søndag, juni 19, 2005

De visste...................

"til svars", ja desværre er der ingen ansvarsplacering i umiddelbar sigte......
De visste, och skall ställas till svars
Redan i början av 90-talet kände politiker - och massmedia - till de katastrofala konsekvenserna av den då ­ d v s under 80-talet - förda invandringspolitiken! De visste vilka de ekonomiska och sociala följderna var. Redan då hade de facit och visste
att vi fått en ständigt ökande, allt grövre och råare kriminalitet i form av bl a gänguppgörelser, våldtäkter med rent sadistiska inslag, grova personrån etc
att vi fått en icke önskvärd kulturberikning i form av s k hedersmord, d v s ritualmord, könsstympning, barnagifte och kvinnoförtryck i största allmänhet
att anarkin i skolorna bredde ut sig
att kostnaderna för massinvandringen skenade
att välfärden var på väg att nedmonteras eftersom invandring och välfärd är två oförenliga begrepp
att de drev en politik helt på kollisionskurs med folkviljan
att deras politik skulle alstra s k "rasism" och "främlingsfientlighet"
att åsikts- och yttrandefrihet alltmer skulle sättas på undantag eftersom mångkultur och yttrandefrihet inte går att förena
Allt detta visste de.
De visste också att de genom sin politik svek och förrådde det egna folket. De visste att talet om kulturberikning var en myt - vare sig denna "kulturberikning" består av hedersmord, könsstympning eller kebab. De visste att ett mångetniskt samhälle aldrig fungerat och aldrig kommer att fungera. 1965 sade Tage Erlander i riksdagen à propos de problem USA brottades med: "Vi svenskar lever ju i en så oändligt mycket lyckligare situation. Vårt lands befolkning är homogen, inte bara ifråga om rasen (!) utan också i många andra avseenden." Tjugo år senare sade Olof Palme i DN (den 16 oktober 1985): "Naturligtvis är det mångkulturella samhället en revolution. Den är oundviklig. Men eftersom jag är reformist vill jag att denna revolution skall ske gradvis".
De visste men fortsatte oförtrutet på den inslagna vägen mot det mångkulturella samhället. Varför?
Nu måste politikerna ställas till svars för vad de gjort. De måste erkänna att invandring och välfärd är två oförenliga begrepp. De måste erkänna vår rätt till åsikts- och yttrandefrihet och att denna mänskliga rättighet som är så helig när det gäller alla andra länder inte får begränsas för att deras drömda mångkulturella samhälle skall kunna genomföras. De måste erkänna att de medvetet drivit fram en utveckling där mångkulturen satt åsikts- och yttrandefriheten på undantag. Vi måste vrida "rasism"-vapnet ur händerna på dem. Vi måste visa dem att det vapnet helt förlorat sin avsedda verkan och att vi inte låter dylika tillmälen skrämma oss till tystnad.
Det gick att vända utvecklingen i Danmark. Det måste gå i Sverige också! Låt oss visa dem det!
Varför inte - inför valet - hjälpas åt att sprida de sju punkterna i den danska regeringsförklaringen till samtliga riksdagsmän och partier? Givetvis vet de redan vad som står i denna regeringsförklaring men de skall veta att vi vet och ställer samma krav!
Inger-Siv Mattson

http://www.bgf.nu/fiin/2002/1a.html
View Guestbook Sign Guestbook
Powered by iguest.net