onsdag, januar 18, 2006

Der er radikal forskel på Jesus og Muhammed

som sædvanligt værd at læse. Langsomt .
Mens Jesus forkynder nogle radikale bud, som ikke kan gøres til politisk lovgivning, så forkynder Muhammed nogle bud og straffeforanstaltninger, som er praktisk gennemførlige
Af Kaj Sørlander
Naser Khader (R) og jeg er enige om at ville forsvare det demokrati, hvori vi lever; men vi er uenige om, hvorledes det skal gøres, fordi vi er uenige om, hvad demokratiet egentlig indebærer, og hvorfor vi har udviklet det.
Først det sidste. Hvorfor har vi i Danmark og i Vesten udviklet sekulære demokratier, som har udbredt folkelig støtte?
Jeg hævder, at en væsentlig del af forklaringen skyldes, at vi har haft en religion – kristendommen – som har hjulpet os, fordi den selv har medvirket til sekulariseringen af det politiske.
Som modsætning hertil peger jeg på den islamiske verden, hvor man har haft en religion, som selv ville bestemme den politiske lovgivning, og hvor man derfor aldrig har fået åndelig plads at udvikle sekulære demokratier. Desuden hævder jeg, at dybest set skyldes forskellen mellem kristendommens og islams forhold til demokratiet den radikale forskel mellem Jesus og Muhammed.
***********
- For mig at se begår Khader en helt elementær fejl i sin definition af demokratiet. Han sammenblander den demokratiske påstand om, at der bør være ligeværdighed mellem borgerne, med en anden påstand, som siger, at så skal der også være ligeværdighed mellem deres synspunkter.
***********
-Men i grunden argumenterer Khader mod mig uden at have gjort sig klart, hvorledes min argumentation er bygget op. Han tror, at min argumentation bygger på protestantisk kristendom. Men jeg argumenterer overhovedet ikke ud fra en religiøs bekendelse. Min argumentation for, at vi bør indrette samfundet demokratisk, bygger jeg alene på en erkendelse af, at vi ikke rent principielt kan begrunde, at nogen skal have særlig ret til at tage de politiske beslutninger, og at alle derfor bør have lige ret. Deri er der intet religiøst. Derimod optræder den protestantiske kristendom i min forklaring på, hvorfor Danmark er blevet demokratisk. Men det bygger ikke på religiøs bekendelse, kun på historisk indsigt.
http://www.kristeligt-dagblad.dk/debat/artikel:aid=278055
View Guestbook Sign Guestbook
Powered by iguest.net