søndag, august 21, 2005

Danskere blir en minoritet i Danmark

(min kommentar: hvorfor han kun forholder sig til de 270.000 der er blevet statsborgere, er mig lidt af en gåde. Og så har DREAM´s befolkningsfremskrivning, kun 28 % af befolkningen som invandrede i år 2100.
Inden næste århundredskifte vil efterkommere af nutidens udenlandske statsborgere i Danmark og fremtidige indvandrere udgøre et flertal i kongeriget. Det er statistik og sandsynlighedsregning, og det er tankevækkende.
Det er ikke til at sige præcist, hvornår det sker. Men danske statsborgere føder så få børn og nye indvandrere så mange flere, at danskere af udenlandsk herkomst om mindre end 100 år vil udgøre et flertal i samfundet.

Det er statistik, det er matematik og sandsynlighedsregning, og der er indregnet faktorer, der sagtens kan forandres, men tendensen er klar:
Der bliver stadigt færre »oprindelige« danskere og stadigt flere mennesker i det danske samfund med en ikke-dansk oprindelse, selv når man tager forbehold for de senere års stærkt reducerede indvandring til landet.
Lektor i demografi ved Københavns Universitet, Hans Oluf Hansen, står bag fremskrivningen, og han har ikke noget budskab ud over en interesse i, at hans befolkningsanalyser bliver kendt. Vi bør kende tallene, for det handler om Danmarks fremtid - om en helt ny situation, der kan forandre landet på både godt og ondt.

-----------
Fra 270.000 til 900.000
I dag bor der ca. 270.000 udenlandske statsborgere i Danmark. Ifølge Hans Oluf Hansens fremskrivning vil denne befolkningsgruppe sammen med deres efterkommere og fremtidige indvandrere udgøre omkring 900.000 mennesker om 40 år - under forudsætning af, at denne befolkningsgruppes fødselshyppighed fortsætter uforandret og på samme måde, som den har været blandt udenlandske statsborgere i Danmark i perioden 1999-2003.
På samme måde er der i dag 5,14 mio. danske statsborgere i samfundet, men denne borgergruppe og deres efterkommere vil om 40 år være faldet med hele 770.000 mennesker - til 4,37 mio., viser Hans Oluf Hansens befolkningsfremskrivning.
På et tidspunkt, formentlig mod slutningen af dette århundrede, ser kurverne så ud til at løbe sammen. Dermed vil nationen stå i den interessante situation, at mennesker af udenlandsk herkomst vil udgøre majoriteten i samfundet. En globalisering der vil noget.

----------
Amerikansk udvikling
Den udvikling oplever man aktuelt og for fuld styrke i USA, hvor Texas netop er blevet den fjerde delstat med et »hvidt« mindretal. I forvejen udgør indvandrergrupper som afroamerikanere, latinamerikanere og asiater flertallet af befolkningerne i New Mexico, Hawaii og Californien, hvor man i øvrigt netop har fået en borgmester af latinamerikansk afstamning i Los Angeles, USAs næststørste by.
Professor i international politik ved Aarhus Universitet, Georg Sørensen, ser frem til, at vi også herhjemme en dag får en borgmester af f.eks. arabisk oprindelse i en stor by som København:
»Det vil nemlig være et tegn på, at demokratiet fungerer, og at man ikke oplever udlændinge som en trussel. Samt på, at integrationen vil være vellykket.«

http://www.berlingske.dk/grid/viden/artikel:aid=616170
View Guestbook Sign Guestbook
Powered by iguest.net