mandag, februar 28, 2005

Hvornår et kultur og etnicitet relevant ?

aldrig , naturligvis. Ikke engang når det drejer sig om vold mod kvinder, hvor enhver ved at der er en massiv udlændinge-overrepræsentation (jeg bruger gerne ordet "utlänning)" i Sverige fordi det i lighed med , fremmed osv. er et tabu ord der kun kan skrives i citationstegn.Det sikrer forfærdede tics hos samtalepartneren. ("Den såkallade "utlänningedebatt i Danmark).
Sydsvenskan kommer virkelig elegant om ved problemet idag:
http://w1.sydsvenskan.se//Article.jsp?article=10111149
Kvinnomisshandlare med många ansikten 27 februari 2005
Kvinnomisshandel. Begreppet för tankarna till våldsamma män, sambor och pojkvänner som slår, våldtar och förnedrar. Men det finns också en annan bild av våldet mot kvinnor där även mödrar, fäder, släktingar, unga bråkstakar och främlingar står för en stor andel av våldet...............................
----- I vår verksamhet har vi sett att alla sorters kvinnor kan drabbas. Vi kan heller inte se att män från vissa sociala miljöer är överrepresenterade. Alkohol förekommer men långt ifrån i alla fall. I ytterligare fyra fall handlar det om unga män som tar sig friheter mot kvinnor. Man kan fundera om det är ett uttryck för mannens traditionellt överordnade roll i samhället
.En sådan artikel er naturligvis en fornærmelse mod læserne og en hån mod ofrene. Man vil give indtryk af at fredelig svenske mænd er middelalderlige patriarker. Ligesom karriere-populisten Gudrun Schyman i sin notoriske "Taleban-Tale" (svenska männ är liksom Talebanerna)

View Guestbook Sign Guestbook
Powered by iguest.net