fredag, december 17, 2004

Audio: Mere berufsverbot. Mod 2 gange valgt tillidsmand

Fra Sveriges Radio: Tillidsmand i Helsingborg - 2 gange valgt af sine medlemmer. Sat fra bestillingen af Industrifagforbundet i Helsingborg med begrundelsen: "Jeg er meget skuffet. At medlemmerne er så uvidende og naive ikke ser at Sveridemokraterna står for "de mørke kræfter. Det generer mig vældig meget"

Endelig afgørelse faldt i november: Jönsson blev fyret som tillidsmand !

(Det står jo helt klart at demokrater ikke kan tolere "de mørke, udemokratiske kræfter - så undgår man jo også politisk konkurrence, en ikke ubetydelig sidegevinst!)

hør interview:

http://makeashorterlink.com/?N2A332C0A


Sverigedemokrats uppdrag ifrågasätts
Industrifackets överstyrelse ska ta ställning till om Sverigedemokraten Allan Jönsson ska fråntas sitt fackliga förtroendeuppdrag på grund av sitt politiska arbete.

Allan Jönsson är invald i fackklubben på företaget Höganäs Bjuf, men enligt Industrifacket strider hans främlingsfientliga åsikter mot fackets värderingar.

Allan Jönsson själv anser däremot inte att det finns något som hindrar att han är både fackligt aktiv och aktiv i främlingsfientliga partier.

– Jag har hela tiden sagt att min politiska inställning och mitt fackliga arbete är två saker som ska separeras, säger han.

Du ventilerar dina åsikter ganska fritt på olika håll, på nätet och i skrifter?
Ja.

– Ja, ja. Faktum kvarstår. Det finns med i partiprogrammet. Det är ingenting vi kan förneka och kommer aldrig att göra det heller.

Två gånger har Allan Jönsson valts in i fackklubben, lika många gånger har han entledigats av Industrifackets avdelning 2 i Helsingborg.

Besviken på medlemmarnaOmbudsmannen Jan Svensson är besviken på de medlemmar som två gånger valt in Allan Jönsson i sin klubbstyrelse.

– Det stör mig så till vida att de är så naiva och okunniga. Att man inte ser igenom vad de egentligen står för. Det är ju mörka krafter. Det stör mig väldigt mycket, säger han.


View Guestbook Sign Guestbook
Powered by iguest.net