søndag, december 12, 2004

Anna Lindh:" Du har fået hvad du fortjente"

(foto: Lindh og Palme, ca. 1980)
Kun Anna Lindhs mand, Ulf Nilsson, Expressen,DSM´s Jan Gillberg og Leif GW Persson, har spurgt efter motivet til mordet. Der er ingen vilje til at opklare det. Antagelig for kompromitterende og smertefuldt oveni en multikuturel tragedie - endnu et politikermord. Ved ikke at ville bevare spørgsmålet, er marken gødet for yderligere politikermord. Hvor mange ofre for sit politiske "mångfalds projekt" vil Sverige acceptere ?

Menige svenskere er ofre hver dag. Jeg skrev i 2001 på
www.bgf.nu:

Det är mitt största hopp för Sverige att den
massiva invandringen kommer på den demokratiska dagordningen inom kort. Annars kommer Sverige att radikaliseras allt mera och de nu regerande politikerna kommer att lyckas med att fullständigt förstöra en annars så fin demokrati. Och då kanske det sker ytterligare ett mord på en svensk statsminister???
Med vänlig hälsning
- Steen Wied

der gik kun 13 måneder. Lindh var Perssons designerede efterfølger. Hvad bliver det næste ? Jeg skal lade mine svenske venner afsige den spådom.
Citat:"Sverige är ett märkligt land. I vilket land på denna jord kan man tänka sig en rättegång där domstolen på tre dagar, knappt 10 timmars förhandling och med hjälp av totalt tre vittnen klarar av att behandla ett mord på landet utrikesminister"?

LEIF GW PERSSON professor vid Polishögskolan i Stockholm

”Du har fått vad du förjänar!”
Efter livstidsdomen mot Mijailo Mijailovic för mordet på Anna Lindh, har frågan om hans motiv åter aktualiserats i medierna. Polisen brydde sig under utredningen inte om det. Man hade fått fram en överväldigande teknisk bevisning mot Mijailovic. Efter det han erkänt mordet, var en utredning av motivet helt onödig. Att Mijailovics skuld till mordet var så väl dokumenterad, gjorde att åklagaren nöjde sig med att höra bara Anna Lindhs väninna Eva Franchell under rättegången. Men det fanns ytterligare ett vittne, nämligen kassabiträdet i butiken på NK. Hon hade stått mer eller mindre förlamad medan överfallet pågick. Men hon hade hört Mijailovic säga åt Anna Lindh innan han gick sin väg: – Du har fått vad du förtjänade!
Serbisk nationalism
Mijailovics vänner har berättat att han hade varit upprörd över att Anna Lindh hade stött Natos bombningar av Milosevics Serbien. Denna uppgift satt i relation till att Mijailovic hade setts röra sig i utkanterna av jugomaffian i Stockholm, som ju sänts ut Milosevic hejdunkar för att skaffa pengar till jugoslaviska inbördeskriget genom kriminella metoder. Det är inte orimligt att antaga att jugomaffian i Stockholm är genomsyrad av en serbiskt nationalistisk anda. Vi kan följaktligen misstänka Mijailovic hade serbiskt nationalistiska sympatier, men omfattningen på dem går inte att avgöra. I Mijailovics vardagsliv spelade dessa politiska preferenser ingen större roll och var förmodligen mer eller mindre undanträngda. Men sedan kom kampanjen inför folkomröstningen om EMU att dra igång med full kraft. När han strövade omkring i City aktiverade den plötsligt hans politiska intresse. En av Svenska Dangbladet fotografer råkade ta en bild av honom aktivt lyssnande på ett tal av Lars Leijonborg på Hötorget. Kampanjen gjorde att hans serbiskt nationalistiska engagmeng flöt upp till ytan.
Lust att mörda
Den 10 september hade han tagit Rhohypnol och var alltså känslomässigt lugn. Han tyckte sig kunna tänka klart. Men det betydde inte att han tänkte normalt – som en psykiater framhöll i TV dagen efter domen, så skulle inte en psykiskt frisk människa få för sig att mörda Anna Lindh. När han upptäckte Anna Lindh på NK en tio till femton minuter före överfallet, som åklagaren hävdade, så fick hans nyaktiverade politiska engagemang honom att börja planera mordet. Men han skulle knappast ha utfört det enbart utifrån politiska skäl. Han har ju inte tidigare begått några politiskt inspirerade våldsdåd. Här kommer mordet på en 77-årig man i Skärholmen något år tidigare in i bilden. Om han begick detta mord under en psykisk störning och sedan inte fick hjälp med att bearbeta illdådet, så kan detta ha resulterat i en lust att mörda.
Två motiv möttes
När han upptäckte Anna Lindh insåg han plötsligt att han kunde göra en insats för den serbiska saken. Att hans politiska intresse hade aktiverat hans lust att mörda fattade han inte då, eftersom han stod under det lugnande inflytandet från Rohypnol-tabletterna. Det var efteråt i häktet som sammanhanget började gå upp för honom. Då erinrade han sig också de röster som troligen hade fått honom att mörda 77-åringen. I sitt försvar hävdade han också att han styrts av dessa röster i sitt överfall på Anna Lindh. Men när han på eftermiddagen den 10 september gick runt på NK och sökte efter henne, hade han sannolikt rationaliserat denna sin mordlust till en proserbisk politisk gärning. Han skulle hämnas på henne för att hon ställt sig på NATO:s sida.
Njöt av mordet
När han kommit ned för rulltrappan och efter ett par steg känt igen Eva Franchell, så började han gå mot henne. När han skymtade Anna Lindh bakom henne satte han igång med att springa. Han formligen sprintade mot utrikesministern för att kunna överraska henne. Han hade under de 10-15 minuterna han sökt efter henne, byggt upp en mycket stark motivation. Han var klart psykiskt störd, helt enkelt galen, men på grund av inflytandet från det lugnande medlet ändå klar i huvudet. Besinnigslöst angrep han henne med kniven. Under hela tiden han högg, hade han kroppskontakt med henne - Eva Franchell sade i sitt vittnesmål att det verkade perverst. Just detta behov av kroppskontakt med offret är inte ovanligt hos mördare som njuter av att döda. Men i hans medvetande dominerade tanken på en insats för Serbien. Därför sade han efteråt att Anna Lindh fick vad hon förtjänade.
Obegripligt
Troligt är att han i friska stunder efteråt inte har kunnat förstå sitt beteende. Han har sannolikt svårt att acceptera tanken på sin mordlust. Där kommer rösterna in som ett slags själsligt alibi. Det kan mycket väl hända att han i häktet övertygat sig själv att han begick mordet under inflytande av rösterna. Detta är förstås en obevisad hypotes. Men den är ungefär det närmaste vi kan komma i dagens läge. Eftersom ett mord på en politiker och utrikesminister, skapar en politisk process, kommer bilden av motiven bearbetas av denna process. Den slutliga bilden kommer att präglas av de dominerande krafterna i denna process.
View Guestbook Sign Guestbook
Powered by iguest.net