mandag, maj 23, 2005

ROM I KØBENHAVN

ind imellem tager jeg et frikvarter fra politikken. Dennegang med reverens til den enstående svenske fotograf og arkitekt, Jens Markus Lindhe, som bor i København, og blandt meget andet har fotograferet til bogen "Klassicisme i københavn". Se især hans kongeniale "Hammershøis København".
Billederne her er dog mine egne - men motiverne er også hans.
http://www.jenslindhe.dk
foto ©webmaster
C.F.Hansens Slotskirke v. Christiansborg (det oprindelige tilhørende slot brændte desværre og nu har vi en arkitektonisk konditorkage - som det der bygges for tiden, bare i en anden mode.)

kirkekuplen. C.F.Hansen var så "heldig", at Københavns bombardement havde lagt 3 centrale byggegrunde øde. Domkirken, Domhuset (tidligere rådhus) og Christiansborg.

de fleste besøgende kender de mange nyklassisistiske "ildebrandshuse", der er bygget nogenlunde samtidigt, og giver byen så homogent et præg.

eller som her, det uprætentiøse borgerhus, hvor Constance Mozart boede til sin død med sin noget mindre geniale anden mand, forretningsmanden Nissen (se Mozart*)

Absolut højborgerligt er Harsdorffs Palæ på kongens Nytorv

Ved Højesteret føler man sig hensat til via Sacra på Forum Romanum

Bertel Thorvaldsen havde i det museum han tegnede, sin helt egen nyklassicisme efter et helt liv i Rom.Han har sin egen hæder dernede: Piazza Thorvaldsen.

Atmosfæren omkring C.F.Hansens Domhus og Domkirke, er noget helt særligt. Desværre byggede han mest i Tyskland.


Og Domkirken. Den lille skulptur af Jean Arp, er indkøbt af billedhuggeren
Svend Wiig Hansen til Universitets 500 årsjubilæum i 1979

Domkirken in toto (den 4, på pladsen) - ved at komme til ære og værdighed igen.
Godt den slap for det spir brygger Jakobsen ville sætte på den.

I tilslutning til kirken, Hansens nye lokaler til Danmarks ældste latinskole fra 1209,
Metropolitanskolen. Idag en del af Universitetet.


I Kongens Have kan den lille Hercules Pavillion ikke dy sig
for at være moderigtig romersk

*
Constanze Mozart :Mozarts værker bliver intetsteds bedre opført end i denne hovedstad, når det gælder orkestret" – orkestret er Det Kongelige Kapel, og udtalelsen kommer fra Mozarts enke, Constanze Mozart, der jævnligt er tilhører i Det Kongelige Teater. Hun er blevet gift med Etatsråd Georg Nikolaus Nissen og bor i København. Hun ønsker, at komponisten havde været vidne til, hvor mesterligt hans Don Juan blev opført af det danske orkester og dermed have nydt en glæde, som han aldrig nød i Tyskland!
Constanze var begejstret for danskerne, og de var begejstrede for Mozart - så meget, at der i Københavns gader gik et søskendepar rundt med fornavnene Mozartine og Mozart. De hedder Petersen til efternavn, og Mozart bliver få år senere klarinettist i det orkester, som Constanze Mozart fandt, var det bedste til at spille Mozart, Det Kongelige Kapel.

http://www.kgl-teater.dk/dkt2002/Koncerter/historie.htm
View Guestbook Sign Guestbook
Powered by iguest.net