onsdag, juli 11, 2007

Nyamko Sabuni og matematikken

Här är ett mejl till mig (Merit Wager) från en sektionschef på Utlänningsverket i Finland. Utlänningsverket är motsvarigheten till Migrationsverket i Sverige.
I går (10 juli) visades här i Finland i Nyheterna i Fyran (Nelosen Uutiset) en intervju med Sveriges integrationsminister där hon, med hänvisning till det låga antalet asylsökande i Finland sa att Sverige har Tyskland, Frankrike och Storbritannien som "modeller" (i stället för Finland) och att det där finns lika många asylsökande "i förhållande till befolkningsmängden" som i Sverige.
- I en kommentar till ovanstående kan jag konstatera att det till Sverige under tiden januari-maj, fem månader, har kommit 14.853 asylsökande medan det till Tyskland under samma period har kommit 6.978 asylsökande. Tyskland har drygt 80 miljoner invånare och Sverige har ca 9 miljoner, alltså ca en tiondel så många. När antalet asylsökande som tagits emot av Sverige är drygt det dubbla jämfört med i Tyskland så betyder det att Sverige i proportion till sin befolkningsmängd har tagit emot 20 gånger fler asylsökande än Tyskland! [...]
Det skulle kanske vara bra att uppdatera den svenska integrationsministerns uppgifter i dessa delar.

Sektionschef på Utlänningsverket i Finland uppdaterar Sveriges integrationsministers siffror

Barroso & Wallström : European Union is 'empire'
"We have created a new and better European political order. Now we must use this experience to create a new and better global order."

EUX.TV
(brug linket her så længe der er problemer med den "embeddede" video)

Ny svensk kritik af Danmark
Europarådets kommissær for menneskerettigheder, Thomas Hammarberg, kritiserer den danske udlændingepolitik og kommer med en række opfordringer til regeringen
Lav 24-års-reglen om til en 21-års-regel. Drop kravet om en bankgaranti på 50.000 kroner som et krav for at få opholdstilladelse. Og smid starthjælpen i skraldespanden. Ekstra Bladet
Hammarberg er "menneskerettighedsaktivist" gennem årtier, tidligere Amnesty og Olof Palme International Center. Arkivér ham lodret!

"Morgenfascisten Jyllandspesten"
som mine ræverøde, jyske fætre kaldte den for mange år siden - kom igen ,med jeres nedrige, onsindede og forhånende karrikaturer. Mine fætre kunne jo ikke vide, de talte om Nordens bedste avis, som Hege Storhaug sagde i en tale til Flemming Rose i marts. De gik på universitetet, så de var lovlig undskyldt. Helt friske eksempler fra arabisk presse:


Antisemitic Cartoons in the Arab and Iranian Press
Among the cartoons published in the Arab and Iranian press are cartoons of antisemitic character. These contain a number of recurring themes: they often represent the Jews as long-nosed characters of ultra-orthodox appearance, as the killers of Christ, as serpents or as Nazi soldiers. In addition, Jews are portrayed as having pervasive control and power, and as conspirators and instigators of wars, who are out to rule the world.

Mange flere her på MEMRI. Envher med øjne i hovedet, kan se at Jyllands Postens tegninger er det rene Anders And ved siden af dagligdagen i arabpressen. Nu vil konspirationstænkere tro jeg er jøde. De kan tro hvad de vil. Intet er fjernere fra sandheden. At jeg derimod er blevet tilbudt at blive det, ser jeg som et af de mere smigrende tilbud, jeg har måttet afslå. Det nærmeste jeg kommer til den hæder, der overgik ikke- jøden Peter P. Rohde, at få plantet en skov til sit minde i Israel.

Svenske journalisters Irak-kampagne
der er i øjeblikket 45 artikler på svensk Google News som skælder ud på Irak beslutningen - "brutalitet, uetfærdighed, kynisme" . Man spørger sig selv om disse journalister har den fjerneste anelse om, hvad de næste 40 år vil bringe af flygtninge. Med den politiske og demografiske udvikling i Mellemøsten og dele af Afrika, vil Europa være skyllet bort inden en generation, hvis vi skulle overholde de konventioner, som journalisterne så heroisk ridder på her. Enhver kan sige sig selv, at der vil komme "stor misere", megen lidelse, krig, sult og en helt uendelig flygtningeproduktion. Og vi har stadig nogle i Europa , der hellere vil gå under i anarki, end overtræde eller opsige en selvmorderisk konvention. Dumhed eller den pureste uselviskhed? Det er nok alt for meget forlangt at disse idealister, skal tænke så langt som på deres børn og børnebørn. De vil gå hele vejen - de vil trække en civillisation med sig i graven, intet mindre. Og de får penge for at skrive det.
Hvis ikke Europa udvikler en virkelighedspræget kynisme, dvs iagttager den uafvendelige misere og hjælper hvor man kan, men under ingen omstændigheder lukker flere elendighedsflygtninge ind, fra lande der hverken kan eller vil leve, vil det dø som det allerede dør lidt nu hver dag. Seneste tegn på den lille død er, at amerikanerne nu stærkt overvejer at indføre visum for indrejsende europæere, blot en detalje. Skulle nogle mene at dødsdommen er for drastisk, bør de begynde at læse engelske, franske, tyske og svenske aviser. Og Hollandske, evt. på engelsk. Dagligt!

Grænseløse læger

Begreppet Läkare utan gränser har här fått en ny och sorglig innebörd, i opposition mot brittisk Mellanösternpolitik och i skydd av den brittiska öppenheten, men framför allt präglad av bokstavstrogen omoral. De som skickades ut för att protestera mot Muhammedteckningarna läste inte tidningar, särskilt inte danska. De som tänker införa en gudsstat ingår däremot i en idé- och textburen rörelse. De vet vad de vill och agerar genom hot och verkställda hatbrott.
Ibland når de också viss diplomatisk framgång, som när det med omänskliga länder befolkade FN:s råd för mänskliga rättigheter den 30 mars i år antog en resolution som begränsar rätten att ifrågasätta och kritisera islam.

Lars Åberg: Terrorismen är inget uppsamlingsheat
View Guestbook Sign Guestbook
Powered by iguest.net