lørdag, august 27, 2005

”Det måste hända nåt nu. Dom har suttit för länge.”

jeg spørger mig af og til: er det fungerende demokrati, næsten aldrig at skifte regering? Sosser i 64 ud af 73 år. Det er 14 år siden Carl Bildt blev statsminister i 3 år. Lider vælgerne af hjernelammelse og ledegigt i de politiske nerver? Vil Perssons SAP alligevel vinde ved at mobilisere "valboskabet" - indvandrerne ? Dér ligger , som Weiss skriver, virkeligt mange udslagsgivne stemmer:
.........Byggarna av välfärdsstaten får också ta ett större ansvar när densamma krackelerar. När partiledaren dessutom verkar mer intresserad av svampskogen och Sörmlandsgården än av tillståndet i nationen sviktar tilltron till ledarskapet – speciellt som det framtida ledarskapet är oklart och önskeersättaren befinner sig i Bryssel och (åtminstone utåt) inte vill ha något med makten i Sverige att göra.
På den andra kanten är samtidigt Rein­feldt lika lurig som Gösta Bohman och halare än Carl Bildt. Han har lärt sig av båda och, utgår jag ifrån, noga studerat deras regeringsperioder och oppositionsteknik. Jag glömmer aldrig en morgonsoffa där Ringholm med oefterhärmlig upprepningsteknik försökte göra Reinfeldt till högerspöke men blev sittande med en moderatledare som uppfattades som minst lika god socialdemokrat som han själv.
-------
Det danska exemplet lär få betydelse i valrörelsen. Där har borgerliga Venstre övertagit socialdemokratins roll som välfärdsgarant och socialdemokratin satsar på invandrarna som ny klassbas.
I Sverige är gruppen ”svenskar med utländsk bakgrund och rösträtt” än mer betydelsefull demografiskt och har ideologiskt tydligare vänstersympatier. Det vore förvånande om inte socialdemokratiska valstrateger börjar tömma denna nya demografisktideologiska källa på såväl röster som förnyelse nu när den traditionella fackföreningsbasen inte längre är pålitlig som förr.
Men kanske är det bara så att det är dags igen. Ungefär som i förhållanden som bara harvar på eller som i företag där visionerna bleknat och ledningen redan löst in merparten av sina optioner. Det behövs en ny livskamrat eller ett nytt gäng som får pröva på.Ett gardinbyte, liksom.
Lars Weiss
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=578&a=451794&previousRenderType=2
Der er tilsyneladende andre end mig der kunne tænke sig at vide hvor mange det drejer sig om:


Preliminärt röstberättigade: I september i år kommer SCB att på denna sida publicera tabeller innehållande preliminära uppgifter för:- röstberättigade vid riksdagsvalet 2006- utländska medborgare med rösträtt vid de kommunala valen 2006.De röstberättigade vid riksdagsvalet kommer exempelvis att redovisas efter kön och ålder och de röstberättigade utländska medborgarna kommer exempelvis att redovisas efter medborgarskapsland. Uppgifterna som dessa tabeller bygger på kommer från SCB:s register över totalbefolkningen.
Efterfrågade tabeller och diagram
För mer information:E-postadress:
valstatistik@scb.se

http://www.scb.se/templates/subHeading____32123.asp

Godt gemt af vejen på BRÅ´s side, ligger denne kommende statistik annonceret . Den imødeses med en vis spænding, selvom mange ikke forventer sig andet end et nydeligt retouchearbejde. Af uransagelige grunde, kan man ikke kopiere BRÅ´s tekster. Skammer de sig over dem ? "Eventuell överrepräsentation" (!)

http://www.bra.se/extra/link/?module_instance=1&action=link_show&id=173
View Guestbook Sign Guestbook
Powered by iguest.net