lørdag, december 18, 2004

Fri information & lægen Eva Bergqvist

Lægen Eva Bergqvist døde i efteråret 2003. Hun indså for over 10 år siden da hun blev nabo til et flygtingecenter, at noget forfærdeligt skete med det lille samfund som omgav hende. Det sank ned i anarki, tyveri, voldtaægt og vold, storset fra den ene dag til den anden.

Hun startede tidskiftet "Fri Information" i 1992 - og øste af sin sunde fornuft og sin civilcourage. Allerede fra starten var hun raciststemplet - men hun nægte at mistro hvad hun så med egne øjne. - Informationen er ikke friere idag, ikke i officielle medier. Svenske journalister bærer mindst lige så stor en skyld som alle 7 riksdagspartier. "Verdens mest magttro journaliskorps" som en artikel om dem hedder. (Ref. af undersøgelse Göteborgs Universitet, 2001)

Hædersmanden Jan Milld genudgiver hende på nettet her. Det blev til 11 års kritik på et højt niveau-.

Begynd f.eks. med nr. 1, 1992: "Tystnadens Sverige" - og læs nr. 3 2002: "Tack Danmark", eller "I vidste det, og i kommer til at stå til ansvar" - eller mini interviewet med hende fra 2002, hvori hun gir et kort selvportræt.

http://www.bgf.nu/fiin/2002/1a.html

http://www.bgf.nu/fiin/2002/4a.html

- Jag är född 1943 i Stockholm. Politiskt aktiv sedan 1962, då jag gick med i SSU. Har varit medlem i Socialdemokraterna i två decennier, samt i Vänsterpartiet och Miljöpartiet under kortare tid. Har varit aktiv i esperantorörelsen, fredsrörelsen och Folkkampanjen mot Kärnkraft. Mitt intresse för andra länder har alltid varit starkt, nu är det Sverige som gäller! Sedan 1994 är jag redaktör för tidskriften Blågula Frågor.


Hovedsiden:
http://www.bgf.nu/fiin


View Guestbook Sign Guestbook
Powered by iguest.net