søndag, december 05, 2004

Sydsvenskan basker WA og FOX - og Dagens Ghettonyheder

mener Sydsvenskans Mikael Bergstrand om FOX- snapshottet af Malmø. Endvidere klager han over at "de udhængte" ikke kom til orde. Det er der nok mange svenskere der også gerne ville klage over - hvis de bare kunne.

Samme dag kommer forresten en rapport med dynamit i. Ghettoiseringen af Sverige er over 10 doblet på 10 år!

http://w1.sydsvenskan.se//Article.jsp?article=10102443


Fox News lät aldrig utpekade talaMyten om mediernas mångkulturella gullande har jag redan belyst i en tidigare krönika. En sökning i Sydsvenskans textarkiv visar att vi i själva verket mycket oftare problematiserar invandringen än beskriver den i positivt präglade reportage.Frågan om brottslingars etniska bakgrund rymmer också så ofantligt mycket mer än vad de enkla lösningarnas rop vill göra gällande. Först och främst måste vi rätta oss efter de pressetiska reglerna, där det bland annat står att läsa:"Framhäv inte berörda personers etniska ursprung, kön, nationalitet, yrke, politisk tillhörighet, religiös åskådning eller sexuell läggning om det saknar betydelse i sammanhanget och är missaktande."

---------------------------------------------------------------------------------------------
Leijonborg-, racist- jægeren og Mauricio Rojas i DN. Mon ikke de skulle indgive en klage over sig selv?

http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=572&a=351097&previousRenderType=2

mere kortfattet summering i SvD:

http://www.svd.se/dynamiskt/inrikes/did_8678661.aspPublicerat 5 december 2004 02:26

Utanförskapet växer i Sverige

I 91 svenska bostadsområden ligger sysselsättningen på mindre än 50 procent. I många av dem klarar mindre än hälften av eleverna grundskolan. De värst utsatta områden är tio gånger så många i dag som 1990.Folkpartiet har gjort en kartläggning av Sveriges bostadsområden. Låg sysselsättning, dåliga skolresultat, lågt valdeltagande och hög brottslighet är kriterierna för de områden som partiet kallar för utsatta.

136 bostadsområden är enligt rapporten klart präglade av utanförskap. De har en sysselsättning på mindre än 60 procent, mer än 30 procent av eleverna lämnar grundskolan utan fullständiga betyg och valdeltagandet ligger under 70 procent.1990 fanns det tre sådana områden.I vissa av områdena klarar bara en fjärdedel av eleverna grundskolan och brottsligheten är dubbelt så hög som genomsnittet i landet.

I 91 av bostadsområdena har bara 50 procent någon sysselsättning. Den siffran var nio 1990.I folkpartiets undersökning, som döpts till Utanförskapets karta, redovisas de olika länens situation. I Skåne är läget extremt. Nästan en tiondel av bostadsområdena präglas av utanförskap.

I städer som Malmö och Landskrona klassas nästan en femtedel av områdena som utanförskapsområden.Också i Västmanlands, Östergötlands och Södermanlands län var antalet utsatta områden uppseendeväckande högt, vilket visar att det som tidigare var storstadsfenomen nu drabbar också övriga delar av landet.Utanförskapets karta presenteras på Dagens Nyheters debattsida av folkpartiledaren Lars Leijonborg och riksdagsmannen Mauricio Rojas, som är partiets integrationstalesman.

Undersökningen bygger på detaljerad sysselsättningsstatistik som Statistiska centralbyrån tagit fram, skolresultaten för läsåret 2002-2003 från Skolverkets register, valdeltagandet 2002 och Brottsförebyggande rådets våldsbrottsstatistik för 2003.

View Guestbook Sign Guestbook
Powered by iguest.net