lørdag, juni 25, 2005

Framtiden tilhörer webloggerna


foto©webmaster
också de utomordenligt begåvade svenska och danska super- liberale ?http://www.johannorberg.net/
http://www.punditokraterne.blogspot.com/

kanske man skal vara nöjd at man droppede ut av universitetet og blev sjömann och taxichaffis ? Hederligt arbeta.
Selvmål til regeringen
Af HENRIK GADE JENSEN, mag. art
FOLKETINGETS flertal vil nu undersøge, om borgerne får en fair nyhedsdækning for licensmidlerne. Det var på tide.
Der er afsat fem mio. kr til foretagendet. Hensigten er brav. Også selvom journalisterne og medieksperterne slår sig i tøjret og råber »ytringsfrihed«, selv om de i deres flokmentalitet dårligt ved, hvad det ord betyder.
Alligevel er millionerne spildt.
For midlerne vil blive administreret af de sædvanlige medieforskere og så uddelt til Tordenskjolds soldater. Og da forskningen jo er fri i Danmark (dvs. hele den gamle tidsånd fra 1968 og deres kloner skal have frihed til at fortsætte med at udbrede deres ideologiske tvangstanker til kommende generationer), bliver resultatet lige så forudsigeligt som Bush-kritik i tv.
Blandt magistre på universiteter stemmer 85 pct. på venstrefløjen. Det samme gælder journalister, hvor 33 pct. stemmer på SF eller Enhedslisten og 0 pct. på DF.
I elfenbenstårnet
De forskere, som nu skal undersøge nyhedsdækningen, tænker om muligt mere venstreorienteret end journalisterne, som af og til tvinges til - om end uvilligt selvfølgelig - at lytte til Pia Kjærsgaard. Journalister rapporterer også en gang imellem fra ghettoerne og alment boligbyggeri, hvor forskere sjældent sætter ben. Medierne er faktisk mere alsidige end de forskere, der nu skal undersøge dem. For forskerne lever i blindhed og elfenbenstårne. Den dominerende videnskabelige vinkel på f.eks. indvandrer- og flygtningespørgsmål har bestået i at udnævne enhver mistro og rynken på næsen og ethvert forbehold til racisme og fremmedhad. Hvis ikke direkte, så latent, ubevidst, snigende, strukturelt eller diskursivt. I videnskaben bliver alle referencer til etnicitet eller religion til konstruktion af fjendebilleder. Alle problemer med andengenerationsindvandrere er skabt af demagoger, ifølge videnskaben.
Så når magistre skal forske i, om journalister i DR og TV 2 er alsidige, er svaret givet. Det kan aflæses af den videnskab, der bedrives. Bliver der udtalt kritik, vil det rettes mod Brian Mikkelsen og regeringen, som forsøger at styre medierne ved ikke at give dem frihed til at fabulere om deres hadobjekter: USA, Bush og Guantanamo. Se også på debatten om besættelsestiden, hvor forskningens uniforme syn ville gøre det usagligt af medier at referere populistiske meninger, som f.eks. statsministerens, hvis holdning strider så åbenlyst imod den videnskabelige konsensus.
Det er den ekspertise, som nu skal afgøre DR's og TV 2's alsidighed. Det er den videnskab, der er så styret af venstreorienterede holdninger, som regeringen beder om et check. Det er professorer og lektorer, som privat hader Fogh, Haarder og Kjærsgaard, der skal udøve kontrol med licensmidler. Det er et stort selvmål. Først burde regeringen have taget opgøret med forskningens ensidighed.
De private webblogs
Hvis man vil have kritik af DR og TV 2, skal man gå til de private webblogs på internettet som www.uriasposten.net , www.filtrat.dk og www.dansk-svensk.blogspot.com
Her bliver der uge efter uge dokumenteret, hvor ideologisk vinklet sendefladen er på de danske public-service-kanaler. Det gælder TV Avisen, TV 2's Nyhederne, radioens P1, tekst-tv og udsendelser med vildledende titler som "Dokumentar".
Det følger en udvikling fra USA, hvor det er private webbloggere på nettet, der er bedst til at kontrollere de store tv-kanalers løgnehistorier. I den seneste præsidentvalgkamp var det webbloggerne, der påviste usandhederne i de venstreorienterede mediers kampagner mod præsident Bush.

Fremtiden tilhører webbloggerne. Det er her, den egentlige kritik kommer til orde. Det er ikke i medierne, ikke i politik og slet ikke på universiteterne.
http://www.jp.dk/meninger/ncartikel:aid=3125678
View Guestbook Sign Guestbook
Powered by iguest.net