torsdag, maj 10, 2007

Brahehuset, Ystad

byggtet af Axel Pedersen Brahe år 1500. Foto © Snaphanen


Mikael Wiehe og "pölsefascismen"

hvem i alverden bryder sig om hvad Mikael Wiehe mener om dansk fremmedpolitik" ? Jo, det gør Sydsvenskan. Er han repræsentativ for sydsvenskere ? Højest utænkeligt. Kommer han ind på de virkelige problemer ( f.eks. de der får to sider i Sydsvenskan idag - at Sverige drukner i asylsøgere, ikke online ) ? Næh.
Wiehe er ikke politisk, det har han aldrig været. Han er sentimentalist, solidarisk med Nicaragua , Cuba og alverden, men ikke med sine landsmænd i et velfærdssamfund der er på vej i grøften. Og så er han fejg: En sådan tale kan han holde til danske politikere, ikke til kongelige der er forhindret i at svare.
Wiehe kritiserade dansk integrationspolitik
Det var en kritisk Mikael Wiehe som vid lunchtid på torsdagen talade på IT-universitetet i Örestaden, mellan Köpenhamn och Kastrup.
Det svenska kungaparet och kronprinsessan Victoria fanns i salen tillsammans med det danska regentparet och kronprins Fredrik. Under tre dagar gör de statsbesök med temat Öresundssamarbet.
– När Wiehe talade om integrationspolitiken i Danmark blev det tyst i raderna, berättar Sydsvenskans Karen Söderberg från IT-Universitetet.

"När jag var liten kom det många danskar till Malmö. Ofta för att köpa billigt kaffe. Också nu finns det många danskar i Malmö. En del kommer för att köpa sin bil billigare, några kommer för att bo billigare men många kommer också för att det har stiftats lagar som förbjuder dem att leva i Danmark med den de älskar för att han eller hon kommer någon annanstans ifrån. Det är en skam!" , sade Wiehe bland annat.
För min egen del stod detta sorgligt klart när jag för ett par år sedan besökte Frihetsmuséet i det före detta Gestapohögkvarteret i det gamla polishuset i centrala Århus på Jylland. En av vaktmästarna – som liksom min far hade slagits i den danska motståndsrörelsen under kriget - uttryckte då sin glädje över den nybyggda Öresundsbron. På den tyckte han nämligen att jag, som uppenbart var så förtjust i muslimer, kunde marschera över med dem allihopa och sen vidare upp till Norrland där vi svenskar ju hade gott om plats.

Läs hela talet: Jag – en Öresundsb(r)o
til Wiehes orientering kommer der 20.000 svenskere til Danmark hver dag. For hvad ? At få arbejde overhovedet og tjene anstændigt. Ja, og så de der flygter helt fra det Malmø, som Wiehe fremmer og idealiserer. Jeg kender nogle stykker efterhånden.

På vej til Rådhuset

for at demonstrere over et eller andet...nå ja, normaliseringen. Foto © Snaphanen, klik


Vagn Greve : Drop racismepragraffen- den er intolerant
- og ta lige blasfemiloven med, tak.
Strafferetsprofessor Vagn Greve vil have domstolene ud af sager om spot og forhånelse af grupper.

Tidligere højesteretspræsident er enig. Lad os udvide ytringsfriheden ved at fjerne racismeparagraffen. Den paragraf er nemlig udtryk for intolerance. Hvis en gruppe af personer udsættes for spot og forhånelse, må de selv tage til genmæle uden at inddrage politi og domstole.
Professor Vagn Greve fastslog som sit udgangspunkt: "De vigtigste værdier i samfundet gør have den største reelle beskyttelse i ytringsfriheden." Til de vigtigste værdier, der kan diskuteres i et demokrati, hører efter Greves opfattelse spørgsmål som nationalitet, etnisk oprindelse og seksualitet. Derfor må ytringsfriheden omfatte retten til helt frit at udtale sig om disse emner, herunder en ret til ytre spot og forhånelse, uden at man skal frygte at blive forfulgt af anklagemyndigheden og dømt af domstolene. "Der er mange andre og mere passende måder at besvare spot og forhånelse på end ved at påkalde sig lovgivningen," sagde Greve.[..]
"Hvis ikke man tilslutter sig den tolerante holdning, giver det ikke megen mening at gå ind for demokrati," sagde Greve. Han udtrykte samtidig undren over, hvor meget ordet "nul-tolerance" er kommet på mode blandt danske politikere.

Information ,9 maj 2007

"Ufravigelige krav "
"Vi vil ikke have, at man reagerer hen over hovederne på alle de folk, der har forstand på tingene".
Marianne Jelved i DR 2 Deadline

tegning JP

Migrationsverket får kritik av polisen
Polisen vill ha hårdare tag mot flyktingar. Polisen i Skåne kräver att Migrationsverket oftare tar asylsökande i förvar, snabbare tar fingeravtryck, överlämnar fler avvisningsärenden till polisen och upphör med att förvarna asylsökande om att polisen är på väg.
Migrationsverket har hittills i år tagit emot 6. 600 asylansökningar från irakier. Skånepolisens återkommande insatser vid Öresundsbron skapar ständigt nya förundersökningar om människosmuggling
Sydsvenskan

Kulturfordærvere
Af Poul E. Andersen, tidl. domprovst, Odense

Et samfund kan ikke overleve, hvis det mister oplevelsen af det indre fællesskab, bygget på en århundredlang sproglig, politisk, historisk og religiøs udvikling med respekt for grundlæggende ideer som demokrati, borgerrettigheder samt et kampberedskab til at forsvare dem, skriver dagens kronikør. [..]
- Multikulturalisterne er forsvarsløse, når de møder totalitære holdninger hos især muslimske indvandrere. De er identitetsløse og har intet forsvarsberedskab. Derfor gør de retræten til en dyd og glemmer ikke at håne dem, som finder grund til at tage kampen op. Selv finder de det ikke smertefuldt, for netop fremdriften, nyskabelsen og selvsikkerheden hos de nye borgere viser, at de med det for os nye og udfordrende er rede til at udfylde tomrummene efter en udlevet hjemlig kultur.[..]
Om den tolerante multikulturalisme siger den skarpe islamkritiker Ibn Warraq: »Hvis relativismen er sand, får det som konsekvens, at man ikke kan sammenligne Jesus Kristus, Sokrates eller Solon med Hitler. Vi kan ikke sige, at Jesus var moralsk højerestående end Hitler, hvilket er absurd«. Multikulturalisterne er hippe kulturfordærvere.
Kronik: Hippe kulturfordærvere


Margot heppede og græd
heppede på Segolene Royal og glædede sig over at en socialist og kvinde var ved at blive fransk præsident. Og græd over en dreng der fik kræft. Åh, at man har stemt for dette engang.......og igår var det EU -dag, hvad det så betød for andet end busdriften......................
I both cheered and cried in front of the TV yesterday.
"I cheered for the achievements of a presidential candidate belonging to my political family – The voter participation was very high and that is worth recognizing and cheering for as well. And maybe this was the first time that the web debate had the same status as all the other media ?" (og på fransk:)

"Men måske var jeg frem for alt så glad for at se en kvinde deltage i anden omgang af præsidentvalget. Ganske vist har vi i Europa har allerede set kvinder som statsministre og præsidenter, og vi har et vist antal kvindelige ministre i de forskellige regeringer (og endda mange kvinder, sådan som det er tilfældet i Finlands nye regering). Men hidtil er en kvinde ikke nået frem til anden runde af et præsidentvalg i Frankrig. Det er historisk, og som politisk engageret kvinde vil jeg hylde Ségolène Royal og ønske hende “god vind” fremover."
Wallström blog

Det virkelige problem
Men de vil ikke se det virkelige problem. De kan eller vil ikke forestille sig, hvad indvandringen fra især de islamiske lande betyder for friheden og demokratiet. Herregud, de er endnu kun seks pct. af befolkningen. Hvordan skulle folk fra en fattig, middelalderlig kultur kunne true os?
Der er ellers tydelige tegn på problemer i vore nabolande. I Holland* er fremtrædende personer med anti-islamistiske holdninger myrdet. Islamisterne har tvunget hollænderne til at undlade at hædre de myrdede.
I England, Frankrig, Belgien og Tyskland bevæger store byer sig mod at få islamisk flertal. Der er parallelsamfund, hvor sharia-lovgivningen praktiseres.
Europæerne ser magtesløse til. Også i Danmark fører imamer og andre fundamentalister sig frem med påstande om, at Danmark er islamisk. Vi skal ikke tro, vi bliver ved at være herrer i eget hus. Islam er på erobringstogt.
Mine venner fra den islamiske verden, primært i den sekulære, iranske modstandsbevægelse, ryster på hovedet ad vores tolerance over for intolerancen.
»I europæere forstår ikke, hvad I er oppe imod«, siger de. »Jeres rationelle argumenter og økonomiske overlegenhed kan ikke vinde over tusind års stilstand og undertrykkelse, hvis I ikke tør gøre modstand«, siger de.

Mogens Camre i JP
*133.000 hollændere flygtede fra landet i 2006
View Guestbook Sign Guestbook
Powered by iguest.net