tirsdag, juni 12, 2007

Fjernt fra verdens larm og vrimmel

inde i et græsk tempel i Prins Jørgens Gård, befinder præsident Torben Melchiors udkigsdpost sig. Havde han nu siddet i Dommervagten, havde virkelighedsforankringen nok været mere solid:

Højesterets præsident på glatis
Af Kirsten Ketscher, professor, dr.jur.

Højesteretspræsident Torben Melchior har meldt ud, at religiøse muslimske kvinder »selvfølgelig« kan bære religiøs klædning og tillægge sig strengt religiøse manerer som dommere i Højesteret og andre domstole. Denne udmelding er problematisk af flere grunde. I mange offentlige embeder er det vigtigt, at man fremtræder neutralt over for borgerne. Signalerer man sine politiske, religiøse og andre interessemæssige bindinger, er det egnet til at skabe mistillid til embedets uvildighed. Det offentlige vil derfor ofte have ikke alene ret, men også pligt til at forlange, at den ansatte fremtræder neutralt. Dernæst skal man være opmærksom på, at højesteretspræsidentens udmelding ikke alene giver klar bane for muslimske kvinder. Alle dommere skal ud fra et ligebehandlingssynspunkt have samme ret til at markere deres livssyn i retssalen. Det gælder ikke kun religiøse markeringer (og der er mange religioner!), men også partipolitiske, interessepolitiske og andre samvittighedsmarkeringer f.eks. i form af smykker, emblemer, og kasketter. Der er ikke nogen overbevisning, der er finere end andre. De er alle lige meget værd i et demokratisk samfund. Højesteretspræsidenten gør derfor domstolene til en arena for de personlige meninger.[..]
At Melchior også finder det i orden, at en kvindelig dommer af religiøse årsager f.eks. trykker den kvindelige anklager i hånden, men ikke den mandlige forsvarer, er helt uforståeligt. Det er direkte kønsdiskrimination, hvilket er forbudt på en arbejdsplads. I dette er han ikke enig med beskæftigelsesministeren, der mener, at en offentligt ansat skal være villig til at hilse på borgeren med et håndtryk.Højesteretspræsidentens udmelding er særlig penibel set i relation til det faktum, at islamismen er på fremmarch i Europa. Der raser en strid om retten til at skabe et religiøst samfund med religiøse domstole. Vi har ikke religiøse domstole her i landet, og borgerne bør ikke kunne mødes med dommernes religiøse markeringer i retssalen. Det altovervejende flertal af vores muslimske medborgere forstår at sætte pris på dette. Det gælder også kvinderne. [..]
Det er uhørt, at Højesterets præsident giver udtryk for sit standpunkt i et for tiden retligt (og politisk) meget kontroversielt spørgsmål, som kan forventes at blive indbragt for Højesteret. Han har i realiteten gjort sig selv inhabil. Melchiors udmelding bryder med en lang juridisk tradition for, at dommerne i retssalen ikke fremhæver deres egen person, men også i det ydre fremtræder som en neutral repræsentant for retten.

Berlingske Tidende

Danske ungkommunister

en hørm af SS Totenkopf og 1974. Ungdommelig må verden endnu være og Kringsat af Fjender og Niels Hausgaard.......

Skattetryk

Danske kommunister klar til at bruge våben

'You have to accept that Spain isn't an Islamic country'

The construction of Europe's biggest mosque is thrown into limbo one week after fresh elections in Seville city council
Se In Los Bermejales, the sole hint of Europe is in the street names: France Avenue intersects with Berlin Street, German Avenue meets Brussels Street. In reality, Los Bermejales, a district in the south of Seville, is a pretty anonymous place. The glitz which permeates the city centre of the Andalusian capital is barely recognisable in its southern outskirts. Against this background, it's hard for anyone to create a plausible argument for constructing the largest mosque in Europe here. The proportion of Muslims in Los Bermejales is notably insignificant, but plans are afoot to build a mosque for the 'Islamic community of Spain' on an area of 6000m2 at the end of Europe Street. But sentiment raged as word got out that the city administration had approved the plans. One week after the city

Cafe Babel

DF: Grænsen må lukkes for svenske "velfærdsflygtninge"
Søren Espersen er igen et par år ude i fremtiden. Det vil han få stryg for af alle de politikere, der har for vane at kloge sig på noget, de ikke har forstand på. Som man kunne se her for nylig, "venter" Sverige med uændrede regler, bare indtil år 2011 , en halv million ny indvandrere (inkl. familie). Enhver kan uden en kugleramme regne ud, at det ikke går i det nordiske land, der i forvejen har det laveste BNP og den mindst produktive befolkning:

Det svenske velfærdssystem vil snart bryde sammen p.g.a. indvandring, mener Dansk Folkeparti.
Grænsebommen mellem Sverige og Danmark må sænkes for svenskere, der i fremtiden vil foretrække høje danske overførselsindkomster fremfor lave svenske.
- Den høje indvandring til Sverige er en tikkende bombe under landets velfærdsstat, mener Dansk Folkeparti (DF). Partiet forventer, at det i fremtiden vil være nødvendigt at begrænse indvandringen fra hinsidan, for ellers vil Danmark blive oversvømmet af svenske "velfærdsflygtninge"."

- Sverige bliver nødt til at nedsætte deres sociale ydelser ret dramatisk, hvis ikke deres velfærdssystem skal bryde sammen. En bistandsmodtager i Sverige vil jo meget naturligt sige, hvorfor bo i Malmø til den halve løn, når jeg kan bo i København og få fuld bistandshjælp. Derfor skal vi have ændret de nordiske regler på lige netop det område," siger Søren Espersen, partiets ordfører for nordiske samarbejde, til Politiken. [..]
Rikke Hvilshøj (V)."Jeg følger udviklingen tæt, og vi skal være klar til at reagere, hvis der er behov for det. Men man skal passe på med at ændre det nordiske samarbejde, for det bygger på nogle vigtige værdier, som er værd at værne om," siger hun.
- Fra den anden side af Øresundet advarer den svenske integrationsminister Tobias Bildström om at ændre reglerne."Har Dansk Folkeparti forstået, hvad det vil betyde, hvis vi ændrer reglerne for det fælles nordiske samarbejde? Hvad sker der så med alle de danskere, som lige nu bor og arbejder i Sverige? Jeg vil ikke sige, at de mister deres rettigheder, men de havner i en meget, meget svært situation. Og jeg tror, at hele integrationen mellem Sjælland og Skåne bliver bragt til ende," siger han.
Mangel på debat
I Sverige er det lettere at blive statsborger, og DF frygter, at broderlandet vil blive brugt som en bagdør ind i Danmark for flygtninge og indvandrere fra andre steder i verden.Alene sidste år fik 47.500 flygtninge og indvandrere en permanent opholdstilladelse i Sverige, mens antallet for den samme gruppe i Danmark var 5.300 personer. En udvikling i Sverige, som DF betegner som en »katastrofe«. »Det tragiske er, at der ikke er nogen, der tør tage debatten i Sverige, som vi jo har haft her i Danmark. Det er utroligt sørgeligt for svenskerne, og det går jo ikke længere«, siger Søren Espersen.
180 Grader
Politiken : DF frygter folkevandring fra Sverige

Danish People's Party fears mass migration

Since the Danish Immigration Act came into force in 2002, a total of 167,900 refugees and immigrants have been granted permanent residence permits in neighbouring Sweden. The corresponding figure for Denmark is 39,300.
Nordisk Råd

”Forskare: Släpp invandringen fri”

” Öppna gränserna. Låt alla som vill flytta till ett annat land göra det. Alla vinner på det. Det är ekonomen och debattören Philippe Legrains radikala förslag.I boken ”Immigrants – Your country needs them” vänder och vrider Philippe Legrain på invandring och forskning på området. Huvudperspektivet är ekonomiskt. Hans argument är många”
” Att vissa människor som flyttar till ett annat land tenderar att bosätta sig tillsammans skilda från resten av samhället ser han inte heller som ett problem.”

City.se

Bloggere mod journalister i ophavsretsopgør
Journalisten Knud Brix fra Nyhedsavisen er havnet midt i en rygende borgerkrig om ophavsret på nettet, efter han har sendt en regning til bloggeren Kim Møller, som indscannede en af Knud Brix' artikler og lagde den på nettet i fuld længde.
Blogosfæren er i oprør, og politiske modstandere står klar til fælles kamp mod fjenden: De danske journalister.
Det indtryk får man, når man læser reaktionerne på, at journalisten Knud Brix fra Nyhedsavisen i begyndelsen af juni sendte regningen på 5.408 kr. til redaktøren af
Uriasposten.[...]
Bloggerne - blandt andre Rune Engelbrecht klager over, at Knud Brix ikke i stedet for det formelle brev, nøjedes med at ringe til Kim Møller for at bede ham fjerne artiklen.
"Til gengæld svarede Kim Møller så igen ved at
lægge mit brev på nettet komplet med mine kontooplysninger, og det var først, da jeg fortalte ham, at det er i strid med straffeloven, at han fjernede oplysningerne," siger Knud Brix, som sagtens kan forestillet sig, at sagen kunne være endt i mindelighed.
"Men det var Kim Møller øjensynligt ikke indstillet på, da jeg talte med ham i telefonen," siger han.
Kim Møller er på sin side glad for den støtte, han har fået fra blogverdenen.
"Jeg tror, jeg får støtte, fordi folk ser det som en politisk sag, der handler om at stoppe min kritik, mere end det handler om ophavsret," siger han.

Journalisten

View Guestbook Sign Guestbook
Powered by iguest.net