torsdag, marts 17, 2005

Løgn ,statistik og forbandet politik .............

Den grove vold er mindsket -fordi sygehusene indlægger færre? Dette kunne ligne endnu et tilfælde af den "forskning" som gerne vil være regeringen tilpas. (læsere her ved at forskere på forskere på Brottsförebyggande Rådet, har sagt, at den var den slags "forskning" de udførte.). For en daglig læser af svenske aviser i årtier, virker konklusionen mildt sagt lidet sandsynlig .Et land med 66.000 (!) tilfælde af "grov misshandel" (=lirekassemand) i 2004 ? DanmarksRadio & DN køber den gerne råt og ubeset:

http://www.dr.dk/nyheder/udland/article.jhtml?articleID=241815
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=147&a=391798&previousRenderType

Grov vold i Sverige faldet gennem to årtier

Den grove vold har været jævnt faldende igennem de seneste 20 år i Sverige. Det viser ny opsigtsvækkende forskning, som i dag præsenteres i den svenske rigsdag.

En svensker gennemgår rapportens præmisser og konklusioner - på nettet, ikke i avisen selvfølgelig. Her er et typisk eksempel på den debat som skulle udspille sig i avisen, og ikke på internet. Det er uænkeligt at denne indvending ville stå i Dagens Nyheter. Idag og i aften er hele historien ude over TV og Radio, og alle der ikke selv er ramt, har fået dagens skud valium:

Stämmer det?Är det vårdbehovet som är avgörande?Eller borde Estrada ha tagit hänsyn till sjukvårdens ändrade benägenhet att lägga in dem som söker?Ser inläggningskriterierna likadana ut idag som de gjorde 1974?Kan inläggningskriterierna se likadana ut om antalet sängplatser minskar??Antalet sängplatser har minskat från 136 000 till 29 000 från 1975 till 2000. (källa: http://makeashorterlink.com/?L5D4222BA)
1975 fanns således 136 000 sängplatser i landet.2000 fanns 29 000 sängplatser i landet.79% (!) av sängplatserna har försvunnit. Endast 21% av sängplatserna finns kvar.Så:En femtedel av sängplatserna finns kvar. Drygt fyra sängar av fem har försvunnit under den tid, som Felipe Estrada har tittat på.
Av grafiken att döma, så har antal personer som skrivits in för sjukhusvård pga våld minskat från ca 2 250 till ca 1 950 (utläst ur diagrammet).Antal personer som skrivits in för sjukhusvård, när de söker med skador pga våld, det har minskat med 13%.Under samma tid har alltså antalet sängplatser minskat med 79%. Felipe Estrada och DNs slutsats: "Det grova våldet har minskat!"Jag saknar ord.
Fotnot.1. En stor del av sängplatsminskningen består av bla. av psykiatriplatser (psykiatrireformen) och långvårdsplatser (kommunaliseringen av äldrevården/långvården)År 1990 var antalet sängar i akutsjukvård 35.000.År 2000 var antalet sängar i akutsjukvård 24.000.Uppgift för 1975 saknas.
2. Vidare har vårdtiden minskat från 23 dagar 1980, 18 dagar 1990 till 5,1 1998. lLångvårdsplatsernas försvinnande torde förklara ansenlig del av denna minskning
View Guestbook Sign Guestbook
Powered by iguest.net