søndag, august 28, 2005

Åsiktsparasiterna förlamar den offenlige debatten

foto © webmaster
Henrik Gades krönike från igår (se nedanför) & Karen Jespersen. Begge i samme Word dokument:

"När Enoch Powell 1968 talade ut om problemen i England begick han offentligt självmord. I dag kan var och en se att han hade rätt i allt vad han sade. Heliga kor kan bara slaktas gemensamt, sade SF:aren Poul Dam en gång. Innan det finns gemensam konsensus om att göra något åt ett problem är det klokaste att vara lika tyst som ett MC-gängsvittne. Men som resultat av allas tystnad – totalt sett och oavsiktligt i samhället - fylls en offentlig opinion med lögn och latin och fraser och tirader."

Krönika: Åsiktsparasiterna förlamar den offentliga debatten
Av Henrik Gade Jensen, mag. art., Viby S.
Sanningen är nyttig, men inte för den som säger den. Därför har det offentliga livet i Danmark utvecklats till en parasitkultur, där den enskilde löser problemen privat efter bästa förmåga och aldrig skulle drömma om att yttra sig offentligt om kontroversiella ämnen. Trots att varje enskild person kan se att det skulle vara bättre om alla handlade på annat sätt, skriver dagens krönikör.
Problem erkänns först när de inte längre kan lösas, säger Niccolo Machiavelli. Det är en pessimistisk, men ganska träffande iakttagelse.Problem i sitt vardande syns och märks inte och det är onödigt och kanske impopulärt att dra uppmärksamheten till dem. För kanske går alltihop över av sig själv. Och vem vill leka mörkerman?
Den motsatta uppfattningen gav den engelske politikern Enoch Powell en gång uttryck för: »Det är det politiska hantverkets uppgift att ingripa mot negativa företeelser som kan förhindras. Men här stöter politiken på svårigheter med djupa rötter i den mänskliga naturen. En svårighet består i att sådana negativa företeelser naturligtvis inte är synliga innan de uppträder.I alla faser av ett problems utveckling finns det plats för tvivel och oenighet om i vilken grad problemen är verkliga eller inbillade. Därför får de heller inte lika mycket uppmärksamhet som aktuella problem som är mer oomtvistliga och påträngande.Därav uppstår frestelsen i all politik att bara intressera sig för den omedelbara nutiden på bekostnad av framtiden.«-
Powell sade dessa ord som inledning till sitt sedan dess berömda tal 1968, som kritiserade brittisk invandringspolitik. Enoch Powell såg något som var på väg. Och kände en förpliktelse till att slå larm om det. Han talade om att det skulle kosta blod.I dag efter terrorhandlingen i London kan vi ana hans poäng....................................
Berlingske tidende 2005-08-27
Av Karen Jespersen

Våldtäkt bekämpas inte enbart med straff
Normlöshet är orsak till grova våldtäkter. Därför måste samhället träda in och lära de svaga barnen och ungdomarna normer som ansvar och självdisciplinHon ville själv, förklarade den unge man som i onsdags dömdes för en mycket allvarlig våldtäkt.
Våldtäkten, som i veckan var uppe i rätten, har fått stor publicitet eftersom den var ovanligt grov. I flera timmar släpades det skräckslagna offret en kall oktobernatt halvnaken runt i Köpenhamn och våldtogs flera gånger.Straffet blev sex års fängelse – mycket högre än de ganska milda straff som man gav så sent som på 1990-talet.
Särskilt efter 2002 har bilden förändrats. Vid den tidpunkten utökades strafframen för våldtäkt från sex till åtta år och från tio till tolv år för grov våldtäkt. Men dessa markant skärpta straff betyder inte färre våldtäkter. Tvärtom har antalet våldtäkter ökat under de tre och ett halvt år som har gått sedan strafframen utökades. Därför är det knappast ännu högre straff, så som Dansk Folkeparti föreslår, som kan få antalet våldtäkter att sjunka. Straffet ska givetvis stå i ett rimligt förhållande till brottets grovhet och det straff som man får för andra lagöverträdelser.
Men det behövs annat och mer än högre straff.Det finns ingen klar bild av omfattningen av våldtäkter i Danmark eller i andra länder. Man har bara en siffra för hur många våldtäkter som anmäls. Efter en minskning i början av 1990-talet steg siffran igen och hamnade år 2004 nära 600. De reella siffrorna kan dock vara högre, eftersom många våldtäkter inte anmäls till polisen.
Men det kan nya undersökningar, som är på väg från Justitiedepartementet, säga mer om.Och man måste noggrant följa utvecklingen av antalet våldtäkter. I Sverige har det således skett en dramatisk ökning under de senaste 20 åren. Enligt den svenska tidningen Expressen anmäldes 2 600 våldtäkter år 2004, och det så kallade mörkertalet som är de våldtäkter som inte anmäls, verkar vara mycket högre.
http://upl.silentwhisper.net/uplfolders/upload4/asiktparasitterne.doc
View Guestbook Sign Guestbook
Powered by iguest.net