torsdag, juni 14, 2007

Gris eller moské

efter netop at have tilbragt en eftermiddag med de tre venligste, klogeste, sødeste og mest tamme grise jeg mindes, vil jeg udbede mig en grisefarm til enhver tid, fremfor en moské.
- Det er min erfaring i livet, at vil nogen partout dø, nationalt eller personligt, kan ingen djævel forhindre dem i det . Folk der vil drikke sig ihjel eller hoppe ud fra et højt sted - lad dem dog gøre det i fred!
Giv svenskerne de moskéer de så hedt ønsker sig. Deres politikere,altså.
- Jeg skal poste en video i morgen af min hund, der leger med de tamme, kloge, venlige grise. Hundens hensigt var at overleve , i modsætning til visse nordiske politikeres. Om hunden eller grisen er mest "haram", skal jeg overlade til de psykotikere og neurotikere, der specialiserer sig i "Muhammeds psykose" (=Koranen, Henrik Nordbrandt). Deres liv går med den overvejelse. Ikke mit. Man siger: "Den raske har så mange tanker, den syge kun én: at blive rask". Godt, giv mig en go og rar gris, og befri mig for krigerprofetens volds- og had- fantasier. Jeg behøver ikke engang spise den.
(Mobilfoto © Snaphanen)


Klartecken för moské i slakthus
Det är fullt möjligt att bygga om det gamla slakthuset till moské med plats för 300 personer. Den gamla korvfabriks- delen byggs med fördel om till rum för rituell tvagning.

De rum som Eskilstuna slakteriförening under 1900-talet använde för blodkokning, tarmtvätt, fettlager och korvfabrik med mera föreslås nu få helt andra användningssätt som moske..Arkitekten Björn Normans utredning landade i går på kommunens fastighetschef Leif Lundborgs bord.I Björn Normans slutsats sägs den cirka 100 år gamla byggnaden på norr ha goda förutsättningar att användas för ny verksamhet. Användningen som moské är fullt möjlig skriver han.
- Det är visserligen ett gammalt slakteri men islam är en realistisk religion så vad byggnaden använts till spelar ingen som helst roll, sade Servat Barzangi då.I arkitektens utredning finns även inritat ett entrétorg ”med plats för större samling” mot Gustafsvägen samt en hiss som förbinder de två våningsplanen.
Eskilstuna Kuriren
View Guestbook Sign Guestbook
Powered by iguest.net