvalg, Peter Skaarup fra Dansk Folkeparti, som nu forstyrrer justitsminister Lene Espersens velfortjente otium med krav om, at hun skal forholde sig til danske muslimers omgåelse af forbuddet mod polygami, som beskrevet af Ritzau. Men det bliver en svær sag for ministeren, meddeler samme bureau, for ægteskaberne nummer to, tre og fire bliver indgået sammen med en imam henne om hjørnet og nede i en kælder og kommer derfor aldrig til myndighedernes kendskab.
- Men hvis bekæmpelsen af flerkoneri er noget, der ligger den borgerlige regering på sinde - og det kan Groft sagt naturligvis ikke vide - kunne vi foreslå politiet at følge samme fremgangsmåde, som man vist nok benytter sig af i andre tilfælde, hvor lovovertrædere prøver at skjule deres lovovertrædelser. Hvis der er mistanke om, at imamer foretager ulovlige vielser, kunne man indlede en efterforskning mod dem.
- Men da en sådan fremgangsmåde uden tvivl ville gøre imamerne meget vrede og medføre fordømmelse af Amnesty International, den danske folkekirke og Dokumentationscentret om Racediskrimination, er det næppe nogen farbar vej - især ikke efter at politiet i længere tid har rost imamerne for deres indsats for fred og integration. Lars Hedegaard, Groft Sagt

Jeg er forresten selv stødt på en Afghaner i en større jysk by, med to koner, ti børn og villa, alt betalt af de venlige socialrådgivere. En næppe ringe udgift.

Racist Muslim preacher is deported
Mer til Krarup

Karl Jung, 1939:
"We do not know whether Hitler is going to found a new Islam. He is already on the way; he is like Mohammad. The emotion in Germany is Islamic; warlike and Islamic. They are all drunk with wild god. That can be the historic future."
American Thinker

France to Pay Immigrants to Return Home
New French President Nicolas Sarkozy made immigration a central issue of his campaign. Now, his new minister for immigration and national identity says its time to start paying immigrants to leave the country. Spiegel Online

View Guestbook Sign Guestbook
Powered by iguest.net