mandag, september 26, 2005

Kvinnofrid ?

jamen så er det sgu da et held, man bor i et feministisk samfund, ikke Drude Dahlerup ? Langt foran Danmark. Hvad kan det skyldes, Götblad ? Må man sige det højt ? Nå, så lader vi være.
http://www.fagelfenix.org/Forum/kvinnofrid_forum/start.htm

Polischefen: ”Gå inte ensam sent på natten”
Hela 67 överfallsvåldtäkter på tre månader i somras - och flera nya övergreppde senaste veckorna.Det är mycket bekymmersamt att överfallsvåldtäkterna ökar och jag har gett länskriminalen i uppdrag att analysera vad det kan bero på.

Nu uppmanar länspolismästare Carin Götblad stockholmarna:– Gå inte ensam på mörka ställen sent på natten.Vågen av utomhusvåldtäkter väcker mycket rädsla och oro hos särskilt kvinnor i Stockholm. Och Carin Götblad håller med om attdet finns anledning till oro.
– Det är mycket bekymmersamt att överfallsvåldtäkterna ökar och jag har gett länskriminalen i uppdrag att analysera vad det kanbero på, säger Carin Götblad.
Ett av fallen, gruppvåldtäkten mot en 15-årig flicka i Rinkeby i förra veckan, ser ut att kunna klaras upp. Västerortspolisen grepi går ytterligare en misstänkt pojke, den fjärde i ordningen. Den yngste av de misstänkta är bara 13 år och de övriga är 15 respektive 16 år.– De har gjort vissa medgivanden, och vi är övertygade om att vi har hittat rätt personer, säger Anders Göranzon, chef för västerortspolisens rånkommission.
http://www.metro.se/content/acrobat/stockholm/SESTO_20050921_A_Metro.pdf

Kvinnoförtryck
En typ av kvinnoförtryck som de politiskt korrekta - inom "Feministiskt Initiativ" och på andra håll - inte befattar sig med är det kvinnoförtryck som förorsakas av det mångkulturella projektet.
Det är ett förtryck som drabbar invandrarkvinnor genom perverterade hedersföreställningar och krav på släktlojaliteter.
Det är ett förtryck som drabbar unga svenskor genom förföljelse, trakasserier och våldtäkter.
För många som kallar sig "feminister" är dettta något av en helig ko. Om detta förtryck alls berörs får det inte kopplas ihop med sina orsaker.

http://www.bgf.nu/kvinnor
View Guestbook Sign Guestbook
Powered by iguest.net