onsdag, januar 11, 2006

Flashback

till 50´talet. Hyggeligt at Carlberg beholder sine gamle bryggerheste. Dengang kørte de med trækasser af centimetertykke brædder, med 50 øl i. De var tunge, husker jeg fra min glorværdige karriere som bryggeriarbejder. Hvilke biceps man havde, og hold i ryggen. Til gengæld var der gratis øl ad libitum. ( foto © webmaster)


Imamernes håbløse felttog
mon ikke den sag ville være noget for Bjørn Elmquist eller Laue Trabjerg Schmidt ?
Berlingske Tidende 11. januar 2006,
I et demokrati som det danske taber fundamentalistiske islamfortolkere terræn i forhold til deres egne trosfæller, og det er tabet af magten, der har udløst denne dokusoap om Muhammed-tegningerne
Af Kirsten Ketcher Professor, dr.jur.
Det er med rette, at statsadvokaten har afvist at rejse sag mod Jyllands-Posten. Modsat hvad diverse imamer åbenbart tror, er det ikke en demokratisk ret, at anklagemyndighed og domstolsvæsen skal bruge tid på en sag, hvor der ikke er den ringeste udsigt til domfældelse. Tværtimod er staten i et demokratisk samfund forpligtet til ikke at genere borgerne med den slags sager. Også i forhold til Menneskerettighedsdomstolen er sagen tilsvarende håbløs. Domstolens praksis med hensyn til ytringsfrihed svarer helt til den danske.
Det bliver jo interessant at se, hvilken advokat man kan få til at kaste sig over dette fuldstændig udsigtsløse projekt.
Under alle omstændigheder hører denne sag til den type sager, hvor det at undgå en bøde for unødig trætte er det nærmeste, man kan komme på en sejr.
***********
Det vi er vidne til er derfor ikke, at religionen er på fremmarch, men tværtimod imamernes anstrengelser for at beholde en position, som, Gud være lovet, eroderes væk under dem i et demokratisk samfund. Hvad der er vigtigt for disse herrer frem for alt, er de tre Mer: Magt, Magt og Magt.
Set fra denne synsvinkel betragter jeg hele denne docusoap som særdeles opmuntrende. Da de pågældende ikke har kunnet opnå tilstrækkelig forargelse og sårede følelser blandt egne trosfæller her i landet, har de måttet tage på turné til arabiske lande for at få opbakning, vel at mærke lande, hvor demokratiske værdier absolut ikke står øverst på dagsordenen
***********
Det kan godt ærgre mig, at udenrigsministeren lader sig imponere af Den Arabiske Liga. Trods det pompøse navn er Den Arabiske Liga først og fremmest en papirtiger og kun en meget svag politisk magtfaktor.

Dronning Silvia "Sveriges blatte nr. !"
en forplumring af begreberne så dum, at man ikke orker kommentere den statsfinancierede propagandapamflet, Gringo.
Sveriges dronning Silvia har ikke noget imod at være blevet udnævnt til Sveriges "Perker nummer 1".
- Nej, det er dejligt, siger den 62-årige tyskfødte hustru til kong Carl XVI Gustaf i et interview med tidsskriftet "Gringo", hvis læsere har kåret hende... ...til "Number One Svartskalle" blandt kendte indvandrere. "Svartskalle" ("sortskalde") bliver i Sverige brugt på samme måde som begrebet perker i Danmark. I et interview med tidsskriftet, havde dronningen kun en betænkelighed ved at blive betegnet som "svartskalle": - Mit hår er jo ikke sort, men brunt, sagde hun.
http://www.bt.dk/royalt/artikel:aid=413234:fid=100021705/
http://www.gringo.se/articles.asp?id=166
View Guestbook Sign Guestbook
Powered by iguest.net