onsdag, januar 18, 2006

Man finder altid en undskyldning

som regel er det "øget tilbøjelighed til at anmelde" - om sommeren er det "varmen", om vinteren er det "mørket". I år er det altså en "lovændring" uden at BRÅ på nogen måde sandsynliggør det. Det er umuligt at efterprøve om påstanden har noget på sig. Facit er: fra 2631 anmeldte voldtægter til 3500 på et år. Over seks gange så mange som i Danmark (hvor det burde være ca. 1.7 gange større efter folkemængden).

Bemærk også standardfrasen "De fleste voldtægter begås mellem bekendte" - det dækker bekvemt nok også over et krobekendtskab på to timer.
Under år 2005 anmäldes 1 237 000 brott till polis, åklagare och tull, vilket är en minskning med 1 procent jämfört med året innan.
Under de senaste tio åren har den anmälda stöldbrottsligheten minskat med 9 procent, medan antalet polisanmälda våldsbrott (3 kapitlet BrB) har ökat med 35 procent (från 56 574 anmälda brott år 1996 till 76 118 år 2005).
Misshandel utomhus ökade år 2005
År 2005 ökade det totala antalet anmälda misshandelsfall med 8 procent, till drygt 72 400. Misshandel mot kvinnor ökade med 6 procent och mot män med 11 procent. Den största ökningen gällde misshandel utomhus av obekant gärningsman, mot såväl män som kvinnor. Detta brott ökade med 15 procent mot män och mot kvinnor med 17 procent, jämfört med föregående år.
Lagändring viktig förklaring till ökning i våldtäktsstatistiken
Antalet polisanmälda våldtäkter, både fullbordade och försök, ökade med 32 procent från cirka 2 600 till närmare 3 500.
Den kraftiga ökningen under året kan i stor utsträckning förklaras av den lagändring som trädde i kraft den 1 april 2005. Lagändringen innebär att en del gärningar som tidigare rubricerades som sexuellt utnyttjande, nu bedöms som våldtäkt. På motsvarande sätt kan lagändringen troligen också förklara minskningen med 18 procent av antalet anmälningar av sexuellt tvång och utnyttjande.
Men även en faktisk ökning och en ökning av anmälningsbenägenheten har bidragit till att antalet anmälda våldtäkter har ökat.
Tidigare undersökningar av anmälda fullbordade våldtäkter visar att de flesta våldtäkter begås av en för offret bekant gärningsman, ofta en närstående. Överfallsvåldtäkter, som diskuterats mycket under hösten, utgör drygt 10 procent, säger Lotta Nilsson, utredare vid Brå.
Tidigare ökning av misshandel mot barn 7-14 år har avtagit (!)
Under det senaste året har den polisanmälda misshandeln mot barn och ungdomar i åldern 7–14 år ökat med 2 procent (en ökning till närmare 7 200 anmälda brott). Sett över en tioårsperiod har dessa brott ökat kraftigt, en ökning med hela 70 procent jämfört med år 1996. Denna typ av brott sker i huvudsak på vardagar och många av de misstänkta är själva under 15 år.
***********
øgningen af personrøverier må stå uden forsonende bortforklaringer.
Andelen anmälda rån ökade med 9 procent till cirka 9 400 under år 2005.
Värdetransportrånen (både fullbordade och försök) ökade från 47 till 51 stycken.
Personrånen, som utgör drygt 70 procent av de anmälda rånen, ökade med 9 procent. Den antalsmässigt största ökningen hade Skåne län där personrånen ökade från 1062 till 1408 anmälningar, vilket motsvarar en uppgång med 33 procent.
I övriga storstadslän var ökningen av personrån något mindre, i Västra Götaland ökade de med 8 procent och i Stockholms län med 4 procent. Dessa rån drabbar och begås till stor del av ungdomar.
http://www.bra.se/extra/news/?module_instance=3&id=194

Under 2005 fick 62. 320 personer uppehållstillstånd
Migrationsverkets tal er kommet. Familiesammenføringerne som vanligt den helt store synder i regnskabet.
en liten ökning jämfört med 2004, då motsvarande siffra var 59 144.
7 933 personer fick uppehållstillstånd av flyktingsskäl, andra skyddsbehov och humanitära skäl. Av dessa fick 2 362 tillstånd enligt den nya tillfälliga lagen om ny prövning av beslut om av- och utvisning.
Av dem som fick tillstånd av flyktingsskäl, andra skyddsbehov och humanitära skäl fick 2 487 personer tillstånd av humanitära skäl., medan 1 120 personer fick tillstånd inom den så kallade flyktingkvoten. Utöver detta fick 783 personer tidsbegränsade tillstånd.
21 908 personer fick uppehållstillstånd på grund av familjeanknytning. Av dem var 2 004 anhöriga till personer som fått uppehållstillstånd av flyktingskäl eller av humanitära skäl.
http://www.migrationsverket.se/bag de mange europæere gemmer sig mennesker fra Balkan og det tidligere Sovjet.
Her to oversigter. (PUT = Permanent uppehållstilstånd). Flere på link.
View Guestbook Sign Guestbook
Powered by iguest.net