lørdag, december 11, 2004

Hel arabiske skoler i Malmø

En logisk følge af demografien. Det er 20 år for sent at Moderaterna "ser rødt" :M ser rött av arabisk förskola

Av Dan Ivarsson 10 december 2004

I februari kommer troligtvis ett förslag om att Malmö ska starta förskoleklasser där all undervisning sker på arabiska.

Moderaterna rasar mot idén och hotar att avbryta allt samarbete inom "Välfärd för alla". Men Malmös ledande socialdemokrater är beredda att pröva helt arabiska förskolor - om det leder till bättre skolresultat.

http://w1.sydsvenskan.se//Article.jsp?article=10103093
View Guestbook Sign Guestbook
Powered by iguest.net