lørdag, maj 21, 2005

Indsatsstyrke - hvad til?

http://www.bgf.nu/mangfald/insats.html
InsatsstyrkaUr ett inlägg på SvD Synpunkt den 20/5 -05, här citerat med instämmande:
"Sverige har förbundit sig att sätta upp en stridande insatsstyrka för EU:s räkning till en kostnad av sjuåtta miljarder. Styrkan skall på order av Bryssel kunna sättas in på vilken krigsskådeplats som helst i världen.
Regering och riksdag har i stort sett avskaffat vårt invasionsförsvar och sätter i stället upp denna stridande insatsstyrka som EU förfogar över. Detta är helt fel och vi måste på alla sätt förhindra ett sådant vansinne från politikernas sida.
Vi behöver en insatsstyrka, men för helt andra ändamål och för internt bruk. Statsmakterna har totalt misslyckats med integrering av våra nya medborgare och den gränsöverskridande brottsligheten ökar allt mer.I vara större städer finns stora segregerade områden med stor arbetslöshet. Dessa 'öar' är och kommer att vara rekryteringsbaser för brottslighet av alla slag.
Därför är det hög tid att handla. Regeringen bör omgående fatta beslut om en insatsstyrka som med det snaraste skall ta itu med utbildning, sysselsättningsskapande åtgärder och brottsbekämpning."
"I stället för att meningslöst att kasta ut sju åtta miljarder på ett försvarssamarbete skall dessa medel användas för internt bruk.Gör vi inte något åt integrering och den alltmer ökande brottsliga verksamheten kommer vi till slut att få använda den militära insatsstyrkan för att skydda oss.En självskriven ledare för detta projekt är översten Bo Pellnäs."
View Guestbook Sign Guestbook
Powered by iguest.net